Grup Şirketlerine Kull.Kredilerin Örtülü Kazanç Ve Örtülü Sermaye?ye Girer mi?

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,630
Konum
İSTANBUL
Soru: Grup Şirketlerine Kullandırılan Kredilerin Örtülü Kazanç Ve Örtülü Sermaye?ye Girer mi?

Cevap: Grup şirketlerine kullandırılan kredilerde en çok tereddüt yaşanan konulardan biri de örtülü sermaye olarak konunun değerlendirilip değerlendirilemeyeceğidir. Konuyu öncelikle Kurumlar Vergisi açısından ele almamız gerekir. 5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanunu?nun 13/6-b bendinde; ?kurumların iştiraklerinin, ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin, banka ve finans kurumlarından ya da sermaye piyasalarından temin ederek aynı şartlarla kısmen veya tamamen kullandırdığı borçlanmalar, örtülü sermaye sayılmaz" hükmü yer almaktadır.

Bu durumda, bir grup şirketi, kendi adına aldığı banka kredisini aynı şartlarla diğer bir grup şirketine aktarırsa, diğer grup şirketine aktarılan bu kredi örtülü sermaye olarak kabul edilmeyecektir.

Uygulamada, bazı grup şirketleri faizi aktarmamakta, kendi üzerlerinden finansal yük ve dolayısıyla gelir tablolarında finansman gideri olarak bırakmaktadırlar. Bu durumda, bu borçlanma hem diğer grup şirketinde örtülü sermaye vasfına geçecek, hem de krediyi aktaran şirket, kendi üzerinde kalmaması gereken bir faiz giderini yansıtmayıp grup şirketine (kendi vergi matrahına azaltmak yönünde) menfaat temin ettiği için, örtülü kazanç hükümleri ile karşı karşıya kalacaktır.

Bu noktada şu hususu belirtmek isteriz ki; aynı Kanun maddesinin (a) bendine göre de, kurumların ortaklarının veya ortaklarla ilişkili kişilerin sağladığı gayri nakdi teminatlar (örneğin; gayrimenkul) karşılığında üçüncü kişilerden yapılan borçlanmalar örtülü sermaye sayılmaz. Bu durumda, bir şirket ortak ya da ilişkili kişisinin nakdi teminatı (banka mevduatı, hazine bonosu..v.b., hisse senedi, tahvil..v.b., çek..v.d.) karşılığı üçüncü kişilerden (örneğin; bankadan) borçlanma yaparsa, bu borç kurumun bilançosunun pasifinde yer alan borçlar açısından örtülü sermaye tespitinde dikkate alınacaktır. Bu sebeple, bir işletmenin pasifinde yer alan krediyi, hangi teminatlar yada şartlar karşılığında temin ettiği ayrıca incelenmelidir.FERHAT

Kaynak:Koray ATEŞ
SMMM-E. Öğretim Görevlisi
 
Üst