zirve

Hızlandırılmış Amortisman Uygulaması

Üyelik
18 Nis 2014
Mesajlar
72
Konum
ANKARA
Günaydınlar,

Hızlandırılmış amortisman uygulaması hangi varlıklarda mümkündür.

Teşekkür ederim
 

ksimkesyan

Tanınmış Üye
Üyelik
22 Mar 2013
Mesajlar
2,548
Konum
İstanbul
Sayın TRN05,

MÜKERRER MADDE 315
AZALAN BAKİYELER USULÜYLE AMORTİSMAN
Mükerrer Madde 315- (205 sayılı Kanunun 19. maddesiyle eklenen madde) Bilanço esasına göre defter tutan mükelleflerden dileyenler, amortismana tabi iktisadi değerlerini, azalan bakiyeler üzerinden amortisman usulü ile yok edebilirler.
Bu usulün tatbikinde:
1. Her yıl, üzerinden amortisman hesaplanacak değer, evvelce ayrılmış olan amortismanlar toplamının tenzili suretiyle tespit olunur. (5024 sayılı Kanunun 4. maddesiyle eklenen ve 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren hüküm) Enflasyon düzeltmesi yapılan dönemlerde, üzerinden amortisman ayrılacak değer, amortismana tâbi iktisadî kıymetin düzeltilmiş değerinden daha evvel ayrılmış olan amortismanların toplamının taşınmış değerleri indirilmek suretiyle tespit edilir.
2. (5024 sayılı Kanunun 4. maddesiyle değiştirilen ve 1.1.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren bent)(*) Bu usulde uygulanacak (5228 sayılı Kanunun 59/1-d maddesiyle değiştirilen ve 31.7.2004 tarihinden itibaren yürürlüğe giren ibare) amortisman oranı %50’yi geçmemek üzere normal amortisman oranının iki katıdır.(**)
3. Bu usulde amortisman süresi normal amortisman nispetlerine göre hesaplanır.
Bu sürenin son yılına devreden bakiye değer, o yıl tamamen yok edilir.
 
Üst