İçki Satışlarında Nihai Tüketiciye Satışta Kdv Durumu

Üyelik
15 Eyl 2005
Mesajlar
8
Sayın Yetkili,
Yılbaşından bu yana içki satışı yapan bakkaliye ve tekel bayileri nihai tüketiciye satışında bir muamma yaşıyoruz. Tebliğlerde kesin bir açıklama yok. Var belki ama anlaşılır değil. Sizin yorumunuza göre; A bakkaliyesi müşterisi olan ve vergi mükellefi olmayan B şahsına içki satarsa sattığı fişte kdv uygulayacak mı? A bakkaliyesi genel dağıtıcıdan aldığı faturayı muhasebeleştirirken kdv yi indirim konusu mu yapacak yoksa maliyete mi alacak ? Kolaylıklar
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın bahadıyavcin,

Gerekli açıklama 93 seri numaralı KDV tebliğinin 8.bendinde yapılmıştır.Yine bu bendle 89 sıra numaralı tebliğin B/1 bölümünde gerekli düzenlemeler yapılmıştır.

Sigarada özel matrah şekli uygulaması devam etmekte ancak içkide kaldırılmış bulunmaktadır.

Örneğinizde Bakkal A içki satışlarında %18 KDV uygulayacak alışlarında yüklendiği KDV'nide indirim konusu yapacaktır.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın bahadıyavcin

Alkollü içkiler ile ilgili KDV mükellefiyetini tespit eden KDVK’nun “Ek vergi” başlıklı 60. maddesi Özel Tüketim vergisi ile 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Yani alkollü içkiler KDV kapsamından çıkarılmış ve ÖTV kapsamına alınmıştır. (III liste)

Bu mallarda verginin mükellefi ve sorumlusu Ö.T.V.K.’nun 4. maddesi ile “ (I), (III) ve (IV) sayılı listelerdeki mallar ile (II) sayılı listedeki mallardan kayıt ve tescile tâbi olmayanları imal, inşa veya ithal edenler ile bu malların müzayede yoluyla satışını gerçekleştirenler”
olarak tespit edilmiştir.

Bu nedenle sizin nihai tüketiciye yaptığınız bu kabil satışlar KDV’ ye tabi değildir.
-------------
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sn. Erol;

Alkollü içki imali ve satışı tamamen özelleştiğinden artık rakı vs. alkollü içki diğer genel orana sahip mallar gibi KDV ne tabidir. Dolayısyla nihai tüketicilere satılan rakı vs. alkollü içkiler de KDV tabidir.

Sn. Ekici'nin yukarıda bahsettiği tebliği inceleyiniz.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Merhaba

Sayın Ekici bahsettiğiniz tebliğin ilgili bölümünü kopyaladım. Soru sahibinin bahsettiği nihai tüketiciye satışta KDV hesaplanması lüzumuna burada değinilmiyor. 93 sayı tebliğin 8. bendinde de böyle bir açıklama yok. Kaldı ki ÖTV'in ilgili maddesi aynen yürürlükjtedir. Bu konuda açıklama yapmanızı bekliyorum.

Selamlar

Kod:
B- 1 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER
   1- 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Özel Matrah Şekilleri" Başlıklı VII/D Bölümünün son üç paragrafı yürürlükten kaldırılmış, bunların yerine aşağıdaki parağraflar eklenmiştir:
   "Diğer taraftan, tütün mamüllerinin ve Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alkollü İçkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından üretilen ve ithal edilen alkollü içkilerin satışında da, bayi paylarının değişik vergilendirme usullerinde ve indirim mekanizmasında ortaya çıkardığı aksaklıkları önlemek maksadıyla, Kanunun 29 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak Spor-Toto, Milli piyango ve müşterek bahislere paralel bir uygulama yapılması usulü getirilmiştir.
   Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan tütün mamüllerinin satışlarına ait katma değer vergisi, bayilere satış yapan mükelefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edilecektir.
   Alkollü İçkiler Sanayi ve Ticaret A.Ş. ile Alkollü içkiler Pazarlama ve Dağıtım A.Ş. tarafından üretilen ve ithal edilen alkollü içkilerin bayilere satışında da yukarıdaki işlem gibi işlem yapılacaktır. Bu Şirketler tarafından üretilmeyen ve ithal edilmeyen alkollü içkilerin bayilere tesliminde ise genel esaslar uygulanacaktır.
   Bu maddeleri satın alan bayilerce katma değer vergisi açısından her hangi bir işlem yapılmayacak, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da katma değer vergisini gösteremeyeceklerdir. Bu maddelerin diğer işletmelerde (mesela, hizmet işletmelerinde) kullanılması halinde indirimin nasıl yapılacağı hususu ilgili bölümde açıklanacaktır.
   Özetle, teslim ve hizmetleri münhasıran vergisi önceki safhada beyan edilen işlemlerden oluşanlar katma değer vergisi mükellefi olmayacaklardır. Bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ise, mükellefiyet sadece diğer teslim ve hizmetlerle sınırlı olacaktır."
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
104
içki satışları artık aynen kola satışından ve alışından farkı yoktur.
kdv ye tabidir 1.1.2005
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Erol,

Esasen yazdıklarım ve meslektaşlarımın yazdıkları yeterli yeterki biraz daha acele etmeden ve sırasıyla tebliğleri süzün.Ama madem açıklama istediniz biraz daha detayı ile yapmaya çalışayım.

Açıklamalarıma geçmeden önce;

Kod:
Sayın bahadıyavcin 

Alkollü içkiler ile ilgili KDV mükellefiyetini tespit eden KDVK’nun “Ek vergi” başlıklı 60. maddesi Özel Tüketim vergisi ile 1.8.2002 tarihinden geçerli olmak üzere yürürlükten kaldırılmıştır. Yani alkollü içkiler KDV kapsamından çıkarılmış ve ÖTV kapsamına alınmıştır. (III liste)
açıklamanızı gözden geçirmenizi rica ediyorum.Zira ÖTV kanunu ile KDV'ye istisna getirilmez zaten yokta.Ek vergiler 4760 sayılı kanunla (ÖTV kanunu ile) tamamen kaltı zaten ÖTV bunların yerine geldi ama ek vergi (Ek KDV) ile ormal KDV ayrı, Ek vergi ilk aşamada alınır ve indirilemez maliyete eklenirdi, aynı ÖTV gibi, buna lütfen dikkat ediniz.

Alıntıladığınız bölüm 93 seri numaralı KDV tebliğinin 8.Bölümü değil 89 seri numaralı tebliğin 93 seri numaralı tebliğle değiştirilen eski hali.

Ve 93 seri numaralı tebliğde yeterli açıklama bulunuyor;

Kod:
8.KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

Alkollü içki teslimlerinde özel matrah şekli TEKEL'in ilgili işletmeleri tarafından üretilen veya ithal edilen içkilerde uygulanmakta, diğer kamu veya özel sektör işletmelerinin alkollü içki teslimlerinde genel esaslara göre işlem yapılmaktadır.Ancak, TEKEL'in ilgili işletmelerinin özelleştirilmesi nedeniyle bu işletmeler için öngörülen özel matrah şekli uygulaması fiilen ortadan kalkmıştır.Bu durumun konuyla ilgili düzenlemelere yansıtılması gerektiğinden, 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (VII/D) bölümünde değişiklik yapan 89 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B/1) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır:

"Diğer taraftan, bayi paylarının indirim mekanizmasında ortaya çıkardığı aksaklıkları önlemek maksadıyla, tütün mamullerinin satışında da Kanunun 29 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak spor-toto, milli piyango ve müşterek bahislere paralel bir uygulama yapılması usulü getirilmiştir."
............
Bu hükümlere göre alıntıladığınız 89 seri numaralı tebliğin B-1.Bölümü;

Kod:
B. 1 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER 

1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Özel Matrah Şekilleri" Başlıklı VII/D Bölümünün son üç paragrafı yürürlükten kaldırılmış, bunların yerine aşağıdaki paragraflar eklenmiştir: 

" (1. paragrafın: 19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 93 Seri No'lu Tebliğ ile değişen şekli.) Diğer taraftan, bayi paylarının indirim mekanizmasında ortaya çıkardığı aksaklıkları önlemek maksadıyla, tütün mamullerinin satışında da Kanunun 29 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak spor-toto, milli piyango ve müşterek bahislere paralel bir uygulama yapılması usulü getirilmiştir. 
Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan tütün mamullerinin satışlarına ait katma değer vergisi, bayilere satış yapan mükellefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edilecektir. 

 (19.01.2005 tarih ve 25705 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 93 Seri No'lu Tebliğ ile yürürlükten kaldırılmıştır.) 

Bu maddeleri satın alan bayilerce katma değer vergisi açısından her hangi bir işlem yapılmayacak, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da katma değer vergisini gösteremeyeceklerdir. Bu maddelerin diğer işletmelerde (mesela, hizmet işletmelerinde) kullanılması halinde indirimin nasıl yapılacağı hususu ilgili bölümde açıklanacaktır. 

Özetle, teslim ve hizmetleri münhasıran vergisi önceki safhada beyan edilen işlemlerden oluşanlar katma değer vergisi mükellefi olmayacaklardır. Bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ise, mükellefiyet sadece diğer teslim ve hizmetlerle sınırlı olacaktır."
Şeklini almış olup içki satışları %18 KDV'ne tabidir ve Özel matrah şekline tabi değildir.Normal şekilde tüm satcılar KDV hesalayacaklar ve alımlarında yüklendikleri KDV'ni indireceklerdir.
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Değerli Arkadaşlar;

Bir zamanlar tekel içkisi olarak anılan alkollü içkileri satanların artık bunların tamamen özelleşmesi nedeniyle satışlarına kdv yi de dahil edecekleri, kdv ni indirim konusu yapabilecekleri ve bu içkilerin satışı üzerinden kdv hesaplanıp ödeneceği konusu netleşmiş oldu gibi geliyor bana.

Yalnız bu yanıtlara bir de şunu eklemek gerekiyor. Bu içkiler belli bir tarifeye sahip oldukları için bunların satışları için düzenlenen fatura, fiş vs. de kdv ayrıca gösterilmeyebilir.

KDV Kanununun 20/4. maddesi şöyle der; "Belli bir tarifeye göre fiyatı tespit edilen işler ile bedelin biletle tahsil edildiği hallerde tarife ve bilet bedeli Katma Değer Vergisi dahil edilerek tespit olunur ve vergi müşteriye ayrıca intikal ettirilmez."

Bu maddeden de anlaşılacağı gibi bunların satışlarında kdv var. Ve bu kdv fiyatın belirli bir tarife üzerinden tespit edilmesi nedeniyle fiyata dahildir. Gerek nihai tüketiciye, gerekse de malın satıcısına satılması durumunda ayrıca kdv hesaplanmasına gerek yok. Bu kdv fiyata dahil olduğundan iç yüzde yöntemiyle ayrıştırılarak kayıtlanabilecektir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
sayın Ekinci

Nazik ikazınıza teşekkür ederim. Ancak, benim itirazım özellikle soru sahibine verilen cevapla ilgilidir. Yani "perakendeci esnaf içki satışı ile ilgili olarak kestiği fişte KDV gösterecek mi?" meselesidir.

93 sayılı tebliğin ilgili bölümünü aşağıya kaydediyorum. Bunun izahını yaparsanız memnun olurum
------------------------------
Saygılarımla
Osman Erol

Kod:
Bu maddeleri satın alan bayilerce katma değer vergisi açısından her hangi bir işlem yapılmayacak, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da katma değer vergisini gösteremeyeceklerdir. Bu maddelerin diğer işletmelerde (mesela, hizmet işletmelerinde) kullanılması halinde indirimin nasıl yapılacağı hususu ilgili bölümde açıklanacaktır.
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Erol,

Bu paragraf 89 numaralı tebliğin B-1.Bölümünün Dördüncü paragrafı (ve 89 nolu tebliğle 1 nolu tebliğin VII-D Bölümünün kaldırılan son üç paragrafı yerine konulanlardan birisi :shock: ). Bundan önceki Üçüncü paragraf içkilerle ikincisi tütün mamülleri ile ilgili idi.Üçüncü paragraf kalkınca dördüncü paragrafın "Bu maddeler" ifadesi artık sadece yürürlükte olan ikinci paragraftaki "tütün mamülleri" ile ilgili olarak hüküm ifade eder halde.

Şimdi 93 numaralı tebliği alın elinize 89 numaralı tebliği düzeltin ondan sonra 1 numaralı tebliği düzeltin ve son halini bir bütün olarak okuyun :lol:

Umarım anlatabilmişimdir.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın bahadiryavcin

Gördüğünüz gibi sayın ekinci ve arkadaşlarından bir cevap alamadık. Bu da ilgili mevzuatı yeterince süzgeçeten geçirmeden acilen karar verdiklerini ve tezlerini dğrulayan başka bir kaynağa sahip olmadıklarını gösteriyor.

Daha önce söylediğim gibi KDV konusu sizi ilgilendirmiyor. Keseceğiniz fatura veya fişte KDV hesaplayıp göstermiyeceksiniz.
.............................
Selamlar
Osman Erol
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
93.sıra nolu tebliğ
8. KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞLERİNDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

Alkollü içki teslimlerinde özel matrah şekli TEKEL’in ilgili işletmeleri tarafından üretilen veya ithal edilen içkilerde uygulanmakta, diğer kamu veya özel sektör işletmelerinin alkollü içki teslimlerinde genel esaslara göre işlem yapılmaktadır. Ancak, TEKEL’in ilgili işletmelerinin özelleştirilmesi nedeniyle bu işletmeler için öngörülen özel matrah şekli uygulaması fiilen ortadan kalkmıştır. Bu durumun konuyla ilgili düzenlemelere yansıtılması gerektiğinden, 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (VII/D) bölümünde değişiklik yapan 89 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin (B/1) bölümünün birinci paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiş, üçüncü paragrafı yürürlükten kaldırılmıştır:

Kod:
 1 SERİ NO.LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ'NDE YAPILAN DEĞİŞİKLİKLER

1- 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "Özel Matrah Şekilleri" Başlıklı VII/D Bölümünün son üç paragrafı yürürlükten kaldırılmış, bunların yerine aşağıdaki parağraflar eklenmiştir:

“Diğer taraftan, bayi paylarının indirim mekanizmasında ortaya çıkardığı aksaklıkları önlemek maksadıyla, tütün mamullerinin satışında da Kanunun 29 uncu maddesinin 3 numaralı fıkrasının verdiği yetkiye dayanılarak spor-toto, milli piyango ve müşterek bahislere paralel bir uygulama yapılması usulü getirilmiştir.” 

Buna göre, perakendeci bayiler tarafından yapılan tütün mamüllerinin satışlarına ait katma değer vergisi, bayilere satış yapan mükelefler tarafından bayilerin karını da ihtiva edecek şekilde hesaplanıp bayilere teslimin yapıldığı dönemde beyan edilecektir.

Bu maddeleri satın alan bayilerce katma değer vergisi açısından her hangi bir işlem yapılmayacak, bayiler bu satışlarına ilişkin olarak düzenledikleri fatura ve benzeri vesikalarda da katma değer vergisini gösteremeyeceklerdir. Bu maddelerin diğer işletmelerde (mesela, hizmet işletmelerinde) kullanılması halinde indirimin nasıl yapılacağı hususu ilgili bölümde açıklanacaktır.

Özetle, teslim ve hizmetleri münhasıran vergisi önceki safhada beyan edilen işlemlerden oluşanlar katma değer vergisi mükellefi olmayacaklardır. Bu işlemlerin kısmen yapılması halinde ise, mükellefiyet sadece diğer teslim ve hizmetlerle sınırlı olacaktır."

2- 1 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinin "İndirimin Belgelendirilmesi" Başlıklı VIII / F Bölümünün son iki paragrafı aşağıdaki şekilde değiştirilmiştir:

"Diğer taraftan katma değer vergisinin fatura ve benzeri vesikalarda gösterilmesine gerek görülmeyen işlemler ile vergisi önceki safhada beyan edilen özel matrah şekline tabi işlemlere konu teslim ve hizmetlerde bu mal ve hizmetleri satın alanlar, tarife, bilet veya fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen bedel üzerinden iç yüzde oranı uygulanmak suretiyle katma değer vergisi hesaplayacak ve bu tutarı yaptıkları vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indireceklerdir.

Örnek: Lokantacılık ile iştigal eden mükellef (A) işletmesinde kullanmak üzere 236.000.000.- TL bedelle bir marketten özel matrah şekline tabi alkollü içki satın almıştır. Alış vesikasında katma değer vergisi gösterilmeyeceğinden, mükellef vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladığı katma değer vergisinden indirebileceği katma değer vergisini, iç yüzde oranı ile (236.000.000x18/118=) 36.000.000.- TL olarak hesaplayacaktır.
yukarıda verilen örnek 93 sıra nolu tebliğ ile aşağıdaki örnek ile değiştirilmiştir.
Örnek: Diş hekimliği faaliyeti ile iştigal eden mükellef diş hekimi (A) 50,50 Yeni Türk Lirası bedel karşılığı mesleki yayına (dergiye) abone olmuştur. Alış vesikasında katma değer vergisi gösterilmeyeceğinden, mükellef vergiye tabi işlemleri üzerinden hesapladığı katma değer vergisinden indirebileceği katma değer vergisini, iç yüzde oranı ile (50,50 x 1/101=) 0,50 Yeni Türk Lirası olarak hesaplayacaktır.”

Sonuç olarak Özel matrah şekline tabi uygulaması fiilen ortadan kalkmış olan içki satışlarında kdv uygulaması gerekir.
 
Üyelik
8 Ağu 2005
Mesajlar
171
Sayın bahadiryavcin

Gördüğünüz gibi sayın ekinci ve arkadaşlarından bir cevap alamadık. Bu da ilgili mevzuatı yeterince süzgeçeten geçirmeden acilen karar verdiklerini ve tezlerini dğrulayan başka bir kaynağa sahip olmadıklarını gösteriyor.

Daha önce söylediğim gibi KDV konusu sizi ilgilendirmiyor. Keseceğiniz fatura veya fişte KDV hesaplayıp göstermiyeceksiniz.
.............................
Selamlar
Osman Erol


Sn. Erol;

Sizi tanımıyoruz ama enteresan bir meslekdaş olduğunuzu söyleyebilirim. Bir soru soruldu ve soruyu da gereken yanıtlar en açık ve anlaşılır bir şekilde verildi. Oysa siz (nedense) yanıtların anlaşılır olmadığını sizden başka hiç kimsenin bu konuyu anlamadığını, kevgirden (pardon süzgeçten) geçirmediğini ve sizden başka hiç kimsenin bilmediğini belirtmiş ve sonuçta da "KDV konusu sizi ilgilendirmiyor. Keseceğiniz fatura veya fişte KDV hesaplayıp göstermiyeceksiniz. " diyorsunuz.

Bunu hangi yüksek bilgi ve ilme dayanarak söylüyorsunuz anlamak güç. Ama şunu da bilin ki artık tekel içkisi diye bir şey kalmadı. Eski tekel içkilerinin tursil 76, coca cola ve lolipop şekerinden farkı kalmadı kdv yönünden. Dolayısıyla eski tekel yeni tekel dışı içkiler için de kdv hesaplanacak, indirilecek ve bundan dolayı ödeme çıkıyorsa da ödenecek.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Sayın bahadiryavcin

Sayın kemal Ekici ve arkadaşlarına teşekkür etmeliyiz. Bizim pasımızı sildiler. Doğrusu onların dediği gibidir.

Bu arada sayın Ekicinin cevabını süsleyen ikonun bakışlarını beğenmediğimi belirteyim.
------------------------------
Saygılarımla
Osman Erol
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
403
Sayın Erol,

Ekici ve arkadaşları,Erol ve arkadaşları diye bir ayrım olmamalı, ne bir futbol maçındayız nede güreş minderinde.Aynı şeyleri defalarca yazdım açıkcası baya yordunuz.Mesele sen bilirsin ben bilirimde değil.Soruda olduğu gibi bu konuda tebliğlerin yazımından ve yamama bir biçimde üst üste (değiştireni değiştirerek) yapılan değişikilikler nedeniyle karışıklık meydana geldi.Anlatmaya çalıştığımız bu mevzuatı kısım kısım değil tüm olarak ele alıp doğru sonuca ulşamaktı.

İkonlara gelince o an onu seçmişim ama özellikle beğendiğiniz varsa hemen değiştireyim.

Unutmayın sizde bir forumdaşımız arkadaşımızsınız.Onlar bunlar yok burada biz varız, hepimiz varız.
 
Üst