Hissesini Devreden 4b Sig.(Bağ-kur'luları) 10 Gün İçinde SGK?ya Bildirin

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,698
Konum
İSTANBUL
Hissesini Devreden 4b Sigortalıları (Bağ-kur'luları) 10 Gün İçinde SGK?ya Bildirin5510 sayılı Kanunun 4 üncü maddesinin b bendine göre, muhtarlar ve hizmet akdine bağlı olmadan kendi hesabına çalışanlar, 4b sigortalı , eski adıyla Bağ-kur'lu sayılmaktadır.1-Gerçek yada basit usul gelir vergisi mükellefi olanlar.

2-Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kaydı olanlar.

3-Tarımsal faaliyette bulunanlar.

4-Limited şirketlerin tüm ortakları ve anonim şirketlerin yönetici olan ortakları.

5-Adi komandite şirketlerin komandite ve komanditer ortakları.

6-Donatma iştiraki ortakları

7-Muhtarlar

8-Jokey ve antrenörler

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığından yayınlanan 05 Mart 2009 tarihli 2009/37 sayılı genelge ile de 4b sigortalıların, giriş ve işten ayrılış şekilleri ayrıntılı olarak açıklanmış-tır.

Gerçek yada basit usul gelir vergisi mükelleflerinin, kollektif şirket ortaklarının, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortaklarının ve donatma iştiraki ortaklarının sigortalılığı, vergi mükellefiyetinin yapıldığı tarihten itibaren başlar ve on beş gün içinde vergi dairesi tarafından kuruma bildirilir.

Gelir vergisinden muaf olup esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanların sigortalılıkları , esnaf siciline kayıt oldukları tarihten itibaren başlar ve esnaf sicil tarafından on beş gün içinde kuruma bildirilir.Esnaf sicil yalnızca vergi mükellefi olmayanları bildirmekle yükümlüdür.

Tarımsal faaliyette bulunanların sigortalılıkları ziraat odasına yada ilçe tarım müdürlüklerine kayıt oldukları tarihten itibaren başlar.Ziraat odaları, tarım müdürlükleri yada kendileri, bildirimi 1 yıl içinde yapmış ise sigortalılıkları kayıt oldukları tarihten itibaren başlar.Sigortalılık bildirimi 1 yıldan geç bildirmişse, bildirimin yapıldığı tarihten itibaren başlar.

Limited şirket ortakların sigortalılığı ticaret siciline tescil edildikten itibaren başlar.Ve ticaret sicil memurlukları, ortakları tescil edildikten itibaren on beş içinde kuruma bildirilecektir.Şimdi düğüm burada kopuyor.İlk tescilde yani şirket kuruluşunda ticaret sicil müdürlükleri bildirir.Hisse devirlerinde, şirket yetkilileri adına muhasebeci mali müşavirler bildirecektir.Devir alan ortak karar tarihinden itibaren on beş gün içinde, hissesini tamamen devir eden ortak karar tarihinden itibaren on gün içinde kuruma bildirilmelidir.Bu iş her ne kadar şirket yetkililerinin görevi olsa da meslek mensupları tarafından yapılacaktır.Mesela ortağın biri hissesinin tamamını 15.04.2009 da noter hisse devir sözleşmesi ile devir etmiş ve 21.05.2009 da hisse devri kararı alınmış olsun.Devir alan ortak şirket yetkililerince 04.06.2009 tarihine kadar, hissesini tamamen devir eden ortak 30.05.2009 tarihine kadar kuruma bildirilecektir.Bildirim zorunluluğuna uymayan, tescil işlemlerini yerine getirmeyen şirket yetkililerine, her sigortalı için asgari ücret kadar idari para cezası kesilecektir.(5510 sayılı yasa 102-a / 1).Bildirim esas itibariyle internetten yapılacak olsa da bugün alt yapı hazır olmadığından dolayı kağıt ortamında yapılabilmektedir.Peki ticaret sicilinde tescil ettirilecek kadar zaman yoksa, tescilin geç olacağı düşünülüyorsa ne yapılmalı?.Aşağıdaki evrakların sosyal güvenlik kurumuna eski bağkura elden yada iadeli taahütlü olarak verilmesi yeterli olacaktır.

Şirket yetkilileri tarafından düzenlenecek bildirime eklenecek belgeler.

1-SGK internet sayfasından 4 b işten ayrılış bildirgesi http://www.sgk.gov.tr/wps/portal/Anasayfa/Formlar

2-Hisse devrine ilişkin noter devir sözleşmesi

3-Ortaklar Kurulu kararı

4-Devrin pay defterine işlendiği sayfa

Veya

1-Ticaret Sicil memurluğuna tescil ettirilmiş ise ilan makbuzunun ibrazı gerekmektedir.

Anonim şirketlerde, kurucu ortaklar ve yönetim kurulu üyeleri 5510 sayılı yasadan önce Bağ-kur'lu sayılmaktaydı.01.10.2008 tarihinden itibaren sadece yönetici olan ortaklar, yönetim kuruluna seçildikleri tarih itibariyle 4b sigortalı sayılmaktadır.Ayrıca ortak olmayan yöneticiler 4b sigortalısı olmayacaklardır. Aş'lerde ortaklar yönetim kuruluna seçildikleri tarihten itibaren on beş gün içinde, şirket yetkilileri tarafından kuruma bildirilecek ve sigortalılıkları karar tarihi itibari ile başlayacaktır.Mesela: 05.10.2009 tarihindeki karara göre, şirket yönetimine seçilen yönetici ortaklar, 19.10.2009 tarihine kadar şirket yetkilileri tarafından kuruma bildirilecek ve sigortalılıkları 05.10.2009 tarihinde başlayacaktır.Yönetimden ayrılan yönetici ortaklar şirket yetkilileri ve sigortalılar tarafından, görevlerinin bittiği tarihinden itibaren on gün içinde kuruma bildirilecektir.

Jokey ve antrenörlerin sigortalılıkları, lisans belgesine istinaden fiilen çalışmaya başladıkları tarihten başlar.Fiili çalışma lisans belgesinin onaylanması ile başlar.Ve bir ay içinde jokey kulubü tarafından kuruma verilmesi zorunludur.Lisansları yenilenmeyenlerin sigortalılıkları lisanslı oldukları yılın sonu itibariyle sona erer ve jokey kulubü ve sigortalılarca on gün içinde kuruma bildirilir.

Muhtarların sigortalılıkları, muhtar seçildikten itibaren, seçim tarihi itibariyle başlatılacak olup.On beş gün içinde mülki idaresi tarafından kuruma bildirilecektir.Seçimi kaybeden muhtarların sigortalılıkları, gelir vergisi mükellefi olanlar hariç, on gün içinde mülki idaresince ve sigortalılarca on gün içinde kuruma verilecektir.Beytullah Başol

S.Muhasebeci Mali Müşavir
 
Üyelik
4 Kas 2011
Mesajlar
42
Ynt: Hissesini Devreden 4b Sig.(Bağ-kur'luları) 10 Gün İçinde SGK?ya Bildirin

genelge halen geçerli mi? uygulamada değşiklik var mı? sürenin çok az oluşu ile ilgili mahkemeye verilecek deniliyordu. hiç dava edilmemiş mi bu olay.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: Hissesini Devreden 4b Sig.(Bağ-kur'luları) 10 Gün İçinde SGK?ya Bildirin

Terk bildirim süresi kanunda vardır ve zamanında bildirim yapılmaz ise ipc de.
 
Üst