GSS?de Bağ-Kur?luların Dikkat Etmeleri Gereken Önemli Noktalar

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
18/11/2008 Şevket TEZEL [email protected] Sözcü

Yeni sistem hem SGK?ca hem de işveren ve sigortalılarca tam olarak hazmedilemedi. Üstelik düzenlemeler de tam olarak çıkartılamadı. Genel Sağlık Sigortası da (GSS) bu yeni uygulamalardan biri. Bu nedenle köşemizde bu konuyla ilgili uyarılarımıza devam etmek istiyoruz.

Başlarken beyan yararınıza

Kişilerden aile içinde birey başına gelirlerinin asgari ücretin üçte birinden az olduğunu iddia ederek Yeşil Kartlılar gibi ücretsiz sağlık yardımı almak isteyenlerin başvuruları sonucu;

Prime esas kazançları SGK?ca belirlenecek test yöntemleri ve veriler kullanılarak tespit edilen aile içindeki gelirin kişi başına düşen aylık tutarı;
213 ? 638 YTL arasında olanların ayda 25,55 YTL;
639 ? 1278 YTL arasında olanların ayda 76,64 YTL;
1279 YTL ve daha fazla olanların ise ayda 153,29 YTL;

GSS primi ödemeleri gerekecek. Yani Yeşil kart için başvuranların, ücretsiz sağlıktan yararlanmak isteyenlerin ve yalnızca GSS primi ödeyerek GSS?den yararlanmak isteyenlerin prime esas kazançlarını kendilerinin tespit ve beyan hakları bulunmuyor.

Buna karşın isteğe bağlı sigorta kapsamındaki GSS?lilerin prime esas kazançları, prime esas kazancın alt sınırı ile üst sınırı arasında olmak koşuluyla kendilerince belirlenebilecek. Bu nedenle isteğe bağlı sigortalılık için başvurduğunuzda prime esas kazanç miktarınızı belirleme hakkınızı koruyun.

Zorunlu Bağ-Kur?lular da beyanda bulunmalı

Tarımsal faaliyetleri nedeniyle 4/b?li (Bağ-Kur) olanlar hariç kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan 1 Ekim 2008?den önce tescil edilmiş diğer 4/b?lilerden prime esas kazançlarını beyan etmeyenlerin ödeyecekleri aylık primler beyanda bulununcaya kadar daha önce ödemiş oldukları gelir basamaklarına karşılık gelen tutarlar üzerinden alınmaya devam edeceğinden onlar da beyanda bulunmalı.

4/b?liler Dikkat!

Prim ödeme yükümlüsü kendisi olan eskinin Bağ-Kur yeni dönemin 4/b sigortalıları, yine 4/b sigortalılığı kapsamında sayılan isteğe bağlı sigortalılar, oturma izni almış yabancı uyruklu genel sağlık sigortalıları ile bakmakla yükümlü olduğu kişilerden, sağlık hizmeti sunucusuna başvurdukları tarihte prim borcu ile gecikme cezası, gecikme zammı ve faiz borcu bulunanlar, söz konusu borcu sağlık hizmeti sunucusuna başvuru tarihinden sonraki bir tarihte ödemiş olsalar dahi, sağlık hizmeti sunucusuna başvurulan tarih ile söz konusu borcun yatırıldığı tarih arasında yapılan sağlık hizmeti giderleri SGK?ca ödenmeyecek.

Yani yeni sistemde Bağ-Kur?lular primini zamanında ödemezse kendisinin veya bakmakla yükümlü olduğu kişilerin hastalanması halinde oluşacak sağlık hizmeti giderleri sonradan borçlarını ödemiş olsa bile SGK?ca ödenmeyecek.

Bu nedenle sigortalılık ve genel sağlık sigortalılığında sürekliliği hedefleyen yeni sistemde 4/b sigortalılarının sağlıktan yararlanma haklarını sürdürmek istiyorlarsa prim ödemelerini aksatmamaları gerekiyor. Örneğin 3 bin YTL prim borcu olan bir 4/b sigortalısı başına gelecek bir sağlık sorununda büyük harcamalarla karşı karşıya kaldığında sonradan bu 3 bin YTL? lik borcunu ödemiş olsa bile sağlık nedeniyle oluşacak örneğin 10 bin YTL?lik bir harcamada GSS katkısından yararlanamayacak.

Biterken de beyan

4/b?li sigortalılığı sona erdiğinde en geç 10 gün içinde bildirimde bulunmak zorunda. Zira 10 gün sonra GSS primini kendisi ödeyen veya isteğe bağlı sigortalı olarak GSS primi içinde prim ödeyen bir sigortalı olarak GSS?sini sağlamak zorunda bulunuyor. Eğer bildirimde bulunmazsa asgari ücret tutarında ceza ile karşılaşacağı gibi genel sağlık sigortasından da mahrum kalacak.

Okur Sorularına Kısa Cevaplar

Onur CİNGİL ? 05.06.1959 doğumlu, 27.02.1991 ? 01.03.1999 arasında 8 yıl 2 ay 27 gün Bağ-Kur hizmeti olan anneniz 6 yıl 10 ay 3 gün daha isteğe bağlı prim öderse bu sürenin sonunda emekli olabilir. Annenizin tapulu arazisi olması ne isteğe bağlı prim ödemesine ne de emekli olmasına engel değildir. Anneniz isteğe bağlı olsun, normal çalışan olsun prim ödeme döneminde özel banka emeklisi babanızın sağlık yardımından yararlanamayacak, kendi sağlık sigortasından faydalanacak.
 
Üst