zirve

Genel Müdür Yrd.sının İşveren Vekili Olması Sebebi İle İşe İade Davası Açamaması

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Av. Ali YÜKSEL Av. Cihan AVCI

Genel müdür yardımcısının işveren vekili olması sebebi ile işe iade davası açamaması

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 2007/602 E. 2007/9465 K. ve 05.04.2007 tarihli kararında işyerinde genel müdür yardımcısı olarak çalışan kişinin, işveren vekili olarak değerlendirilip değerlendirilemeyeceğini, dolayısıyla işe iade davası açıp açamayacağını tartışmıştır. Karar özellikle işyerinde çalışan bir kişinin hangi durum ve şartlar altında işveren vekili olarak kabul edilebileceğinin tespit noktasında da çok önemli ifadeleri taşımaktadır. Yargıtay, işveren vekili tanımından hareketle 4857 sayılı İş Kanununun 18 ve devamı maddelerinde düzenlenen işe iade prosedürünün genel müdür yardımcısı sıfatını haiz kişiler açısından geçerli olup olamayacağını da ortaya koymuştur. Uygulamada özellikle büyük firmaların sık sık karşılaştıkları davalardan olan işe iade davalarında işveren vekilliği vasfı verecek pozisyonların neler olabileceği hususu tartışılmaktadır. İşte bu karar bu konudaki duraksamaları sona erdirecek mahiyette ve içerikte bir karardır.
...
Tamamı
 
Üst