Hurda Satışı kdv beyananmesi

Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Merhaba

Sitede araştırdım, ama emin olamadım

Hurda sattık % 0 kdv hesapladık

KDVK 17/4-g gereğince teslim edildiğinden KDV hesaplanmamıştır yazdık

kdv beyannamesinde %0 lık bu satışı bir yerde gösterecek miyiz ?

Kümülatif matraha ekleyecek miyiz ?

Teşekkür ederim

Saygılarımla
 
Üyelik
15 Ocak 2009
Mesajlar
555
Konum
İSt.
Ynt: Hurda Satışı kdv beyananmesi

Özel Matrah Şekline Tabi İşlemler satırında gösteceksiniz satış tutarınızı. Kümülatife de eklenir.


Bu konuyla ilgili benimde aklımda olan bir soru var aslında. Hurda satışlarımı kdv beyanının istisnalar kısmında gösterecek miyiz ? Büromuza sorduğumda gösterilmez dediler. Ama ben sanki öyle bişeyler okudğumu hatırlıyorum. Hatta bulursam hemen buraya kopyalayayım..
 
Üyelik
15 Ocak 2009
Mesajlar
555
Konum
İSt.
Ynt: Hurda Satışı kdv beyananmesi

?Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1?inci maddesi ile ticari, sınai,
zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve
hizmetler katma değer vergisine tabi tutulmuş, 8/1-a maddesinde ise, mal
teslimi ve hizmet ifası hallerinde bu işleri yapanların katma değer
vergisi mükellefi olduğu hükme bağlanmıştır.

Buna göre, Katma Değer Vergisi Kanununun 17/4-g maddesi uyarınca
katma değer vergisinden istisna bulunan hurda mal alım satım faaliyetinden
başka bir işleminin olup olmadığına bakılmaksızın KDV mükellefiyetinin
tesis edilmesi gerekmektedir.?denilmiştir.

Bu itibarla, istisna kapsamındaki hurda metal, kağıt, naylon alım
satımına ilişkin işlemlerinizi her ay verilecek 1 No?lu KDV Beyannamesinin
?Kısmi İstisna Kapsamına Giren İşlemler? bölümünde beyan etmeniz
gerekmektedir.
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Hurda Satışı kdv beyananmesi

Merhaba

Benim kafam açıkçası iyice karıştı çünkü

Hurda sattığımızda ( Hurda olmadan önce alırken indirdiğimiz ) Mesela demirbaş o kdv yide istisna kapsamında beyan edip ödeyecek miyiz ?

Teşekkür ederim
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Hurda Satışı kdv beyananmesi

Zamanında indirdiğin kdv yi beyan edip ödemen gerekiyor

Uygulamada mükelleflerin hurda ve atık metal, plastik, kağıt, cam teslimlerinin KDV Kanunu Madde 17/4-g?de yer alması nedeniyle sadece KDV?den istisna olarak düşündükleri, oysa KDV Kanunu madde 17?de yer alan istisnaların Kısmi İstisna kapsamında olduğu ve bu nedenle istisna kapsamında gerçekleştirdikleri teslim ve hizmetler için indirim iptali işlemini çoğu zaman sehven yapmadıkları, unuttukları gözlemlenmektedir.Aslında, bir işlemin hem vergiden istisna edilmesi hem de zamanında yüklenilen vergilerin ise iptal ettirilmesi ve ödettirilmesi (tabi işletmenin ödenecek KDV beyanı çıkıyorsa) mantıken biraz yanlış gelmektedir. Bu durumda işletmeler KDV Kanunu Madde 18/1 kapsamında ve 91 seri numaralı KDV Genel Tebliğinde de açıklandığı gibi İstisnadan vazgeçebilirler. Bu durumda yine söz konusu Genel Tebliğde de açıklandığı gibi bu durumda hurda malları alan kişiler KDV Tevkifatı yapacaklar ve tevkif ettikleri vergiyi sorumlu sıfatıyla beyan ederek ödeyeceklerdir. Bu durumda hurda mal satan işletmeler, bu işlemin KDV tevkifatına tabi olacağını alıcıya önceden bildirmek zorundadırlar ve tabii ki tevkifat tutarları da satış faturası üzerinde gösterilmelidir.

HAZIRLAYAN:GÜRAY ÖĞREDİK

Serbest Muhasebeci Mali Müşavir[email protected]Mazars/Denge Denetim YMM A.Ş.

Vergi Bölümü/Uzman Denetçi--------------------------------------------------------------------------------

[1] OKTAR, Kemal; ?KDV İstisnalar ve İadeler", Maliye ve Hukuk Yayınları, 5. Baskı, Şubat 2005, Sayfa: 349

[2] OKTAR, Kemal; a.g.e., sayfa: 386-387
 
Üyelik
30 May 2009
Mesajlar
1,907
Ynt: Hurda Satışı kdv beyananmesi

Üstad çok teşekkür ederim

O zaman

1. Sattığım hurdanın tutarını özel matrah
2. Kdv sinide ilave edilecek kdv de beyan etsem

yanlış bir işlem yapmış olmam sanırım değil mi ?

Saygılarımla
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: Hurda Satışı kdv beyananmesi

evet öyle yapılacak
hesaplanan kdv yi hesaplarında göstermelisin
 

Benzer konular

Üst