İ.A.B. Devam

Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
24
Merhabalar
Daha önceki İ.A.B. başlığı sert tartışmalar nedeniyle kilitlendğinden dolayı yeni başlık açmak zorunda kaldım.
Öncelikle katkısı olan olmayan doğru yanlış katkılarda bulunan herekese teşekkür etmek ve herkesi itidale davet etmek istiyorum.. Sonuçta hepimiz bu dünyada öğrenciyiz.

4447 Sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun Uygulamsına ilişkin 4 nolu Tebliğin 1. maddesi 4. fıkrası "Muvazzaf askerlik nedeniyle hizmet akdi sona erenler için işverenler İAB düzenleyeceklerdir. Bu durumda olan sigortalı işsizlerin terhis tarihinden itibaren 30 gün içerisinde Kuruma başvurmaları halinde işsizlik ödeneği işlemleri başlatılır." demektedir. Bu nedenle askerlik nedeniyle işinden ayrılmak zorunda kalan işçi için ayrılış tarihinden itibaren 15 gün içinde son 3 yıl ve son 120 gün içindeki prim gün sayısına bakılmaksızın İAB düzenlenmek ve ilgili İŞKURA verilmek zorundadır. "Son 3 yıl ve son 120 gün içindeki prim gün sayısına bakılmaksızın" diyorum çünkü işçi son 3 yıl veya son 120 gün içinde aynı işverende çalışmak zorunda değil. Son 3 yıl içerisinde işçi farklı işyerlerinde çalışarak 600 gün primi tamamlamış olabilir ve son ayrıldığı yerden de işsizlik ödeneği hak ederek ayrılmışsa İŞKUR'a müracaat ettiği takdirde son 3 yılın prim hesaplaması yapma yükümlülüğü İŞKUR'a ait. Bu kural işçinin işsizlik ödeneği hak edip etmemesiyle ilgili İAB'nin verilip verilmemesiyle değil kanaatimce. Son işyerinde 600 prim günü nasıl olsa tamamlamıyor diye İAB vermemek işçinin hak ettiği ödeneği engellemek gibi geliyor bana ve hakkaniyetle bağdaşmıyor.
Değerli arkadaşlar geç kalınmış da olsa ceza yeme riski de olsa (ki burda risk yok kesin ceza var asgari ücret*2) ne olursa olsun verilmesi gereken durumda İAB vermek gerekir diye düşünüyorum. Gelen cezayı da paşa paşa ödemek lazım. Aksi takdirde bir insanın işçinin hakkını gasbetmiş olmaktayız.

Selam ve saygı ile
Mustafa TOSUN
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
sn.mustafatosun
4447 sayılı yasanın 51.maddesine yeniden bir göz atmanızı öneririm çünkü çok kesin ifadeler kullanmışsınız malumunuz bu yasanın 51 maddesinin girişinde şu ifade kullanılmış.
İşsizlik ödeneğine hak kazanmanın şartları

MADDE 51. – Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar.

dediğiniz yönetmeliği inceledim ama sigortalı işsizlik sigortasını hak etsin ya da etmesin İAB formu verilecektir diye bir açıklama görmedim
değerli fikirlerinizi yasal dayanakları ile bizimle paylaşırsanız bizleri çok mutlu edersiniz
 
N

nane

Ziyaretçi
"İşsizlik sigortasına ilişkin genel hükümler (1)

Madde 48 – İşsizlik sigortası zorunludur. Bu Kanun kapsamına giren ve halen çalışmakta olanlar bu Kanunun yürürlüğe girdiği tarihte, yeni girenler ise işe başladıkları tarihten itibaren sigortalı olurlar.

506 sayılı Sosyal Sigortalar Kanununun 8 ve 9 uncu maddelerine göre Sosyal Sigortalar Kurumuna bildirilmiş olan işyeri ve sigortalılar Kuruma da bildirilmiş sayılır.

Sigortalılığın başlamasıyla birlikte, sigortalılar ile bunların işverenlerinin sigorta hak ve yükümlülükleri de işlemeye başlar.

İşveren, hizmet akdi 51 inci maddede belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılar hakkında; örneğin Kurumca hazırlanacak üç nüsha işten ayrılma bildirgesi düzenleyip, 15 gün içinde bir nüshasını Kuruma göndermek, bir nüshasını sigortalı işsize vermek ve bir nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlüdür. "

NOT:ayrıca 4447 sayılı kanunun 3 nolu tebliğinede bakabilirsiniz.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
24
Merhabalar
İzniniz olursa sizlere ERKAN AKTÜRK üstad ve nane üstad diye hitap etmek istiyorum. Ne de olsa sizler yaşça benden büyüksünüz..

nane üstadın da belirttiği üzere 4447 Sayılı Kanunun 48. maddesi 4. fıkrası der ki "İşveren, hizmet akdi 51 inci maddede belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona ermiş olan sigortalılar hakkında; örneği Kurumca hazırlanacak üç nüsha işten ayrılma bildirgesi düzenleyip, 15 gün içinde bir nüshasını Kuruma göndermek, bir nüshasını sigortalı işsize vermek ve bir nüshasını da işyerinde saklamakla yükümlüdür. "

Erkan Aktürk üstadın da belirttiği üzere 4447 Sayılı Kanunun 51. maddesi der ki "Bu Kanun uyarınca sigortalı sayılanlardan hizmet akitleri aşağıda belirtilen hallerden birisine dayalı olarak sona erenler, Kuruma süresi içinde şahsen başvurarak yeni bir iş almaya hazır olduklarını kaydettirmeleri, hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları kaydıyla işsizlik ödeneği almaya hak kazanırlar." der ve 6 bent halinde hizmet akitlerinin sona erme şekillerini tarif eder.

Şimdi iki maddeyi birlikte değerlendirelim. İşverenin İAB verme şartını 48. madde düzenlemiş ve demiş ki 51. madde belirtilen iş akdi fesih hallerinde İAB verilir demiş. 51. madde bu halleri 6 bent halinde saymış ancak hiçbirinde "hizmet akitlerinin sona ermesinden önceki son üç yıl içinde en az 600 gün sigortalı olarak çalışıp işsizlik sigortası primi ödemiş ve işten ayrılmadan önceki son 120 gün içinde prim ödeyerek sürekli çalışmış olmaları" şartını belirtmemiş. Kanımca bu şart İAB verme şartı değil 51. maddenin başlığından anlaşılacağı üzere "işsizlik ödeneği hak etme" şartıdır.

Şimdi bir örnekle açıklayacak olursak;
01.12.2002'te ilk defa işe başlayan bir işçi aralıklı olarak x şirketinde çalışıyor ve 30.04.2005'te istifa ederek bu işyerinden ayrılıyor (burda 480 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olsun) istifaen ayrıldığı için İAB düzenlenmiyor. Daha sonra 15.05.2005'te y şirketinde işe başlıyor ve 15.12.2005'te askerlik nedeniyle bu işyerinden ayrılıyor (burda 210 gün işsizlik sigortası primi ödemiştir). Eğer Erkan Aktürk üstadın yorumuyla hareket edecek olursak bu işçi son işyerinde 600 gün pim ödeme şartını yerine getirmediği için İAB düzenlenmeyecek. Oysa bu işçi son 3 yıl içinde toplam 690 gün prim (iki işyeri toplamı) ödemiştir ve son işyerinden ayrılış nedeni işsizlik sigortası hak ettiğini gösteriyor. Eğer bu işçi için İAB düzenlenmezse hukukun temel ilkelerinden biri olan "hakkaniyet" ilkesi çiğnenmiş demektir.

evet gerçekten de "adalet yeryüzünde insanoğlunun yaratabileceği en muhteşem eserdir." teşekkürler Erkan Aktürk üstad.. olaya biraz da bu açıdan bakarsak sanırım konu anlaşılır.

selam ve saygı ile
Mustafa TOSUN
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
sn.mustafatosun
öncelikle nezaketin ve ince düşüncelerin için teşekkür ediyorum.
değerli arkadaşım, bir sigortalı son üç yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödemişse birden fazla işveren değiştirmesi sorun değil
4447 sayılı yasa işsizlik sigortası için öncelikle iki kıstas belirtmiştir.
son üç yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olması, işten ayrılmadan önce 120 gün kesintisiz işsizlik sigortası primi ödemiş olması gerekmektedir.
önceki ifadelerimde dediğim gibi askere gidecek olan sigortalının durumu bu şartları karşılıyorsa işten ayrıldıktan 15 gün içinde İAB formunu vermeniz gerekmektedir.
verdiğiniz örnekte de sigortalının son üç yıl içerisinde 600 gün işsizlik sigortası primi beyan edilmiş ve işten ayrılmadan önce 120 gün kesintisiz prim ödemesi yapılmış işte bu örnek olay için İAB formunu vermek zorundasınız.
saygılar ve sevgiler....
 
N

nane

Ziyaretçi
soru iab formunun verilmesi mi :?: yoksa işalanın işsizlik parası alıp alamayacağı mı :?:

eğer formun verilmesi ise işlanın kaç gün sigortalılığı olduğunun hiç bir önemi yoktur. çünkü formu düzenleme ve verme sorumluluğu işverene aittir.

işsizlik parasını alıp alamayacağı ise işalanı ilgilendiren bir konudur. gün ve diğer şartları tamamlıyorsa alır.
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
24
merhabalar
Sayın nane üstada kesinlikle katılıyorum. Sorun İAB vermekse 51. maddede belirtilen iş akdi fesih durumlarında işçi için 1 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş dahi olsa İAB verilemk zorundadır. İşsizlik ödeneği alır veya almaz orası işveren bağlamaz, o sorun İŞKUR ile işçi arasındaki sorundır.
Bu konuyu açan ilk arkadaşımızın (ismini hatırlamıyorum) sorunu işçisinin işsizlik ödeneği alıp almaması değildi hatırlarsanız, İAB gerekli mi değil miydi? İşçisinin birisi için 140 gün diğeri 210 gün işsizlik primi ödenmişti ve iş akitleri askerlik nedeniyle son ermişti. Erkan Aktürk üstad ise son 3 yıl içinde 600 gün prim ödenmediği için İAB verilmesine gerek yoktur görüşünü savunmuştu. Oysa bu örnekte de benim verdiğim örnekte de son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik primi ödenmiş olup olmamasnın İAB verilmesi ile ilgili değil işsizlik ödeneği hak edip etme ile ilgili kanaatindeyim..

Selam ve saygı ile
Mustafa TOSUN
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
24
merhabalar
Sayın nane üstada kesinlikle katılıyorum. Sorun İAB vermekse 51. maddede belirtilen iş akdi fesih durumlarında işçi için 1 gün işsizlik sigortası primi ödenmiş dahi olsa İAB verilemk zorundadır. İşsizlik ödeneği alır veya almaz orası işveren bağlamaz, o sorun İŞKUR ile işçi arasındaki sorundır.
Bu konuyu açan ilk arkadaşımızın (ismini hatırlamıyorum) sorunu işçisinin işsizlik ödeneği alıp almaması değildi hatırlarsanız, İAB gerekli mi değil miydi? İşçisinin birisi için 140 gün diğeri 210 gün işsizlik primi ödenmişti ve iş akitleri askerlik nedeniyle son ermişti. Erkan Aktürk üstad ise son 3 yıl içinde 600 gün prim ödenmediği için İAB verilmesine gerek yoktur görüşünü savunmuştu. Oysa bu örnekte de benim verdiğim örnekte de son 3 yıl içinde 600 gün işsizlik primi ödenmiş olup olmamasnın İAB verilmesi ile ilgili değil işsizlik ödeneği hak edip etme ile ilgili kanaatindeyim..

Selam ve saygı ile
Mustafa TOSUN
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
sevgili murat ve sevgili nane açıklamalarım gayet açık arkadaşlarım İAB formunu düzenlemekte amaç işçi işsizlik sigortasını hak kazanmıştır iş kur nezdinde sigortalıya işsizlik sigortası bağlanabilmesi için 3 nüsha halinde İAB formu doldurulur bir suret 15 gün içinde iş kur'a bir sureti işten ayrılan işçiye diğer sureti de dosyasında saklanır İAB formunu düzenleyebilmeniz için işsizlik sigortası şartlarını taşıması gerekir.Sadece işten ayrılma tarihinden önce adına en az 600 gün İşsizlik Sigortası primi ödenmiş ve son 120 günde aralıksız olarak prim ödemiş olanlar için İAB düzenlenecek; zira İşsizlik Sigortası ödemesini hak etmeyenler için ve kendi istekleri veya kusurları ile işine son verilenler için İAB düzenlenmez
30 Mayıs 2002 tarih ve 24770 sayılı 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanununun Uygulanmasına İlişkin 4 No’lu Tebliğin 4 üncü maddesine göre; İşveren hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir
 
Üyelik
2 Haz 2005
Mesajlar
24
Sayın Aktürk üstad
Açıklamalarınız beni tatmin etmedi üstelik birçok arkadaşın da kafası karıştı. Milyonlarca çalışanın olduğu işgücü piyasasında sık sık işveren değiştiren işçi mevcuttur. Son 3 yıl içinde işgücü piyasasının işgücü devir oranı yaklaşık %65'tir. Yani bu demektir ki çalışanların yaklaşık üçte ikisi 3 yıl içinde işveren değiştiriyor.
Şimdi benim verdiğim örneğe dönecek olursak;
01.12.2002'te ilk defa işe başlayan bir işçi aralıklı olarak x şirketinde çalışıyor ve 30.04.2005'te istifa ederek bu işyerinden ayrılıyor (burda 480 gün işsizlik sigortası primi ödemiş olsun) istifaen ayrıldığı için İAB düzenlenmiyor. Daha sonra 15.05.2005'te y şirketinde işe başlıyor ve 15.12.2005'te askerlik nedeniyle bu işyerinden ayrılıyor (burda 210 gün işsizlik sigortası primi ödemiştir). Bu işveren işçisinin daha önce bir işyerinde çalıştığını veya orda işsizlik sigortası primi ödendiğini veya kaç gün ödendiğini bilmiyor (ki bilmek zorunda da değildir zaten). Ve bu işveren Erkan Aktürk üstadın yorumuyla hareket ederek kendi işyerinde son 3 yıl içinde 600 gün pim ödeme şartını yerine getirmediği için bu işçi için nasıl olsa işsizlik ödeneği hak etmiyor diyerek İAB düzenlemeyecek ve İŞKUR'a vermeyecek. Oysa bu işçi son 3 yıl içinde toplam 690 gün prim (iki işyeri toplamı) ödemiştir ve son işyerinden ayrılış nedeni işsizlik sigortası hak ettiğini gösteriyor. Ve son işveren kendisinde 600 günü tamamlamadığı (öncekini bilmiyor) için İAB vermiyor. Burda bir hak kaybı yok mu? Bu işçinin hakkını kim telafi edecek? Bu adaleti kim tesis edecek Erkan Üstad? "Adalet yeryüzünde insanoğlunun yapabileceği en muhteşem eserdir."diyorsunuz peki kim tesis edecek bu adaleti?

Selam ve sevgi ile
Mustafa TOSUN
 
N

nane

Ziyaretçi
sayın ERKAN AKTÜRK;

bildirimin verilmesinin çalışılan güne bağlı olduğunu yazıyorsunuz. sizce 51. maddenin 1. paragrafı işten çıkış nedenimidir. :shock:

gün şartının yazılı olduğu yasa maddesi, tebliğ, genelge, sirküler yazabilirmisiniz
 
K

Kemal

Ziyaretçi
İ.A.B. hakkında

Merhabalar,
Değerli arkadaşkar, İşi fazla uzatmak gereksiz yere zaman kaybından başka birşey değildir. Konu hakkında sn. nane'nin görüşleri kesinlikle kanun ve mevzuata uygundur.
Kod:
Soru iab formunun verilmesi mi  yoksa işalanın işsizlik parası alıp alamayacağı mı  

eğer formun verilmesi ise işalanın kaç gün sigortalılığı olduğunun hiç bir önemi yoktur. çünkü formu düzenleme ve verme sorumluluğu işverene aittir. 

işsizlik parasını alıp alamayacağı ise işalanı ilgilendiren bir konudur. gün ve diğer şartları tamamlıyorsa alır
 
Üst