turkcell

Gelir Vergisi Uygulamasında Eğitim Ve Sağlık Giderleri

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,789
Konum
İSTANBUL
GELİR VERGİSİ UYGULAMASINDA EĞİTİM VE SAĞLIK GİDERLERİGVK nun 89/2 maddesi; Beyan edilen gelirin % 10'unu aşmaması, Türkiye'de yapılması ve gelir veya kurumlar vergisi mükellefiyeti bulunan gerçek veya tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilmesi şartıyla, mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ilişkin olarak yapılan eğitim ve sağlık harcamalarının (mükerrer 121 inci madde çerçevesinde eğitim ve sağlık harcamaları nedeniyle vergi indiriminden yararlanan ücretliler, aynı harcamalarını bu hükümden yararlanarak matrahlarından indiremezler) gelir vergisi matrahının tespitinde, gelir vergisi beyannamesinde bildirilecek gelirlerden indirilebileceği hükmündedir.

Yani bu indirimden yalnız, ticari, mesleki ve zirai kazanç mükellefleri değil, menkul , gayrimenkul ve değer artış kazancı beyan eden mükellefler yani beyanname veren bütün gelir vergisi mükellefleri istifade edecektir.Ancak; yapılacak bu indirim;

-Beyan edilen gelirin %10 unu aşmayacak,

-Harcama Türkiye?de yapılacak,

-Mutlaka gerçek ve tüzel kişilerden alınacak belgelerle tevsik edilecek,

-Mükellefin kendisi, eşi ve küçük çocuklarına ait olacak,

-Sağlık ve eğitim giderlerini kapsayacaktır.

Bu hususta yayınlanan 20 No.lu Gelir Vergisi sirkülerinde konu hakkında doyurucu bir açıklama yapılmamış, kısaca indirimin beyannamenin hangi satırında gösterileceği gibi somut olamayan açıklamalara yer verilmiştir. Ancak aşağıda nelerin Eğitim ve Sağlık gideri sayılabilecekleri daha önce yayınlanan tebliğler ışığında açıklanmaya çalışılacaktır.EĞİTİM HARCAMALARI

Hangi Eğitim harcamaları gelirden indirilebilecektir?

Özel gider indirimi ile ilgili olarak yayınlanan 255 No.lu GVK genel tebliğinde Eğitim ve sağlık giderlerinden ne anlaşıldığı, daha doğrusu nelerin eğitim ve sağlık giderlerinden sayılacağına kısaca değinilmiştir.

Bunlar;Eğitim ve öğretim kurumları, anaokulu, kreş ve dershanelere eğitim amacıyla yapılan ödemeler ile eğitim amaçlı kurs ücretleri, okul servis ücretleri, kitap ve kırtasiye alımları için yapılan harcamalar ile öğrencilerin özel yurt ve pansiyonlarda kalmaları durumunda ödenen tutarlardır.

Neler eğitim harcaması olarak kabul edilemez?

Örneğin, spor kurslarına ödenen ücretler, oyuncak, müzik aleti, eğitim amaçlı olmayan CD bedelleri, yabancı ülkelerde ödenen eğitim harcamaları(Çünki maddede harcamaların Türkiyede yapılma şartı bulunmaktadır)SAĞLIK HARCAMALARI

Hangi Sağlık harcamaları gelirden indirilebilecektir?

Yine 255 No.lu GVK genel tebliğindeki açıklamalara göre;

Teşhis ve/veya tedavi sürecinde yapılan sağlık harcamaları (muayene, tahlil, ameliyat, fizik tedavi ve hastane giderleri ile ilaç, sağlık malzemesi, gözlük ve lens alımları gibi) vergi indirimine konu teşkil edecektir.

Neler Sağlık harcaması olarak kabul edilemez?

Sağlık sigorta giderleri(Çünki, Bunlar 89/1 madde kapsamına girmektedir), Güneş gözlüğü alımı, Temizlik ve makyaj malzemeleri gibi.HANGİ GİDER VESİKALARI GEÇERLİDİR?

Maliye Bakanlığı, şimdiye kadar, gerek vergi iadesi ve gerekse özel gider indirimi uygulamalarında sadece GV veya KV mükelleflerinden alınan ve bunlar tarafından verilen belgelerin geçerli sayıldığını gerek tebliğ, gerek sirkü ve gerekse muktezalarla belirtmiştir. Örneğin, Devlet Hastanesi veya üniversiteler tarafından verilen sağlık hizmetleri kazançtan indirilememektedir.

1990 yılında yürürlüğe girmiş olan 206 sayılı VUK genel tebliğinde KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAF KURUMLARIN DÜZENLEYECEKLERİ BELGELERDE "KURUMLAR VERGİSİNDEN MUAFTIR" İBARESi MUTLAKA YER ALACAKTIR başlığını taşıyan bölümde, Vergi Daireleri belge basımı için verilecek izin yazısında, kurumlar vergisinden muaf olan kurumlar tarafından kullanılacak belgelerde, "Kurumlar Vergisinden Muaftır." ibaresine yer verilmesi gerektiği belirtilecektir hükmü bulunmaktadır. Ama sonradan yapılan değişiklikle, belge basımı için artık Vergi Dairelerinden izin alınmamaktadır. Bu gibi kuruluşlardan alınan belgelerde "Kurumlar Vergisinden Muaftır." İbaresi olmasa dahi, bu tür harcamalar indirim konusu yapılmamalıdır.


Kaynak:Hasan Taslakçı
 
Üyelik
2 Mar 2017
Mesajlar
4
Konum
İSTANBUL
Merhaba
Sadece Kira Geliri elde ediyorum.Ticari faaliyetim yok.Ev hanımıyım.
GMSİ beyannamesi veriyorum.
Götürü Gider yöntemini seçiyorum.
Yukarıda sayılan harcamaları indirim yapabiliyor muyum?
Eğer yapabiliyorsam;
Eczeden alınan ilaç parakende satış fişleri geçerli mi?
Göz Nurunu Koruma Vakfı - Bayrampaşa hastanesi İktisadi işletmesinden alınan fatura geçerlimidir?
Mehmetçik vakfına ve Kızılaya yapılan makbuz karşılığı Kurban bağışlarının tamamını kullanabiliyormuyuz?
Teşekkür ederim.
 
Son düzenleme:
Üst