Hizmet İhracı

Üyelik
29 Ağu 2005
Mesajlar
4
Serbest Meslek faaliyetinde bulunan bir avukat Şirket merkezi yurt dışında olan bir firmanın İstanbul mahkemelerinde davasına giriyor ve davaları kazanıyor. Bunun karşısında avukat yurt dışı merkezli şirkete Serbest meslek makbuzu kesiyor.
Mahkemenin belirlemiş olduğu ücreti vekaleti karar gereği alıyor ancak şirket ile yapılan anlaşma gereği ücreti vekalet hariçinde müvekkilinden alacağı ücret için;

a) Kesilecek makbuzda stopaj olacak mı?
b) KDV olacakmı?
c) Gelecek bedel doviz olarak gelincek DAB alınacakmı?

Bu konuda yardımlarınızı rica etmeteyim.
hepinize kolay gelsin
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Re: hizmet ihracı

hüseyin' Alıntı:
Serbest Meslek faaliyetinde bulunan bir avukat Şirket merkezi yurt dışında olan bir firmanın İstanbul mahkemelerinde davasına giriyor ve davaları kazanıyor. Bunun karşısında avukat yurt dışı merkezli şirkete Serbest meslek makbuzu kesiyor.
Mahkemenin belirlemiş olduğu ücreti vekaleti karar gereği alıyor ancak şirket ile yapılan anlaşma gereği ücreti vekalet hariçinde müvekkilinden alacağı ücret için;

a) Kesilecek makbuzda stopaj olacak mı?
b) KDV olacakmı?
c) Gelecek bedel doviz olarak gelincek DAB alınacakmı?

Bu konuda yardımlarınızı rica etmeteyim.
hepinize kolay gelsin

cevap a) G.V.Kanunun 98 maddesinde 94.madde gereğince vergi tevkifatı yapmaya mecbur olanların bir ay içinde yaptıkları ödemeler veya tahakkuk ettirdikleri karlar ve iratlar ile bunlardan tevkif ettikleri vergileri ertesi ayın 20.günü akşamına kadar ödeme veya tahakkukun yapıldığı yerin bağlı olduğu vergi dairesine bildirmeye mecbur oldukları hükme bağlanmıştır. Yurt dışı firmasının kesintisini yatıramayacağı için stopaj kesintisi yapılmayacaktır.

cevap b) Hizmet ihracında katma değer vergisi istisnasının uygulanabilmesi için 26 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (K) bölümünde yer alan aşağıdaki dört şartın birlikte gerçekleşmiş olması zorunludur.
1 – Hizmet Türkiye’de yurtdışındaki bir müşteri için yapılmış olmalıdır.
2– Fatura veya benzeri nitelikteki belge yurtdışındaki müşteri adına düzenlenmelidir.
3 – Hizmet bedeli, döviz olarak Türkiye’ye getirilmelidir.
4 – Hizmetten yurtdışında yararlanılmalıdır.
Bu şartları taşıyor ise K.D.V den istisna edilmiştir.

cevap c) Döviz Alım Belgesi almanız gerekir düşüncesindeyim.
 

Benzer konular

Üst