zirve

Haklı nedenle çıkartılan işçi için işkur'a İAB verilir mi?

Üyelik
15 Tem 2005
Mesajlar
8
4857 İŞ KANUNUN 25 II g BENDİNE GÖRE; 2 GÜN ÜSÜSTE DEVAMSIZLIK YAPAN İŞÇİYE NOTERDEN İŞ AKDİNİN FESİH BİLDİRİMİ,VEYA POSTAYLA TAHÜTLÜ FESİH BİLDİRİMİ GÖNDERDİK.TEBLİĞ TARİHİNDEN 3 SONRA HERHANGİBİ BİR BAŞVURU OLMADI VE İŞVEREN TARAFINDAN HAKLI NEDENLERLE İŞÇİNİN İŞ AKDİ FESH OLDU.BU İŞÇİ İÇİN İŞKUR'A İAB VERİLİR Mİ?
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
26
şirket içi transfer dışında işten ayrılma bildirgesi her durum için düzenlenmek zorundadır
 
Üyelik
20 Tem 2005
Mesajlar
33
İSTİFA,EMEKLİLİK,EVLİLİK,İŞÇİNİN HATASI VE KUSURU NEDENİ İLE HİZMET AKDİNİN SONA ERMESİ DURUMUNDA GÖNDERİLMEZ.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
Sayın Arkadaşım,

Emeklilik veya emekli çalışan ve de kendi isteği ile işten ayrılan (ki evlilik tabi ki kendi isteği ile işten ayrılımaya giriyor)
dışında herkes için verilir.
Siz haklı nedenlerle işten çıkarılma diyorsunuz kanun ne diyecek eğer işci dava ederse belkide işveren haksız olur değil mi?
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
304
Eskiden çalıştığım büyük bir kuruluşta mutfakta çalışan bir personel ve ahçı hırsızlık suçuyla işten çıkarıldı.bunlar dava açtılar ve hırsız olmadıklarını kanıtladılar
 
Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
53
İş akdinin feshi Kıdem tazminatı veya ihbar tazminatı(ihbar öneli kullandırılarakta olabilir.) gerektiriyorsa iab verilir. Devamsızlıkta tazminat ödenmediği için iab verilmez.
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
51
4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin Tebliğde Değişiklik Yapılmasına Dair Tebliğ (TEBLİĞ NO:4) 1. madde, 5. bend :
İşveren hizmet akdi 4447 sayılı kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin; istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir.
6. bend : Hizmet akdi feshedilmeksizin ve sigorta prim ödeme sürelerinde kesinti olmaksızın, sigortalının aynı işverenin başka bir işyerine nakledilmesi durumlarında işverenin İAB düzenleme zorunluluğu bulunmamaktadır.
 
Üst