Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması

Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Slm Kolay Gelsin
Hisse devri ile ilgili bir konuda görüşlerinizi paylaşmak isterim
Aktan ltd sermayesi 50000 tl
Aktan ltd nin özsermayesi 650000 tl
Aktan Ltd iki ortaklı
Ali %50 ortak
Mehmet %50 ortak
Ortak Mehmet hissesini dışarıdan Yılmaz a devrediyor devri 250000 tl ye yapıyor
Şimdi ortak Mehmet değer artış kazancı bildirecek mi
Çünkü
Mehmetin şirketteki sermayesi 25000 tl
Mehmetin şirketteki özsermayesi 325000 tl
Eğer
Bu hissesini 250000 tl ye satıyor
Eğer değer artış kazancı için önceki bedel 25000 tl olarak alırsak (sermaye tutarı) değer artış kazancı doğuyor 250000-250000=225000 tl satış karı var
Fakat değer artış kazancı hesabı için önceki bedel 325000 tl olarak alırsak (özsermaye tutarı) değer artış kazancı olmuyor 250000-325000= -75000 satış zararı var
Sonuçta sormak istediğim;
Hisse satışında değer artış kazancı hesaplanırken satış bedelinden sermaye tutarı mı
Özsermaye tutarı mı dikkate alınmalı
Yukarıdaki örnektede gözüktüğü gibi çok fazla fark ediyor yanlış yapmak istemiyorum
İyi çalışmalar
 
Üyelik
22 Tem 2008
Mesajlar
32
Ynt: Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması

bu konu gerçekten enteresan. fikir sahibi olan yok mu acaba?
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması

Sermaye tutarı olmalı. Ortaklar şirkete sermaye koyar. Ayrılırken de bu sermayelerini elden çıkarırlar.
 

cetvel

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Nis 2007
Mesajlar
1,362
Konum
İSTANBUL
Ynt: Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması

özkaynak şirket tüzel kişiliğini ilgilendirmektedir.siz ortağın sermaye tutarını baz alacaksınız.sayın serhata katılıyorum.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması

Maliye postası dergisinin soru cevap kısmında bu konuda özsermaye tutarının alınması gerekliliği belirtilmiş

ayrıca bir cevap daha var ama pek tatmin edici değil aktarıyorum

GVK?nun Geçici 56?ncı maddesindeki "Safi değer artışı" başlıklı (F) bendinde;
"Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artış oranında arttırılarak tesbit edilir." hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre limited şirket hissesi alım satım kazancının vergi matrahına girecek kısmı bulunurken, önce maliyet bedeli, (25 000 TL.) satış ayı hariç olmak üzere revize edilecek, revizeli maliyetin satış bedelinden düşülmesi suretiyle bulunacak vergiye tabi kazançtan 2009 yılı için 7 600 liralık istisna düşülerek değer artış kazancı bulunacaktır.
Selam ve sevgiler
AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 8/30/2009 9:46:04 AM]
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması

APAÇİ ' Alıntı:
ayrıca bir cevap daha var ama pek tatmin edici değil aktarıyorum

GVK?nun Geçici 56?ncı maddesindeki "Safi değer artışı" başlıklı (F) bendinde;
"Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların, elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen Toptan Eşya Fiyat Endeksindeki artış oranında arttırılarak tesbit edilir." hükmü yer almaktadır.
Bu hükme göre limited şirket hissesi alım satım kazancının vergi matrahına girecek kısmı bulunurken, önce maliyet bedeli, (25 000 TL.) satış ayı hariç olmak üzere revize edilecek, revizeli maliyetin satış bedelinden düşülmesi suretiyle bulunacak vergiye tabi kazançtan 2009 yılı için 7 600 liralık istisna düşülerek değer artış kazancı bulunacaktır.
Selam ve sevgiler
AHMET KIZIL
Bu cevapta bir sorun yok gibi...
Dayanak Mükerrer 81/7 olacak sadece..
 
U

UZMAN

Ziyaretçi
Ynt: Hisse satışı değer artış kazancı hesaplaması

T.C.

İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Defterdarlığı

Vasıtasız Vergiler Gelir MüdürlüğüSayı : B.07.4.DEF.0.34.11
Konu : Şirket ortağının vefat etmesi nedeniyle

varislere intikal eden Ltd.şirket hisselerinin

2003 yılında devredilmesi halinde

vergilendirmenin ne şekilde olacağı hk.GVK MükMd80İLGİ : .......02.2003 tarihli dilekçeniz.İlgide kayıtlı dilekçenizde, şirketinizin ........................ Vergi Dairesinin ........................ vergi numaralı mükellefi olduğunuzu, şirketinizin % 75 hissesine sahip olan ortağınızın ..........07.2002 tarihinde vefat ettiğini, veraset yoluyla intikal eden limited şirket hisselerinin ortaklar tarafından işten anlamamaları ve şirketin faaliyetini sürdüremeyecekleri düşüncesiyle 2003 yılında devretmeyi düşündüklerini belirterek, ortakların bu satış dolayısıyla elde edecekleri değer artış kazancında esas alınacak iktisap değerinin ne olacağı ve beyan edilecek değer artış kazanç sınırının ne olduğu hususlarında görüşümüz sorulmaktadır.193 sayılı Gelir Vergisi Kanunu?nun 80.maddesinde (01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere) ?Aşağıda yazılı mal ve hakların elden çıkarılmasından doğan kazançlar değer artışı kazançlarıdır....4) Ortaklık haklarının veya hisselerinin elden çıkarılmasından doğan kazançlar,...Bu maddede geçen ?elden çıkarma? deyimi, yukarıda yazılı mal ve hakların satılması, bir ivaz karşılığında devir ve temliki, trampa edilmesi, takası, kamulaştırılması, devletleştirilmesi, ticaret şirketlerine sermaye olarak konulmasını ifade eder.Bir takvim yılında elde edilen değer artışı kazancının on milyar liralık kısmı gelir vergisinden müstesnadır...? hükmü yer almıştır.Diğer taraftan Aynı Kanunun ?Safi Değer Artışı? başlıklı Mükerrer 81.maddesinde (01.01.2003 tarihinden geçerli olmak üzere) ?Değer artışında safi kazanç, elden çıkarma karşılığında alınan para ve ayınlarla sağlanan ve para ile temsil edilebilen her türlü menfaatlerin tutarından, elden çıkarılan mal ve hakların maliyet bedelleri ile elden çıkarma dolayısıyla yapılan ve satıcının uhdesinde kalan giderlerin ve ödenen vergi ve harçların indirilmesi suretiyle bulunur. Hasılatın ayın ve menfaat olarak sağlanan kısmının tutarı Vergi Usul Kanunu?nun değerleme ile ilgili hükümlerine göre tayin ve tespit olunur.Maliye bedelinin mükelleflerce tespit edilememesi halinde maliyet bedeli yerine; Vergi Usul Kanunu hükümlerine göre, takdir komisyonlarınca tespit edilecek bedel, kazançı bilanço veya işletme hesabı esasına göre tespit edilen işletmelerde ise son bilançoda veya envanter kayıtlarında gösterilen değer esas alınır....Mal ve hakların elden çıkarılmasında iktisap bedeli, elden çıkarılan mal ve hakların elden çıkarıldığı ay hariç olmak üzere Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki artış oranında artırılarak tespit edilir? hükmü yer almaktadır.Bu hükümlere göre, limited şirketin % 75 hissesine sahip olan ortağın vefat etmesi nedeniyle varislerine intikal eden hisseler ile diğer ortaklara ait hisselerin 2003 yılında devredilmesi halinde, bu satış dolayısıyla elde edilecek değer artış kazancının hesabında şirketin son bilançosunda gösterilen değer esas alınacak olup, bu bedele elden çıkarma tarihine kadar (bu ay hariç) Devlet İstatistik Enstitüsünce belirlenen toptan eşya fiyat endeksindeki (TEFE) artış oranı uygulanması suretiyle bulunacak tutarla, söz konusu hisselerin elden çıkarılmasından elde edilecek kazanç arasındaki farkın 10 milyar lirayı aşması halinde aşan kısmın vergiye tabi olması gerekmektedir.


Bilgi edinilmesini rica ederim.

Şeklinde bir muktezada olmasına rağmen benim midemi bulandıran bir durum olurdu. Gönül rahatlığı açısından Bence en mantıklı yol önce sermaye arttırımı yaparak diğer özsermaye kalemlerinden sermayeye eklenebilecekleri ekleyip; hisse devrini daha sonra gerçekleştirmek olacaktır.
 
Üst