ihbar tazminatı

Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
470
ihbat tazminatı son brüt ücret üzerinde mi yoksa giydirilmiş ücret üzerinden mi hesap edilir.

ihbar tazminatı hesap edilirken yol-yemek-ikramiye de dikkate alınır mı?
 
Üyelik
14 Mar 2006
Mesajlar
81
ihbar

merhaba
ihbartazminatını giydirilmiş ücret üzerinden hesaplanır,yani yol yemek ve ikramiye dahil edilir
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
470
verdiğiniz bilginin doğruluğundan eminmsiniz? dayanağını da yazarmısınız?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
zarha' Alıntı:
verdiğiniz bilginin doğruluğundan eminmsiniz? dayanağını da yazarmısınız?
Merhaba,

Süreli fesih
MADDE 17. - Belirsiz süreli iş sözleşmelerinin feshinden önce durumun diğer tarafa bildirilmesi gerekir.
İş sözleşmeleri;
a. İşi altı aydan az sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak iki hafta sonra,
b. İşi altı aydan birbuçuk yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak dört hafta sonra,
c. İşi birbuçuk yıldan üç yıla kadar sürmüş olan işçi için, bildirimin diğer tarafa yapılmasından başlayarak altı hafta sonra,
d. İşi üç yıldan fazla sürmüş işçi için, bildirim yapılmasından başlayarak sekiz hafta sonra,
Feshedilmiş sayılır.
Bu süreler asgari olup sözleşmeler ile artırılabilir.
Bildirim şartına uymayan taraf, bildirim süresine ilişkin ücret tutarında tazminat ödemek zorundadır.
İşveren bildirim süresine ait ücreti peşin vermek suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir.
İşverenin bildirim şartına uymaması veya bildirim süresine ait ücreti peşin ödeyerek sözleşmeyi feshetmesi, bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddesi hükümlerinin uygulanmasına engel olmaz. 18 inci maddenin birinci fıkrası uyarınca bu Kanunun 18, 19, 20 ve 21 inci maddelerinin uygulanma alanı dışında kalan işçilerin iş sözleşmesinin, fesih hakkının kötüye kullanılarak sona erdirildiği durumlarda işçiye bildirim süresinin üç katı tutarında tazminat ödenir. Fesih için bildirim şartına da uyulmaması ayrıca dördüncü fıkra uyarınca tazminat ödenmesini gerektirir.
Bu maddeye göre ödenecek tazminatlar ile bildirim sürelerine ait peşin ödenecek ücretin hesabında 32 nci maddenin birinci fıkrasında yazılan ücrete ek olarak işçiye sağlanmış para veya para ile ölçülmesi mümkün sözleşme ve Kanundan doğan menfaatler de göz önünde tutulur.
Bu 4857 Sayılı İş Kanunu'nun 17.Maddesidir. Bence internetten yada bir kitapçıdan bu kanunu alıp inceleyin. İsterseniz size gönderebilirim.

Kolay Gelsin.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
470
sayın HResources

bunları biliyorum
yalnız uygularken düşünüyorum acab doğrumu yapıyorum diye.
teşekkür ederim.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
636
Konum
bursa
Bu tip konularda uygulama farklılığı yoktur. Varsa da yanlış bir uygulamadır. Çünkü İş Kanununda açık ve net bir şekilde belirtilmiş bir hükmü aksi şekilde uygulamak yanlıştır.

Kolay Gelsin.
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
470
benim anladığım ihbar tazminatı son brüt ücrete göre hesap edilir. giydirilmiş ücrete göre değil (yani içinde yemek-yol-ikramiye olmayan ücret)
 
Üst