Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?

Üyelik
22 Mar 2009
Mesajlar
132
merhabalar


VUK 279. maddeye göre hisse senetlerinin alış bedeliyle değerleneceği yazılı.
Peki (özellikle geçici vergi dönemleri için soruyorum)
bir değer düşüklüğü var ise bunun için karşılık ayrılmayacak mı?

119 hesabın kullanım amacı bu değil mi zatn?

yardımcı olursanız sevinirim.
syg.
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
36
Ynt: Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?

Merhabalar,

VUK 279 maddeye göre hisse senetlerinin değerlenmesinde borsa rayici esas alınmalıdır. Bunun içinde anılan kanun Md. 263 açık ve saridir ;

" Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder.

Normal temevvüçler dışında fiyatlarda bariz kararsızlıklar görülen hallerde, son muamele günü yerine değerlemeye takaddüm eden 30 gün içindeki ortalama rayici esas olarak aldırmaya Maliye Bakanlığı yetkilidir. "

Hisse senetlerinin değerlemesinde ise Genel Kabul Görmüş Muhasebe standartları, endirekt envanter metodunu öngörmektedir.

Yani hisselerin kayıtlı olduğu hesapta değerlemeleri takip etmektense, sizinde belirttiğiniz 119 HS Değ.Düş.Karşılıkları (-) düzenleyici hesabı kullanılmalıdır.

Hesabın kayıt metodu aşağıdaki gibidir.

---------------- / ---------------------------
654 Karşılık giderleri (B) xxx

119 HSDDK (A) xxx

----------------------------------------------


Saygılar
 
Üyelik
22 Mar 2009
Mesajlar
132
Ynt: Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?

Teşekkürler ama kanunda hisse senedi DIŞINDAKİ menkul kıymetlerin borsa rayici ile değerleneceği yazılı.
Hisse senetleri için alış değeri yazıyor.


Kanun Ad VERGİ USUL KANUNU
Madde No 279
Kapsam
Hisse senetleri ile fon portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri alış bedeliyle, bunlar dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değerlenir.
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
36
Ynt: Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?

Merhaba,

Biraz kısa geçtim galiba :) Kusura bakmayın ...

Vergi mevzuatına göre hisse senetleri ve tahvillerin değerlemesi esasları;VUK'nun 279. maddesi Türk ve yabancı hisse senetleri ile fon portföyünün en az yüzde 51'i Türkiye'de kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgelerinin alış bedeli ile değerleneceğini belirtmiştir. Alış be­deli bu kıymetlerin alındığı anda bunlara ödenen tutarlardır. Bun­ların dışında kalan her türlü menkul kıymet borsa rayici ile değer­lenir.Borsa rayici yoksa veya borsa rayicinin muvazaalı bir şekilde oluştuğu anlaşılırsa değerlemeye esas bedel, menkul kıymetin alış bedeline vadesinde elde edilecek gelirinin (kur farkları dahil) iktisap tarihinden değerleme gününe kadar geçen süreye isabet eden kısmının eklenmesi suretiyle hesaplanır. Ancak, borsa rayici bulun­mayan, getirisi ihraç edenin kâr ve zararına bağlı olarak doğan ve değerleme günü itibariyle hesaplanması mümkün olmayan menkul kıymetler alış bedeli ile değerlenir.Alış bedeli olmayan veya bilinmeyen menkul kıymetlerin değerlemesinde VUK'nun 289. maddesi hükmü çerçevesinde hareket edilmesi gerekir. Bu madde hükmüne göre, alış bedeli ile değerlenemeyen menkul kıymetler; varsa borsa rayici, yoksa mukayyet değer, o da yoksa emsal bedeli ile değerlenir. Borsa rayici, son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değere olmakta, mukayyet değer alış değeri olmadığından hisse senedi ve tahvilin nominal değeri olmakta, emsal bedeli ise takdir komisyonunca takdir edilen değer olmaktadır.GVK'nun 79. maddesine göre yabancı para ile tahsil veya tahakkuk eden menkul sermaye iratları tahsil edildikleri veya tahakkuk ettiği günün borsa rayici ile değerlenir. Borsa rayici yoksa Maliye Bakanlığınca tayin olunan kur üzerinden değer­lenir.4369 Sayılı Kanunla VUK nun 279 maddesinde değişiklik yapılmış ve buna bağlı olarak 67 seri nolu KVK Genel Tebliği çıkarılmıştır. 279. madde değişikliği ile menkul kıymetlerden hisse senetleri ile fon portföyünün en az %51 i Türkiyede kurulmuş bulunan şirketlerin hisse senetlerinden oluşan yatırım fonu katılma belgeleri dışındaki diğer menkul kıymetlerin borsa rayici ile değerlendirilmesi esası getirilmiştir. Bu durumda Devlet Tahvili ve Hazine Bonoları borsa rayici ile (değerleme gününde borsada oluşan faiz dahil değerleri) değerleneceklerdir.

Şahsi portföyde iken Bilanço esasına tabi olarak ilk defa işlet­meye dahil edilen hisse senetleri ve tahviller VUK'nun geçici 4. maddesi hükmü gereğince VUK'nun değerlemeye ilişkin hükümleri çerçevesinde değerlendirilir.
 
S

Serhat_

Ziyaretçi
Ynt: Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?

nucarlar ' Alıntı:
VUK 279 maddeye göre hisse senetlerinin değerlenmesinde borsa rayici esas alınmalıdır. Bunun içinde anılan kanun Md. 263 açık ve saridir ;

" Borsa rayici, gerek menkul kıymetler ve kambiyo borsasına, gerekse ticaret borsalarına kayıtlı olan iktisadi kıymetlerin değerlemeden evvelki son muamele gününde borsadaki muamelelerin ortalama değerlerini ifade eder.
İkinci mesajınızdan hisse senetlerinin alış bedeliyle değerleneceği çıkıyor. Ancak ben yine de yukarıdaki mesajınıza istinaden sormak istiyorum.

Hisse senetleri borsa rayiciyle mi değerlenir? Yoksa bu mesajınızı yanlışlıkla mı yazdınız?
 
Üyelik
22 Mar 2009
Mesajlar
132
Ynt: Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?

syn. nucarlar,
bu durumda hisse senetlerinin piyasada değeri düşse de bir değer düşüklüğü ayırmamıza gerek olmadığı sonucunu çıkarıyorum.

(muhasebe derslerinde hala 119 hesabın kullanılmasında hisse senedi değer düşüklüğü örneği veriliyor, hatta smmm yeterlilik sorularında bile vardı. ilginç)
 
Üyelik
21 Ağu 2008
Mesajlar
36
Ynt: Hisse Senetlerinin Değeri Düştüyse?

Saygıdeğer arkadaşlar,

Hisse senetlerinin kayıtlara alış değeri ile alnması ve buna karşılık Tebliğ' de yeralan İHTİYATLILIK Kavramına göre ve Bilançoda varlıkları bşlanço tarihindeki gerçeğe uygun değerleriyle gösterebilmek için, varlıklarıdaki değer düşüklüklerini göstererek karşılık ayrılması zorunludur (Genel kabul görmüş muhasebe standartları ilke :2-a-3 )

Piyasa değeri alış değerinin altına inen hisse senetleri piyasa değeri ile değerlenir ve değer azalışı için karşılık ayrılır. (Böyle bir karşılık ayrılmasına yukarıda da belirttiğim VUK imkan tanımadığından mali karın tespitinde, kanunen kabul edilmeyen gider olarak hesaba alınmalıdır. )

Hisse senetlerinin piyasa değeri ile değerlenmesi halinde, değer artış miktarı 110 hisse senetleri hesabına borç yazılırken doğrudan da kar yazılır. Bu durumda hisse senedinin piyasa değerinde meydana gelen azalmalar da zarar yazılacaktır. (Mali karda ilave edilecek unsur olarak görülerek. )

Özetle herhangi bir yanlış anlaşılmaya mahal vermeden ;

1. Hisse senetleri değerlenir mi, -EVET
2. VUK karşısındaki durumu nedir, -SANIRIM SİZİNLE MUTABIKIZ
3. Peki gider ve gelirleri nasıl kayıtlara alınır. - Giderleri KKEG, Gelirleri KAR
4. Bunu neden yapmalıyız, _TDHP ile ilgili olarak GKGM Standartlarına göre.

Arkadaşlar, zaten kısa bir süre içerisinde Yeni TTK çıkacak ve hep beraber TMS uygulamaya başlayacağız. Dolayısı ile şimdiden klasik TDHP mantığımızdan kurtulmamız lazım. 2007' den beri tüm Sanayi ve Ticaret Odaları, Meslek Örgütleri ve TURMOB Çatısındaki odalar bunun altyapısını oluşturmaya çalışıyor.

Saygılarımla
 
Üst