Gider Pusulası

  • Konbuyu başlatan maksel
  • Başlangıç tarihi
M

maksel

Ziyaretçi
Vergi mükellefi olmayan şahıstan dikiş makinası alınacaktır.Gider pusulası düzenleyip % kaç kesinti yapmak gerekir...
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

Şahsın vergi mük. yok ise ve esnaf muaflığından yararlanan biri değilse sıfır.
 
M

maksel

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

gider pusulası;mal alımda %5 hizmet alımlarında %10 tevkifat yapılır diyor..
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

Başına bakmaz iseniz öyle anlarsınız.
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

94 maddenin ilgili paragrafın başından itibaren okuyun, başına bakmadan devamında yazan oranlara göre hareket etmeyin.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

Vergi Tevkifatı
Kanun Ad GELİR VERGİSİ KANUNU
Madde No 94
Kapsam

(3946 sayılı Kanunun 22'nci maddesiyle değişen madde. Yürürlük; 1.1.1994) Kamu idare ve müesseseleri, iktisadî kamu müesseseleri, sair kurumlar, ticaret şirketleri, iş ortaklıkları, dernekler, vakıflar, dernek ve vakıfların iktisadî işletmeleri, kooperatifler, yatırım fonu yönetenler, gerçek gelirlerini beyan etmeye mecbur olan ticaret ve serbest meslek erbabı, zirai kazançlarını bilanço veya ziraî işletme hesabı esasına göre tespit eden çiftçiler aşağıdaki bentlerde sayılan ödemeleri (avans olarak ödenenler dahil) nakden veya hesaben yaptıkları sırada, istihkak sahiplerinin gelir vergilerine mahsuben tevkifat yapmaya mecburdurlar.

.....

1. Hizmet erbabına ödenen ücretler ile 61' inci maddede yazılı olup ücret sayılan ödemelerden (istisnadan faydalananlar hariç), 103 ve 104' üncü maddelere göre,
2. Yaptıkları serbest meslek işleri dolayısıyla bu işleri icra edenlere yapılan ödemelerden (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) (Noterlere(1) serbest meslek faaliyetlerinden dolayı yapılan ödemeler hariç);
a) 18'inci madde kapsamına giren serbest meslek işleri dolayısıyla yapılan ödemelerden, %17 [1]
b) Diğerlerinden, %20 [2] [3]
3. 42'nci madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden, %3 [4](2006/11449 sayılı B.K.K. ile % 3 Yürürlük; 1.1.2007)(4)
.....
13. (4108 sayılı Kanunun 23 üncü maddesiyle değişen bent. Yürürlük; 1.8.1995) (4369 sayılı Kanunun 81/C-8 inci maddesiyle değişen ibare. Yürürlük; 1.1.1999) Esnaf muaflığından(31) yararlananlara mal ve hizmet alımları karşılığında yapılan ödemelerden,(32)
a) Havlu, çarşaf, çorap, halı, kilim, dokuma mamulleri, örgü, dantel, her nevi nakış işleri ve her nevi turistik eşya, hasır, sepet, süpürge, paspas, fırça, yapma çiçek ve benzeri emtia bedelleri veya bu emtianın imalinde ödenen hizmet bedelleri üzerinden %2 [24](2003/6577 sayılı B.K.K. ile %2 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
b) Hurda mal alımları için , %2 [25](2006/11449 sayılı B.K.K. ile %2 Yürürlük:; 01.01.2007), (28)
c) Diğer mal alımları için %5 [26](2003/6577 sayılı B.K.K. ile %5 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
d) Diğer hizmet alımları ("a", "b" ve "c" alt bentleri hariç olmak üzere mal ve hizmet bedelinin ayrılamaması hali de bu kapsamdadır) için %10 [27](2003/6577 sayılı B.K.K. ile %10 Yürürlük; 01.01.2004) (28)
...
_________________________________________________
Her gider pusulası düzenlendiğinde tevkifat yapılacak diye bir şart yok.
 
M

maksel

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

c ve d bendtleri diğer mal ve hizmet alımlarından bahsediyor.Bunlar ne olabilir.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

Bunların tamamının sayıldığı bir yer bulamazsınız, c ve d , a ve b ye dahil olmayanlardır. Boşlukları özelgeler, yargı kararları vb... doldurur.
 

MEMET ORHAN

Katkı Sunan Üye
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Ynt: Gider Pusulası

gider pusulası Vergi Usul Kanununun Madde 234 göre düzenlenmektedir.
Maddede ..... - Birinci ve ikinci sınıf tüccarlar, kazancı basit usulde tespit edilenlerle defter tutmak mecburiyetinde olan serbest meslek erbabının ve çiftçilerin;
3.Vergiden muaf olan esnaf; a....
Yaptırdıkları işler veya onlardan satın aldıkları emtia için tanzim edip işi yapana veya emtiayı satana imza ettirecekleri bir belge olarak tanımlamıştır. dolayısıyla gider pusulasının sadece Vergiden muaf esnaftan alınan mal ve yaptırılan hizmetler için düzenlenmesi gerekmektedir.

Dolayısıyla Vergi mükellefi olmayan şahıstan dikiş makinası alınmasında gider pusulası düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Gider Pusulası düzenleme Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen ihtiyari olarak bu belgenin kullanılmasında da tevkifatın yapılmasına gerek yoktur.
 
Üyelik
23 May 2008
Mesajlar
546
Konum
istanbul
Ynt: Gider Pusulası

MEMET ORHAN ' Alıntı:
Dolayısıyla Vergi mükellefi olmayan şahıstan dikiş makinası alınmasında gider pusulası düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır. Gider Pusulası düzenleme Yasal bir zorunluluk olmamasına rağmen ihtiyari olarak bu belgenin kullanılmasında da tevkifatın yapılmasına gerek yoktur.

Sayın Mehmet orhan siz ne yazdığınızın farkındamısınız ???
 
T

T U R K O

Ziyaretçi
Ynt: Gider Pusulası

Aslında MEMET ORHAN doğruyu yazmış ancak nihai tüketiciden alınan dikiş makinasının başka bir belgeleme yöntemi olmadığından gider pusulası kullanılabir.
 
Üyelik
4 Kas 2008
Mesajlar
84
Konum
Bursa
Ynt: Gider Pusulası

Gider pusulası, fatura düzenlenmesinin olanak dışı olduğu durumlarda, kayıtların belgelenmesini sağlama amacına yönelik olarak düzenlenen, VUK?nun 234. maddesinde yer alan bir belgedir. Dikiş makinasınında kayıtlara alınabilmesi için mutlaka gider pusulası düzenlenmesi gereklidir... Vergi mükellefiyeti olmayan şahıstan alındığı için tevikat uygulanmayacak...
 
Üyelik
2 Ocak 2008
Mesajlar
1,508
Konum
ADANA
Ynt: Gider Pusulası

SAyın Oryılmaz'a bende katılıyorum.
Yukarıda bahsettiğiniz Vergi mükellefi olmayanlardan alınacak malların belgelendirilmesinde de
gider pusulası kullanılmalıdır.

MEMET ORHAN ' Alıntı:
dolayısıyla gider pusulasının sadece Vergiden muaf esnaftan alınan mal ve yaptırılan hizmetler için düzenlenmesi gerekmektedir.
Nitekim VUK 234. maddesinde;
"Bu belge, birinci ve ikinci sınıf tüccarların, zati eşyalarını satan kimselerden satın aldıkları altın, mücevher gibi kıymetli eşya için de tanzim edilir." denilmektedir.

Diğer tarafdan Maliye Bakanlığı'nın;
16.11.99 B.07.06d.044/4422-33/49938 muktezasında nihai tüketicilerden alınan otomobillerin belgelendirilmesinde de gider pusulası düzenleneci ancak tevkifat yapılmayacağı belirtilmiştir.

Bu açıdan Vuk 227 (Bu kanunda aksine hüküm olmadıkça bu kanuna göre tutulan ve üçüncü şahıslarla olan münasebet ve muamelelere ait olan kayıtların tevsiki mecburidir.) maddesininde göz önüne alınarak, VUK 228 maddesinde yazılı haller hariç olmak üzere yapılan işlemlerde gider pusulası düzenlemek gerekir.
 
Üst