resim

Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.

Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
muhtasar beyannamesini 3 aylık olarak verdiğimiz mükellefimiz dışardan işçi alarak (amele işleri) için ,gider pusulası düzenlemektedir.hizmet olduğu için brüt ücretin % 10 stopaj kesmektedir.gider pusulasından dolayı muhtasar beyannamesini aylık yapma mecburiyeti varmı.saygılar
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.

soruda eksik kalan kısmı tamamlayayım.bu hizmet alışı muhtasar beyannamede hangi koda karşılık gelmektedir.
012 Diğer Ücretler ile Ücret Sayılan Ödemeler (GVK Md. 94/1) mi yoksa 145 Esnaf Muaflığından Yararlananlara Mal ve Hizmet Alımları Karşılığında Yapılan Ödemeler (GVK Md. 94-13/a, c, d)
 
Üyelik
22 Ocak 2008
Mesajlar
121
Ynt: Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.

işçileri çalıştırıyorsanız sigortalarınıda yapmak durumundasınız. gider pusulası ile bunu muhasebeleştirme olayına şaşırdım açıkcası. söz konusu işçiler bellidir zaten. çağrıya dayalı iş sözleşmesi yapabilirsiniz.

- Çağrı üzerine çalışma
MADDE 14. - Yazılı sözleşme ile işçinin yapmayı üstlendiği işle ilgili olarak kendisine ihtiyaç duyulması halinde iş görme ediminin yerine getirileceğinin kararlaştırıldığı iş ilişkisi, çağrı üzerine çalışmaya dayalı kısmi süreli bir iş sözleşmesidir.

Hafta, ay veya yıl gibi bir zaman dilimi içinde işçinin ne kadar süreyle çalışacağını taraflar belirlemedikleri takdirde, haftalık çalışma süresi yirmi saat kararlaştırılmış sayılır. Çağrı üzerine çalıştırılmak için belirlenen sürede işçi çalıştırılsın veya çalıştırılmasın ücrete hak kazanır.

İşçiden iş görme borcunu yerine getirmesini çağrı yoluyla talep hakkına sahip olan işveren, bu çağrıyı, aksi kararlaştırılmadıkça, işçinin çalışacağı zamandan en az dört gün önce yapmak zorundadır. Süreye uygun çağrı üzerine işçi iş görme edimini yerine getirmekle yükümlüdür. Sözleşmede günlük çalışma süresi kararlaştırılmamış ise, işveren her çağrıda işçiyi günde en az dört saat üst üste çalıştırmak zorundadır.
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
36
Ynt: Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.

Sayın cevat kerem,

Real arkadaşımıza kesinlikle katılıyorum. Çağrıya dayalı ve belirli süreli hizmet akdi ile bu işçileri çalıştırmak ve ücretleri üzerinde vergi ve ssk hesaplamalarını yaparak, ilgili kurumlara beyan etmek gerekmektedir. (tabii ki bu işçiler için herhangi bir altişverenlik sözkonusu değilse) keza altişveren olan başka bir kurum - mesela mimarlı şirketi- tarafından bu işçiler temin ediliyor olsa dahi, sigorta işyeri kapanışı ve sizil kapanışından kurumunuz sorumlu olacaktır.

Saygılarımla
 
Üyelik
22 Ocak 2008
Mesajlar
121
Ynt: Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.

bakın arkadaşlar, yanlış anlaşılmak istemem. g.v. kanunu bu tür işlerde çalışanları ve çalıştırannları ele almış ve gider pusulası ile belgelenen bu tarz işlemlerin giderleştirilmesini kabul etmiş olabilir. ama bir kanun diğerini bağlamaz. bakalım ssk kanunu ne demektedir bu konuda. diyelimki bu işin yaptırldığı sırada işçi sakatlandı (allah korusun). ve olay yerinde tutanak tutuldu. çalıştırılan şahıs şikayetçi olsa bu durumu ne şekilde izeh edebilirsiniz. yani gv kanununun kabul etmiş olması yeterli değildir. bakalım ssk u bu konuda ne demektedir. ik madde 2
- Tanımlar
MADDE 2. - Bir iş sözleşmesine dayanarak çalışan gerçek kişiye işçi, işçi çalıştıran gerçek veya tüzel kişiye yahut tüzel kişiliği olmayan kurum
ve kuruluşlara işveren, işçi ile işveren arasında kurulan ilişkiye iş ilişkisi denir.

burda yapılan işin mahiyeti işçinin tanımını karşılıyor mu? evet karşılıyor. gelelim istisnalarına

- İstisnalar
MADDE 4.-Aşağıda belirtilen işlerde ve iş ilişkilerinde bu Kanun hükümleri uygulanmaz;

a) Deniz ve hava taşıma işlerinde,

b) 50'den az işçi çalıştırılan (50 dahil) tarım ve orman işlerinin yapıldığı işyerlerinde veya işletmelerinde,

c) Aile ekonomisi sınırları içinde kalan tarımla ilgili her çeşit yapı işleri,

d) Bir ailenin üyeleri ve 3 üncü dereceye kadar (3 üncü derece dahil) hısımları arasında dışardan başka biri katılmayarak evlerde ve el sanatlarının yapıldığı işlerde,

e) Ev hizmetlerinde,

f) İş sağlığı ve güvenliği hükümleri saklı kalmak üzere çıraklar hakkında,

g) Sporcular hakkında,

h) Rehabilite edilenler hakkında,

ı) 507 sayılı Esnaf ve Sanatkârlar Kanununun 2 nci maddesinin tarifine uygun üç kişinin çalıştığı işyerlerinde.

Şu kadar ki;

a) Kıyılarda veya liman ve iskelelerde gemilerden karaya ve karadan gemilere yapılan yükleme ve boşaltma işleri,

b) Havacılığın bütün yer tesislerinde yürütülen işler,

c) Tarım sanatları ile tarım aletleri, makine ve parçalarının yapıldığı atölye ve fabrikalarda görülen işler,

d) Tarım işletmelerinde yapılan yapı işleri,

e) Halkın faydalanmasına açık veya işyerinin eklentisi durumunda olan park ve bahçe işleri,

f) Deniz İş Kanunu kapsamına girmeyen ve tarım işlerinden sayılmayan, denizlerde çalışan su ürünleri üreticileri ile ilgili işler,

Bu Kanun hükümlerine tabidir.

- Eşit davranma ilkesi

ben burda bu tür işleri istisnai durum olarak kabul edilen bir hüküm göremiyorum... yani sürekli tekrarladığım şeyi yineliyorum. gv kanunu bu tür hizmetleri gider pusulası ile belgelendirmek suretiyle giderleştirilmesini kabul ediyor olması, iş kanununda bu durumu aynı perspektiften bakacağı ve işçilerin sigortasız olarak çalıştırılmasını kabul edeceği anlamına gelmez... saygılarımla...
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.

arkadaşlar gider pusulası ile vergi mükellefş olmayanlardan temin edilen mal alımlarında % 5 hizmet alımlarındada % 10 stopaj kesintisi yapılmaktadır.şimdi bu mükellefimiz kamu kurumuna ait bir istinad duvarı işini yapacak.kurum ssk dosyasını açma şartını istemiyor.mükellefimiz dışardan işçi alıp çalıştıracak iş 5,10 gün kısa bir sürede bitecek.
 
Üyelik
26 Haz 2009
Mesajlar
158
Ynt: Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.

araştırdım bence muhtasar beyannamede 145 nolu kod kulanılacak.gv kanunun 94/13 göre esnaf muaflığındanyararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemeler diyor.burdada dışardan hizmet alımı olacak.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası ile İşçi Çalıştırmak.

13. (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 1.8.1995) (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) Esnaf muaflığından(31) yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,(32)
a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2 [23](2003/6577 sayılı B.K.K. ile %2 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
b) Hurda mal alımları için , %2 [24](2006/11449 sayılı B.K.K. ile %2 Yürürlük:; 01.01.2007), (28)
c) Diğer mal alımları için %5 [25](2003/6577 sayılı B.K.K. ile %5 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için %10 [26](2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
VERGİDEN MUAF ESNAF:
Madde 9 - (Değişik cümle: 22/07/1998 - 4369/26 md.) (1) Ticaret ve sanat erbabından aşağıda yazılı şekil ve suretle çalışanlar gelir vergisinden muaftır.
1. Motorlu nakil vasıtaları kullanmamak şartı ile gezici olarak veya bir işyeri açmaksızın perakende ticaret ile iştigal edenler (Giyim eşyalarıyla zati ve süs eşyaları, değeri yüksek olan ev eşyaları ile pazar takibi suretiyle gıda, bakkaliye ve temizlik maddelerini ve sabit iş yerlerinin önünde sergi açmak suretiyle o iş yerlerinde satış yapılan aynı neviden malları satanlar hariç)(1)
2. Bir işyeri açmaksızın gezici olarak ve doğrudan doğruya müstehlike iş yapan hallaç, kalaycı, lehimci, musluk tamircisi, çilingir, ayakkabı tamircisi, kundura boyacısı, berber, nalbant, fotoğrafçı, odun ve kömür kırıcısı, çamaşır yıkayıcısı ve hammallar gibi küçük sanat erbabı;
3. Köylerde gezici olarak her türlü sanat işleri ile uğraşanlar ile aynı yerlerde aynı işleri bir işyeri açmak suretiyle yapanlardan 47 nci Maddede yazılı şartları haiz bulunanlar (51 inci Madde şümulüne girenler bu muafiyetten faydalanamazlar);
4. Nehir, göl ve denizlerde ve su geçitlerinde toplamı 50 rüsum tonilatoya (50 rüsum tonilato dahil) kadar makinesiz veya motorsuz nakil vasıtaları işletenler; hayvanla veya bir adet hayvan arabası ile nakliyecilik yapanlar (Bu bentte yazılı ölçüler, birlikte yaşıyan eşlerle velayet altındaki çocuklar hakkında veya ortaklık halindeki işletmelerde, bu kimselerin veya ortaklığın işlettiği vasıtalar toplu olarak nazara alınmak suretiyle tespit edilir);
5. Ziraat işlerinde kullandıkları hayvan, hayvan arabası, motor, traktör gibi vasıtalar veya sandallarla nakliyeciliği mutat hale getirmeksizin ara sıra ücret karşılığında eşya ve insan taşıyan çiftçiler;
6. (Değişik fıkra: 28/03/2007-5615 S.K./1.mad) Evlerde kullanılan dikiş, nakış, mutfak robotu, ütü ve benzeri makine ve aletler hariç olmak üzere, muharrik kuvvet kullanmamak ve dışarıdan işçi almamak şartıyla; oturdukları evlerde imal ettikleri havlu, örtü, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamûlleri, kırpıntı deriden üretilen mamûller, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek, pul, payet, boncuk işleme, tığ örgü işleri, ip ve urganları, tarhana, erişte, mantı gibi ürünleri işyeri açmaksızın satanlar. Bu ürünlerin, pazar takibi suretiyle satılması ile ticarî, ziraî veya meslekî faaliyetleri dolayısıyla gelir ve kurumlar vergisi mükellefi olanların düzenledikleri hariç olmak üzere; düzenlenen kermes, festival, panayır ile kamu kurum ve kuruluşlarınca geçici olarak belirlenen yerlerde satılması muaflıktan faydalanmaya engel değildir.
7. (Ek bent: 04/06/2008 - 5766 S.K./8.mad) Ticari işletmelere ait atıkları mutat olarak veya belli aralıklarla satın alanlar hariç olmak üzere, bir işyeri açmaksızın kendi nam ve hesabına münhasıran kapı kapı dolaşmak suretiyle her türlü hurda maddeyi toplayarak veya satın alarak bu malların ticaretini yapanlara veya tekrar işleyenlere satanlar;
8. Yukarıdaki 1 - 7 numaralı bentlerde sözü edilen işlere benzerlik gösterdikleri, Danıştay'ın muvafık mütalaası üzerine, Maliye Bakanlığınca, kabul ve ilan olunan ticaret ve sanat işleri ile iştigal edenler.
(İkinci fıkra mülga: 22/07/1998 - 4369/26 md.)
(Üçüncü fıkra mülga: 11/08/1999 - 4444/14 md.;Değişik fıkra: 28/03/2007-5615 S.K./1.mad) Ticarî, ziraî veya meslekî kazancı dolayısı ile gerçek usûlde Gelir Vergisine tâbi olanlar ile yukarıda sayılan işleri Gelir ve Kurumlar Vergisi mükelleflerine bağlılık arz edecek şekilde yapanlar esnaf muaflığından faydalanamazlar.
(Ek fıkra: 22/07/1998 - 4369/26 md.) Esnaf muaflığı şartlarını topluca taşıyanlar bu muaflıktan yararlanabilmek için ilgili esnafr odasına kayıt olmak ve durumlarını tevsik suretiyle belediyeden "Esnaf Muaflığı Belgesi" almak zorundadır.
(Ek fıkra: 22/07/1998 - 4369/26 md.) Esnaf muaflığının faydalananlar faaliyetleri ile ile ilgili olarak satın aldıkları mallara ve giderlerine ilişkin, gelir ve kurumlar vergisi mükelleflerinden aldıkları belgeleri saklamak zorundadır. Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre yoklamaya yetkililer veya yoklamaya yetkililerle birlikte belediye zabıtalarınca müştereken yapılan denetimlerde, vergiden muaf esnafın bir takvim yılı içinde bir defa mal alış ve giderlerine ilişkin belgeleri yanında bulundurmadığının veya bulundurduğu belgenin satışını yaptığı mal ve hizmetle ilişkisinin olmadığının tesbiti halinde, "Esnaf Muaflığı Belgesi " iptal edilir. Belgesi iptal edilenlerden muaflık şartlarını taşıyanlar, aynı faaliyette devam etmek istemeleri halinde yeniden belge almak zorundadır.
(Değişik fıkra: 22/07/1998 - 4369/26 md.) Bir işyeri açmaksizın münhasıran gezici olarak; milli piyango bileti satanlar ile 4077 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanuna göre gerçek ve tüzel kişilerin mallarını iş akdi ile bağlı olmaksızın bunlar adına kapı kapı dolaşmak suretiyle tüketiciye satanlar yukarıdaki şartlarla sınırlı olamksızın gelir vergisinden muaftır.
(Ek fıkra: 26/12/1993 - 3946/6 md.) Bu muaflığın, 94 üncü Madde uyarınca tevkif suretiyle kesilen vergiye şümulü yoktur.
Sizin çalışanlarınız madde 9 kapsamında mı?
 
Üst