Hurda Araç Satışında Kdv Oranı

Üyelik
23 Eyl 2008
Mesajlar
1
otobüsüm kaza yaptı. sigorta kasko ücretini bana ödedi ve aracı başka şahısa sattı ben fatura kesecem kdv oranını kaçden kesecem


Not: Lütfen başlık açmadan önce Forum Kuralları'nı okuyunuz. Forum'da büyük harflerle başlık ve mesaj içeriği yazmak yasaktır.

Forum Kuralları
 
Üyelik
23 Eyl 2008
Mesajlar
2
Ynt: Hurda Araç Satışında Kdv Oranı

sorunuza ışık tutacak bir mükteza aşağıdadır
.C. İstanbul Valiliği İl Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir Müdürlüğü
Sayı: KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.F.K.25-28886
İLGİ: ?./12/2004 tarihli ve ? sayılı dilekçeniz.

İlgi dilekçeniz ile ? Vergi Dairesi Müdürlüğü?nün ? vergi no.lu mükellefi olduğunuzu, firmanızın ? Finansal Kiralama AŞ?den kiralamış olduğu çekici ve ? Finansal Kiralama AŞ?den kiraladığınız römorkun bir kaza sonucu pert olduğu, adı geçen finansal kiralama şirketleri ile yapılan sözleşmeler gereği araçların kasko sigortalarının şirketiniz tarafından tarafından finansal kiralama şirketleri adına yaptırıldığı ve bedellerinin ödendiği,

Araçlarla ilgili sigorta hasar tazminatlarının sigorta şirketi tarafından finansal kiralama şirketlerine ödeneceği ve bu bedellerin şirketiniz tarafından alınabilmesi için ilgili finansal kiralama şirketinin;

a) taraflarına bu hasar bedeli tutarında fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve bu işlemin katma değer vergisine tabi olup olmayacağı,

b) Sigorta şirketinden satın alınacak hurda araçlar için fatura düzenlenip düzenlenmeyeceği ve yine bu işlemin katma değer vergisine tabi olup olmadığı hususlarında defterdarlığımızdan görüş talep edilmektedir.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1. maddesine göre, Türkiye?de yapılan, ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler vergiye tabi tutulmuştur.

Kanunun 4. maddesinin 1. bendinde hizmet, teslim ve teslim sayılan haller ile mal ithalatı dışında kalan işlemler olarak tanımlanmış ve bu işlemlerin bir şeyi yapmak, işlemek, meydana getirmek, imal etmek, onarmak, temizlemek, muhafaza etmek, hazırlamak, değerlendirmek, kiralamak, bir şeyi yapmamayı taahhüt etmek şeklinde gerçekleşeceği belirtilmiştir.

Aynı Kanunun 10. maddesinin (a) fıkrasında, mal teslimi ve hizmet ifası hallerinde, malın teslimi veya hizmetin yapılması anında vergiyi doğuran olayın meydana geleceği hüküm altına alınmıştır.

Öte yandan, 31.07.2004 tarih, 25539 sayılı Resmi Gazete?de yayınlanan 5228 sayılı bazı kanunlarda ve 178 sayılı kanun hükmünde kararnamede değişiklik yapılması hakkında kanun?un 17. maddesinin (4) no.lu fıkrasının (g) bendi aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir.

?Külçe altın, külçe gümüş, kıymetli taşlar (elmas, pırlanta, yakut, zümrüt, topaz, safir, zebercet, inci, kübik, inconia) döviz, para, damga pulu, değerli kağıtlar, hisse senedi, tahvil ile metal plastik, lastik, kauçuk, kağıt, cam hurda ve atıkları (hurda metalden elde edilen külçeler dahil) teslimi katma değer vergisinden istisna tutulmuştur.

Öte yandan 53. seri nolu kdv genel tebliği?nin ?2. hurda metal alımlarında tevkifat uygulaması? başlıklı bölümünde;
?Hurda kavramına metal kırpıntılar, metal talaşları, mamul veya yarı mamul madde üreten imalathane yada fabrikalardan çıkan standart dışı metal ürünler, izabe tesislerinden çıkan standart dışı metal hammaddeler, hadde madde bozukları ve benzerleri dahildir.

Tamir ve bakımdan sonra aynı amaçla kullanılması mümkün olan kullanılmış metal eşya teslimlerinde tevkifat uygulanmayacaktır.? Denilmektedir.

Ayrıca, 213 sayılı VUK?nun 229.maddesinde ?fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.? Şeklinde tanımlanmıştır.

Bu durumda, finansal kiralama şirketinin hasarlı araçlar için sigorta şirketinden alacakları tazminat tutarı kadar fatura düzenlemeleri, ancak KDV konusuna giren bir işlem söz konusu olmadığından bu bedel için vergi hesaplamamaları gerekmektedir. Dolayısıyla sigorta şirketi adına düzenlenecek faturada KDV hesaplanmayacağından şirketinizce de sigorta hasar bedeli için KDV?siz fatura düzenlenmesi gerekmektedir.

Diğer taraftan, tamir ve bakımından sonra kullanılması mümkün olmayan ve hurda belgesi alınmış olan hurda araçların gerek sigorta şirketince tarafınıza gerekse diğer şahıslara teslimi Kanunun 17/4-g maddesi kapsamında KDV?den istisna olacaktır.

Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 

Benzer konular

Üst