Gelir Vergisi Mükelleflerinde Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Muhasebeleştirilmesi

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,374
Konum
İSTANBUL
Gelir Vergisi Mükelleflerinde Ödenmeyen Sigorta Primlerinin Muhasebeleştirilmesi

Bilanço Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler

Yıllık gelir vergisi beyannamesi üzerinde, kurumlar vergisi beyannamelerinde olduğu şekilde “Diğer İndirimler” adı altında bir satır yoktur. Ancak bu mükelleflerin 4 no.lu MSU Genel Tebliği uyarınca Ticari Kardan Mali Kara ulaşmak için yapılan hesaplamayı gösteren bildirimin doldurup beyanname ekinde vergi dairesine vermeleri gerekmektedir. Ödenmeyen sigorta primleri bu bildirimi 2. bölümdeki Faaliyet Giderleri grubundaki ilgili satıra kaydedilerek beyan edilecek mali karın hesabında dikkate alınacaktır.Sigorta priminin ödendiği yılda gider kaydedilmesi gerekeceğinden, bir önceki yıl tahakkuk eden primin ertesi yıl ödenmesi halinde ise bu defa aynı bildirimde (-) işaretli olarak kaydedilerek, ödemenin yapıldığı yılın gideri bu miktar kadar azaltılarak beyan edilecek mali kara ulaşacaktır. İndirimin gelirler arasında gösterilmesi gerekmekteyse de, bu bölümde uygun bir satır bulunmadığından, indirimin önceki dönem giderleri satırında (-) işaretli olarak gösterilebilebilir. Muhasebe tekniğine uymayan bütün bu zorlamaların tahakkuk esasının ödeme esasına dönüştürülmesinden kaynaklandığı unutulmamalıdır.

İşletme Hesabı Esasına Göre Defter Tutan Mükellefler

İşletme hesabı esasına göre defter tutanmükelleflerdönemsonunda ödenmeyen sigorta primlerini defterlerinin giderler toplamından indirmek suretiyle (veya Diğer Gelir kaydedip) ödenmeyen sigorta primlerini ticari ve mali karın tespitinde dikkate almayıp, ileriki yıllarda ödemeyi yapınca tekrar gider kaydetmeleri gerekmektedir.İşletme defteri tutan mükelleflerin sigorta primi giderlerini ödeme yaptıkça gider kaydetmeleri mümkün olmakla birlikte, işçiye ait prim esas ücretin içinde yer aldığından, ayırmakta güçlük bulunmaktadır.Bu nedenle cari yıla ait olup ödenmeyen sigorta primlerinin dönem sonunda giderler toplamından çıkartılarak hesap özeti çıkartılması daha pratik olacaktır.Gelecek yıllarda kuruma fiilen ödeme yapılınca, ödenen tutar tekrar gider olarak kayıtlara alınmalıdır.

Kaynak : Talha Apak YMM
06.01.1961 Tarih, 10700 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.[2]08.12.1993 Tarih, 21782 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.[3]29-31.07.1964 ile 01.08.1964 yılları arasında 11766-11769 sayılı Resmi Gazete’lerdeyayımlanmıştır.[4]16.06.2006 Tarih, 26200 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. [5]19.02.1994 Tarih, 21854 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır.[6]06.01.2006 Tarih, 444 Sayılı Maliye Bakanlığı Özelgesi.[7]Zekai ÖZCAN,Ödenmemiş SSK Primlerinin Gelir veya Kurumlar Vergisi karşısındaki Durumu,Lebib Yalkın Mevzuat Dergisi, Sayı 134, Aralık 2006[8]20.05.2006 Tarih, 26173 Sayılı Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. [9]28.07.1953 Tarihli Resmi Gazete’de yayımlanmıştır. [10]Sakıp ŞEKER, Dönem Sonu İşlemleri, Yaklaşım Yayınları, Cilt 1, 2000/5
 
Üst