Gözaltı Ve Tutukluluk Süresi Borçlanması

Üyelik
15 Ara 2021
Mesajlar
27
Konum
İstanbul
Merhaba;
SGK borçlanma konusunu araştırırken takıldığım noktalar var.
1-)Tutukluluk ve gözaltı sürelerinin borçlanılması için 5510 sayılı Kanun madde 41'de geçen ibare tam olarak şöyle;
f) Sigortalı iken herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen süreleri.
Buradan anladığım kadarıyla ve bir avukatlık sitesinde okuduğuma göre gözaltı ve tutukluluk tarihinde sigortalı olarak fiilen çalışma gerekiyor.Ancak;aşağıda ki Yargıtay kararında tutuklanma ve gözaltı tarihinde fiilen çalışmanın gerekli olmadığı belirtilmiş(4a,4b,4c olarak ayrıca belirtilmemiş.).
Yargıtay 10. Hukuk Dairesi 18.03.2013 tarih ve 2013/59 E., 2013/5041 K. sayılı ve 06.03.2014 tarih ve 2013/9184 E., 2014/4889 K. sayılı ilamlarında “… herhangi bir suçtan tutuklanan veya gözaltına alınanlardan bu suçtan dolayı beraat edenlerin tutuklulukta veya gözaltında geçen sürelerinin borçlanma hakkından yararlanılabilmesi için evvelinden sigortalılık tescilinin yapılmış olması yeterli sayılmalıdır. Tutuklanma veya gözaltına alınma tarihinde ayrıca aktif sigortalı olunması gerekli değildir. ..”

2-)5510 sayılı Kanun'un geçici 36. maddesine göre 5434 sayılı kanun dışındakiler için 13/5/1971 tarihli ve 1402 sayılı Sıkıyönetim Kanunu uyarınca kurulan sıkıyönetim mahkemelerinin görev alanına giren suçlar nedeniyle yakalanan veya tutuklananlardan, Türk Silahlı Kuvvetlerinin yönetime el koyduğu 12 Eylül 1980 tarihinden itibaren haklarında kovuşturmaya yer olmadığına veya beraatlerine karar verilenlerin, gözaltında veya tutuklulukta geçen süreleri için kendilerinin ya da hak sahiplerinin bu durumlarını belgeleyerek borçlanma yapacağı belirtilmiş(Boşta geçen süre veya 4A,4B çalışırken demiyor.).Bu konuyla alakalı bir yargıtay kararı bulamamakla birlikte bir sitede 5510 sayılı Kanun'un geçici 36 maddesi kapsamında 5434 sayılı Kanuna göre çalışmakta iken yakalanan veya tutuklananlar hariç olmak üzere, gerek boşta iken gerekse 4/1-(a) veya 4/1-(b) kapsamında iken tutuklanan veya gözaltına alınanlar beraat etmeleri halinde borçlanma yapabilir.

Soru:Bu 2 durum birlikte değerlendirildiğinde 2022 itibariyle bu borçlanma türü için fiili çalışma şartı var mıdır yok mudur?Fiili çalışma şart değil ise bu sadece sıkıyönetim mahkemesinde yargılanan 5434 sayılı kanun dışındakileri mi kapsamaktadır?

Konu biraz uzun oldu.Cevaplar için şimdiden teşekkür ederim.
 

Benzer konular

Üst