Gider Olur mu?

Üyelik
6 Eyl 2005
Mesajlar
52
Şirketimiz bir devlet kurumunda kazandığı ihale için verdiği 75.000 YTL lik Banka Teminatı Mektubunu Kurum, mal arızalı olduğu için kabul etmemiş, yerine yenisini göndereceğimiz malıda zamanında yetişmeyeceği için Teminat Mektubu bedelini bankadan tahsil etmiştir. İşlemin geri dönüşüde yoktur.
Bu durumda ödediğimiz bu T.Mektubu bedeli şirketimiz için mali açıdan bir gidermidir? Yoksa K.K.E.G mi olmalıdır..
 

smmmkaraman

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
676
Konum
Karaman
Sayın zirve,

Kurumlar Vergisi Kanunu'nun atıf yaptığı Gelir Vergisi Kanunu madde 40;

İndirilecek Giderler
Madde No 40
Kapsam
Safi kazancın tespit edilmesi için, aşağıdaki giderlerin indirilmesi kabul edilir:
3. İşle ilgili olmak şartiyle, mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatlar;

demektedir. Sonuç olarak, mali kar açısından da bir gider olup kurum safi kazancının belirlenmesinde ve vergilendirilmesinde gider olarak indirilebilir.

Selamlar...
 
Üyelik
18 Ağu 2005
Mesajlar
306
Ahmet Bey' in tespitlerine katılıyor ve bir ek yapıyorum.

Gelirler Genel Müdürlüğü

ÖzelgesiTARİH : 23.12.1998

SAYI : B.07.0. GEL.0.40/4025-22/49195

KONU :

Teminatın nakde çevrilerek irat kaydedilmesi nedeniyle teminat tutarının mükellefin kayıtlarına gider olarak kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hk.

..........

İlgide kayıtlı yazınızın incelenmesinden, iliniz ...... Vergi Dairesi mükelleflerinden .....’ın .....Bakanlığı ..... Bölge Başkanlığının et ihalesinin uhdesinde kaldığı, söz konusu işten zarar edeceğini düşünen mükellefin ..... Bölge Başkanlığı ile sözleşmeyi imzalamadığı, bunun üzerine teminatın nakde çevrilerek irat kaydedildiği bildirilerek teminat tutarının mükellefin kayıtlarına gider olarak kaydedilmesinin mümkün olup olmadığı hususunda Bakanlığımızdan görüş talep ettiğiniz anlaşılmıştır.

Bilindiği üzere, 193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 40 ıncı maddesinin üçüncü fıkrasında, işle ilgili olmak şartıyla mukavelenameye veya ilama veya kanun emrine istinaden ödenen zarar, ziyan ve tazminatların gider yazılacağı hükme bağlanmıştır.

Bu hüküm uyarınca, adı geçenin ..... Bölge Başkanlığı ile ihaleyi aldığı için yapması gereken sözleşmeyi imzalamaması nedeni ile ilgili şartnamenin feshi üzerine, şartname gereğince adı geçen Bölge Başkanlığınca irat kaydedilen teminat bedelinin, safi ticari kazancın tespitinde gider olarak indirilmesi mümkün bulunmaktadır.
 
Üyelik
27 Haz 2005
Mesajlar
48
Burada kusur aranmaz mı?
İşverenin her ödediği zarar , ziyan tazminat , gecikme, elektrik cezası gider olur mu?
Kusur işverende olsa dahi gider yazılaribilir mi? Kanun bunu aramıyor mu?
 

nguroy

Tanınmış Üye
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
12,415
Konum
istanbul
Bazı yanlış anlamaları düzeltelim.
Banka teminat mektubu adı üstünde bir işin yapılmasını garanti etmek için verilmiş bir teminattır. Alıcı anlaşma şartlarına uyulmadığını ileri sürerek mektubu nakte çevirebilir.
Bu teminatın illa mektup olması gerekmez . Nakdi teminat da olabilir.
Mektubu veren firma bir iş antlaşması yapmış ve bu antlaşmaya dayanarak bir teminat vermiştir . Bu özel bir gider değildir.
Mektup geçerli olduğu sürece banka masrafları gidere yazılır. Mektup da nazım hesaplarda izlenir.
Mektup nakte çevrilirse tahsil eden tarafından GELİR kayıt edilir. Tabiidir ki mektubun lehdarı da bunu gider kayıt edecektir.
Ticari faaliyetin yürütülmesi için katlanılmış olan bir tazminat ödentisidir.
Gider yazılmasında herhangi sakınca yoktur.
Ancak bir mal veya hizmet karşılığı olmadığı için de KDV söz konusu değildir.
 
Üst