GMSİ Hakkında İkilem

Üyelik
8 May 2018
Mesajlar
2
Konum
İSTANBUL
Arkadaşlar merhaba,

Konuyla ilgili forum içerisinde yaptığım aramada öğrenmek istediğim noktayı tam olarak bulamadım.
Eşimin annesinin üzerine olan evde ikamet ediyoruz. Herhangi bir kira ödemesi söz konusu değil. Ben home office olarak bir şahıs işletmesi kurmak istiyorum. Burada emsal bedel üzerinden hesaplanacak gmsi, işyeri kira gelirleri istinasına göre mi hesaplanacak ? Örneğin home office olarak kullanacağımız ikamet adresimizin emsal bedel üzerinden hesaplanan yıllık kira tutarı 34.000 üzeri olmazsa, eşimin annesi adına herhangi bir beyan gerekmeyecek yanlış anlamadıysam.
Bir diğer alternatif söz konusu olursa, yani kira kontratı yapıp stopaj ödersek yine aynı şekilde 34.000 üzeri beyan gerekmeyecek.
Emsal bedel üzerinden olan yolu izlersek, başvuru esnasında vergi memuru arkadaşlara konuyu izah etmemiz mi gerekiyor ?
Yardımlarınız için teşekkür ederim.
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
9,078
Konum
İstanbul
...
pardon sorumu geri aldım...

Ben şöyle cevap verebilirim.
Sİzde herhangi bir kira ödemesi yok,haliyle herhangi bir stopaj ödemesi de olmayacaktır.
Aşağıda paylaştığım özelgeden alıntı yaparsam
Özelge: Bedelsiz olarak kiralanan işyerinde emsal kira bedeli esası hk. | Gelir İdaresi Başkanlığı
...
193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 70 inci maddesinde, mal ve hakların sahipleri, mutasarrıfları, zilyedleri, irtifak ve intifa hakkı sahipleri veya kiracıları tarafından kiraya verilmesinden elde edilen iratların gayrimenkul sermaye iradı olduğu; 73 üncü maddesinde ise kiraya verilen mal ve hakların kira bedellerinin emsal kira bedelinden düşük olamayacağı, bedelsiz olarak başkalarının intifaına bırakılan mal ve hakların emsal kira bedelinin, bu mal ve hakların kirası sayılacağı, bina ve arazilerin emsal kira bedelinin yetkili özel mercilerce veya mahkemelerce takdir veya tespit edilmiş kirası, bu suretle takdir veya tespit edilmiş kira mevcut değilse, Vergi Usul Kanununa göre belirlenen vergi değerinin % 5'i olacağı; 86 ncı maddesinin birinci bendinin (d) alt bendi ile bir takvim yılı içinde elde edilen ve toplamı 600 milyon lirayı (270 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2009 yılı için 1.070 TL; 273 seri no.lu Gelir Vergisi Genel Tebliği ile 2010 yılı için 1.090 TL) aşmayan, tevkifata ve istisna uygulamasına konu olmayan menkul ve gayrimenkul sermaye iratları için yıllık beyanname verilmeyeceği, diğer gelirler için beyanname verilmesi halinde bu gelirlerin beyannameye dâhil edilmeyeceği hükme bağlanmıştır."

kırmızı işaretlediğim cümleden hareketle;bu istisna tutarının 2018 yılı için 1.800 lira olduğunu görüyoruz.
Tevkifata ve İstisnaya Konu Olmayan Menkul ve Gayrimenkul Sermaye İratlarına İlişkin

bu durumda düşüncem;
mavi işaretlenmiş olan %5'e karşılık istisna tutarı olan 1.800 lirayı karşılaştırmalıyız.
eğer vergi değeri olan %5 daha fazla ise beyana konu edilecektir.Şayet %5 olan tutar,1.800 liranın altında kalırsa,bu ikamet sebebiyle beyanname verilmeyecektir.

Sorunuz güzel..
Şimdilik böyle bir giriş yapmış olalım.
 
Son düzenleme:

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
9,078
Konum
İstanbul
hatta şöyle birşeyde belki mümkün olabilir.Bunu lütfen sesli düşündüğümü farzedin.bize bir ışık olsun diye yazıyorum.

İşyeri açılışında maliye sizden kira sözleşmesi isteyecektir.
bu durumda eşinizin annesinden, bu adreste sizin bedelsiz olarak oturduğunuzu,... tarihinden sonra ilgili adresi home ofis olarak işyeri şeklinde kullanmanızı kabul ettiğine dair elinden bir muvaffakatname alın,sözleşme yerine bunu verin.
Daire ,büyük ihtimalle,bedelsizse annenizin emsal kira bedeli üzerinden vergi vermesi gerektiğini size hatırlatacaktır.Tamam deyip geçersiniz.
beyanname zamanı geldiğinde belediyeden evin vergi değerini öğrenip,bunun %5'i ile yukarıda yazdığım 1.800 lirayı karşılaştırırsınız.%5 lira oran daha fazla ise anneniz buradan kira geliri beyanı verecek,ama kanımca işyeri istisnasını dikkate almaması gerekecektir.Konut kirası olarak beyan edilmesinin daha doğru olacağını düşünmekteyim.
 
Üyelik
8 May 2018
Mesajlar
2
Konum
İSTANBUL
Tahsin Bey öncelikle ayrıntılı cevabınız için teşekkür ederim.
Benim işyeri istisnası dikkate alınabilir mi şeklindeki düşüncem ; konut, home ofis olarak kullanıma başlandıktan sonra işyeri olarak kabul ediliyor olmasından kaynaklanıyor. Bu şekilde düşünüldüğünde, emsal kira bedeli tutarı istisna tutarının altında ise beyanname verilmesine gerek kalmıyor. Şayet çocuk kullanımına bırakılan mesken, home ofis olarak kullanılsa da işyeri olarak gmsi olarak degerlendirilemez ise konut istisnasını dikkate almamız daha dogru olacaktır. Ancak işyeri olarak değerlendirip ilgili istisna tutarı üzerinden işlem yapmak herhangi bir usulsüzlük doğurur mu orayı netleştiremedim .
 

Tahsin Kurt

Fenomen Üye
Platin Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
9,078
Konum
İstanbul
Merhaba
İlgili adres için kira ödemesi yapılırsa,bu zaten işyeri kirası sayılacaktır.Doğal olarakta bu ödemeler için maliyeye stopaj hesaplanıp ödenecektir.Yıl sonunda istisna tutarının altında kalması halinde kira beyanına konu edilmeyecektir ancak bu defa da ödenen stopajlar öylece kalacaktır,yani gereksiz bir stopaj ödemesine katlanılacaktır.
Yani bu anlamda kira mı ödemeli,yoksa emsal bedel üzerinden kira gelirine mi konu edilmeli,bu kararı siz vereceksiniz.
Ayrıca tabi,üzerinde durmadığımız bir hususta,ödenen kiranın (şayet ödenirse) gidere yazılacağı mevzusudur.Yüksek ciro ve kârlı bir faaliyette kira giderine ihtiyaç duyar mısınız duymaz mısınız,bu da yine sizin takdirinizde olan bir konudur.
Yani kiranın beyan edilip edilmemesini gmsi açısından değerlendirirken diğer yandan da ticari kâr-zarar açısından dikkate almakta fayda olduğunu düşünüyorum.
 
Üst