İhbar Önelli Fesihlerde Fesih İhbar Önelinin Sonunda Gerçekleşir

  • Konbuyu başlatan T U R K O
  • Başlangıç tarihi
T

T U R K O

Ziyaretçi
Av. Ali YÜKSEL

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi 10.10.2003 gün ve 2003/4302 E. sayılı kararında işverence iş akdinin feshine ilişkin ihbar öneli verildikten sonra, ihbar öneli içerisinde iş akdi haklı nedenle feshedilen işçinin ihbar tazminatı alacağı olup olamayacağını değerlendirmiştir. Bu kararın birçok emsali de vardır. Bir diğer ifade ile Yargıtay bu durumda yapılan haklı nedenle feshinde işverenin ihbar tazminatı borcunun doğup doğmayacağı hususu belirlilik kazanmıştır. Karar özellikle ihbar öneli verilmek suretiyle yapılan fesihlerde iş akdinin hangi tarih itibariyle son bulmuş sayılacağını göstermesi açısından önem taşır.
...
Yazının Tamamı
 
Üst