Genel Sağlık Sigortasında Vatandaş Neleri Ödeyecek? (1)

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Şevket TEZEL Sözcü' Alıntı:
Hemen hemen tüm yurttaşları kapsayacak olan Genel Sağlık Sigortası sağlık hizmetlerinde ilave parayı devreden çıkartmıyor. Genel sağlık Sigortası kapsamındaki hizmetlerden;

· Muayene için sabit katılım payı,

· Alınacak ilaç ve çeşitli tedaviler için oransal olarak uygulanacak katılım payı,

· Vakıf üniversiteleriyle özel sektör sağlık sunucularının alabileceği fark ücreti çalışan ve emeklilerin cebinden çıkacak paralar olacak.

Sabit Katılım Payı

Genel sağlık sigortasında katılım payı olarak ayakta tedavide her bir hekim ve diş hekimi muayenesinde 2 YTL alınacak. Bu rakam yeniden değerleme ile her yıl yenilenecek. SGK katılım paylarını, gelir veya aylık alan kişilerin gelir veya aylıklarından, çalışanların ücret veya maaşlarından mahsup edilmek suretiyle tahsil edebilecek. Aile hekiminin yapacağı ayakta tedavi muayenesi için katılım payı alınmayacak.

SGK, katılım payının birinci basamak sağlık hizmeti sunucularında yapılan muayenelerde alınmamasına ya da düşürülmesine, ikinci ve üçüncü basamak sağlık hizmet sunucularında yapılan muayenelerde ise önceki basamaklardan sevkli olarak başvurulup başvurulmadığı dikkate alınmak suretiyle yarısına kadar indirmeye veya beş katına kadar artırmaya yetkili olacak.

Oransal Katılım Payları

Sabit 2 YTL katılım paylarının dışında bir de alınan ilaç ve sağlık malzemelerinden ücretine göre oranla alınacak katılım payları var.

Ayakta tedavide muayene ve sağlanan ilaçlar ile yardımcı üreme yöntemi tedavisinde kullanılan ilaçlar için katılım payları ile SGK?ca belirlenecek ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için alınacak katılım payları SGK?dan gelir ve aylık alan (emekli, dul ve yetim aylıkları v.b.) genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için yüzde 10, sözleşmeli ülke sigortalıları da dahil olmak üzere kapsamdaki diğer genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişiler için yüzde 20 olarak uygulanacak. Bu oranlar SGK?ca ödenecek bedeller üzerinden hesaplanacak.

Katılım Payında Üst Sınır

Genel sağlık sigortalısı ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçleri için ödeyecekleri katılım payının tutarı, sağlık hizmetinin alındığı tarihteki asgari ücretin yüzde 75?ini geçemeyecek. Yardımcı üreme yöntemleri işlem ücretleri için ödenecek katılım payında üst limit uygulanmayacak.

Yardımcı üreme yöntemleri işlem ücretleri için alınacak katılım payı, Sağlık Hizmetleri Fiyatlandırma Komisyonunca belirlenen işlem ücretleri üzerinden ilk denemede yüzde 30, ikinci denemede yüzde 25 olarak uygulanacak.

Katılım Payında İstisnai Durumlar

SGK?ca yetkilendirilen sağlık hizmeti sunucuları tarafından sağlık raporu ile belgelendirilmek şartıyla; SGK?ca belirlenen yaşamsal öneme sahip ortez, protez, iyileştirme araç ve gereçlerinden katılım payı alınmayacak.

SGK?ca kontrol ve tespit amacıyla resen yaptırılacak sevklerde de katılım payı alınmayacak.

Terörle Mücadele Kanununa göre aylık bağlanmış malûller ile bu kapsamdaki terör olayları nedeniyle vazife malûllüğü aylığı alan er ve erbaşların sağlık kurulu raporuyla ihtiyaç duydukları her türlü ortez/protez ve diğer iyileştirici araç/gereçler herhangi bir katılım payı veya fark alınmaksızın ve kısıtlama getirilmeksizin karşılanacak.

Katılım Payını Önce Ödeyip Sonra Geri Alacaklar

· Aile içindeki geliri kişi başına düşen aylık tutarı asgari ücretin üçte birinden az olduğu SGK?ca saptanan vatandaşlar ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,

· Vatansız ve sığınmacıların,

· 65 yaş ve özürlü aylığı alan kişiler ve bakmakla yükümlü olduğu kişilerin,

Ödemiş oldukları katılım payları, tıpkı yeşil kartlılar gibi talepleri hâlinde kendilerine geri ödenebilecek.
 
Üst