Gmsi beyannamesinde ceza.?

Üyelik
1 Ocak 2006
Mesajlar
208
Değerli arkadaşlar. Daha önce GMSİ Mükellefiyeti açılmamış bir kişi için GMSİ mükellefiyeti açılacak. Pişmanlıktan vereceğimiğz için 2009 dönemi için olan 2.600 istisnasından yararlanacağız ve 14,00 TL ceza uygulancak.
Aynı zamanda 2008 yılında GMSİ vereceğin 2008 Dönemine ilişkin istisnadanda yararlana bilirmiyiz ve yine 14,00 TL ceza mı kesilir yoksa daha fazlamamı
 
Üyelik
12 Eyl 2005
Mesajlar
866
Konum
İstanbul
Ynt: Gmsi beyannamesinde ceza.?

İdarece herhangi bir tespit yapılmadan kendi iradeniz ile beyan ediyorsanız sorun yok, dönem ayırımı olmadan istisnadan yararlanırsınız.
GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ SIRA NO : 1999/2

Tarih 10/02/1999
Sayı B.07.0.GEL.0.43/4300-24
Kapsam
T.C.
MALİYE BAKANLIĞI
Gelirler Genel Müdürlüğü

SAYI : B.07.0.GEL.0.43/4300-24
KONU :


GELİR VERGİSİ KANUNU İÇ GENELGESİ
SIRA NO: 1999/2

..................VALİLİĞİNE
(Defterdarlık: Gelir Müdürlüğü)

....................GELİRLER BÖLGE MÜDÜRLÜĞÜNE


Bakanlığımıza yapılan başvurulardan, mesken kirasından kaynaklanan gayrimenkul sermaye iradını beyanname verme süresinden sonra beyan edenler ile süresinde eksik olarak beyan ettikleri iratları için yasal beyanname verme süresinden sonra ek beyanname verenlerin, Gelir Vergisi Kanununun 4369 sayılı Kanunla değişik 21 inci maddesinde belirtilen istisnadan yararlanıp yararlanamayacakları konusunda tereddütler oluştuğu anlaşıldığından aşağıdaki açıklamaların yapılmasına gerek görülmüştür.

Gelir Vergisi Kanununun söz konusu 21 inci maddesinde, binaların mesken olarak kiraya verilmesinden bir takvim yılı içerisinde elde edilen hasılatın 240.000.000 lirasının gelir vergisinden
müstesna olduğu belirtildikten sonra, istisna haddi üzerinde hasılat elde edilip beyan edilmemesi veya eksik beyan edilmesi halinde bu istisnadan yararlanılamayacağı hükme bağlanmıştır.

Mesken kira geliri istisnasından yararlanılabilmesi için maddede belirtilen koşul, mükelleflerin beyan edilmesi gereken kira gelirlerini kendiliklerinden beyan ederek, Vergi İdaresinin konuyla ilgili tespit ve inceleme yükünü azaltmak için gerekli yaptırımı oluşturmak amacıyla getirilmiştir.

Bu nedenle, idarece herhangi bir tespit yapılmadan önce, süresinde beyan etmedikleri veya süresinde verdikleri beyannamede yer almayan mesken kirası gelirlerini, kendiliklerinden, süresinden sonra verecekleri beyanname ile beyan edenler de söz konusu istisnadan yararlanabileceklerdir.

Bilgi edinilmesini ve gereğinin buna göre yerine getirilmesini rica ederim.
Bakan a.
 
Üst