turkcell

Genel Sağlık Sigortalısının Bakmakla Yükümlü Olduğu Kişiler

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
26.11.2008 Şevket TEZEL [email protected]

4/a sigortalılığından emekli olmak amacıyla gerekli 904 günü isteğe bağlı sigortalılıkta ödemek isteyen ve bu sürede küçük yaştaki iki çocuğu ve sigortalı olmayan eşinin sağlık yardımından yararlanmaları için yapılması gerekeni soran okurum Zafer SIRCI?nın şahsında bu güncel konuyu merak eden tüm okurlarımızı için cevaplayalım.

Genel sağlık sigortalılarının, sigortalı veya isteğe bağlı sigortalı sayılmayan, kendi sigortalılığı nedeniyle gelir veya aylık bağlanmamış olan;

a) Eşi,
b) 18 yaşını, lise ve dengi öğrenim görmesi hâlinde 20 yaşını, yüksek öğrenim görmesi hâlinde 25 yaşını doldurmamış ve evli olmayan çocukları ile yaşına bakılmaksızın çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği SGK sağlık kurulu tarafından tespit edilen evli olmayan çocukları,
c) Her türlü kazanç ve irattan elde ettiği gelirinin asgari ücretin net tutarından daha az olan ve diğer çocuklarından sağlık yardımı almayan ana ve babası,
genel sağlık sigortalısının bakmakla yükümlü olduğu kişi olarak kabul edilecek.

Bu kişilerin 1 Ekim 2008?den itibaren yapacakları başvurularda istenen belgeleri ibraz etmeleri koşuluyla hak sahipliği SGK birimlerince oluşturulacak.

Hak sahiplerinden istenecek belgeler

Bakmakla yükümlü olunan hak sahiplerinin tamamı için;

· Talep formu veya talep formundaki bilgileri ve taahhütleri taşıyan dilekçesi,
· Nüfus Cüzdanı fotokopisi,

Yabancı uyruklu eşler için;

· İkamet tezkeresi ve vatandaşlık numarası( Emniyet Müdürlüğünden)
· İlgili ülke Konsolosluğundan sosyal güvencesi olmadığına dair belge,

Öğrenim görenler için;

Öğrenim belgesi
Yabancı ülkelerde öğrenim gören öğrencilerden, öğrenci belgesinin onaylı Türkçe tercümesi veya bulunduğu ülkenin Türk Konsolosluğundan alacağı belge ve YÖK veya, Milli Eğitim Bakanlığından denklik belgesi,

Çalışma gücünü en az yüzde 60 oranında yitirdiği tespit edilen çocuklar için;

· SGK?ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucularının sağlık kurullarınca düzenlenecek Sağlık Kurulu Raporu

Unutulanlar kendisi bildirim yapacak

Genel sağlık sigortalısının tescili aşamasında veya sonrasında bakmakla yükümlü olduğu kişilerin elektronik ortamda SGK?ca tespit edilememesi halinde, bunların bildirimlerinin genel sağlık sigortalısı tarafından yapılması gerekiyor. 01.07.2008 tarihinde bakmakla yükümlü olunan kişi olup ta sağlık hak sahiplikleri oluşturulmayan kişiler SGK ünitelerine başvurarak yukarıda belirtilen ilgili belgeleri ibraz ederek hak sahipliklerini oluşturulmasını sağlayabilecek.

GSS?den ailesini yararlandıramayacaklar

Aile içindeki kişi başına düşen aylık gelir tutarının brüt asgari ücretin üçte birinden az olduğu SGK?ca tespit edilen aile bireyleri ile sığınmacı veya vatansız olarak kabul edilen kişiler ve Sosyal Hizmetler ve Çocuk Esirgeme Kurumunun korunma, bakım ve rehabilitasyon hizmetlerinden ücretsiz faydalanan kişilerin eş, çocuk, ana ve babası bakmakla yükümlü olunan kişi olarak değerlendirilmeyecekler.

Ana babası boşanmış çocuklar

Ana ve babası boşanmış çocukların genel sağlık sigortası kapsamındaki hakları, mahkeme kararı ile velayet hakkı verilmiş olan genel sağlık sigortalısı ana ya da baba üzerinden sağlanacak. Velayet hakkı verilmeyen kişinin üzerinden de sağlık yardımlarından yararlanabilmek mümkün. Bu durum, çocuğun sağlık hizmetinden yararlandırılacağı ana ya da baba tarafından SGK?ya verilecek bir dilekçe ile belgelenecek.
 
Üst