zirve

İhbar Tazminatı

Üyelik
27 Haz 2005
Mesajlar
25
Merhaba,

Verilen işi beyenmeyen bir personelin çıkışı yapılacak.
Kıdem ve İhbar Tazminatlarını veriyoruz. Ama aklıma takıldı, bu kişiye ihbar tazminatı vermek doğru mu ?

Teşekkürler.
 
K

konsilyer

Ziyaretçi
İşçinin haklı nedenle derhal fesih hakkı
MADDE 24. - Süresi belirli olsun veya olmasın işçi, aşağıda yazılı hallerde iş sözleşmesini sürenin bitiminden önce veya bildirim süresini beklemeksizin feshedebilir:
I. Sağlık sebepleri:
İş sözleşmesinin konusu olan işin yapılması işin niteliğinden doğan bir sebeple işçinin sağlığı veya yaşayışı için tehlikeli olursa.
İşçinin sürekli olarak yakından ve doğrudan buluşup görüştüğü işveren yahut başka bir işçi bulaşıcı veya işçinin işi ile bağdaşmayan bir hastalığa tutulursa.
II. Ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan haller ve benzerleri:
İşveren iş sözleşmesi yapıldığı sırada bu sözleşmenin esaslı noktalarından biri hakkında yanlış vasıflar veya şartlar göstermek yahut gerçeğe uygun olmayan bilgiler vermek veya sözler söylemek suretiyle işçiyi yanıltırsa.
İşveren işçinin veya ailesi üyelerinden birinin şeref ve namusuna dokunacak şekilde sözler söyler, davranışlarda bulunursa veya işçiye cinsel tacizde bulunursa.
İşveren işçiye veya ailesi üyelerinden birine karşı sataşmada bulunur veya gözdağı verirse, yahut işçiyi veya ailesi üyelerinden birini kanuna karşı davranışa özendirir, kışkırtır, sürükler, yahut işçiye ve ailesi üyelerinden birine karşı hapsi gerektiren bir suç işlerse yahut işçi hakkında şeref ve haysiyet kırıcı asılsız ağır isnad veya ithamlarda bulunursa.
İşçinin diğer bir işçi veya üçüncü kişiler tarafından işyerinde cinsel tacize uğraması ve bu durumu işverene bildirmesine rağmen gerekli önlemler alınmazsa.
İşveren tarafından işçinin ücreti kanun hükümleri veya sözleşme şartlarına uygun olarak hesap edilmez veya ödenmezse,
Ücretin parça başına veya iş tutarı üzerinden ödenmesi kararlaştırılıp da işveren tarafından işçiye yapabileceği sayı ve tutardan az iş verildiği hallerde, aradaki ücret farkı zaman esasına göre ödenerek işçinin eksik aldığı ücret karşılanmazsa, yahut çalışma şartları uygulanmazsa.
III. Zorlayıcı sebepler:
İşçinin çalıştığı işyerinde bir haftadan fazla süre ile işin durmasını gerektirecek zorlayıcı sebepler ortaya çıkarsa.

Derhal fesih hakkını kullanma süresi
MADDE 26. - 24 ve 25 inci maddelerde gösterilen ahlak ve iyiniyet kurallarına uymayan hallere dayanarak işçi veya işveren için tanınmış olan sözleşmeyi fesih yetkisi, iki taraftan birinin bu çeşit davranışlarda bulunduğunu diğer tarafın öğrendiği günden başlayarak altı iş günü geçtikten ve her halde fiilin gerçekleşmesinden itibaren bir yıl sonra kullanılamaz. Ancak işçinin olayda maddi çıkar sağlaması halinde bir yıllık süre uygulanmaz.
Bu haller sebebiyle işçi yahut işverenden iş sözleşmesini yukarıdaki fıkrada öngörülen süre içinde feshedenlerin diğer taraftan tazminat hakları saklıdır.
 
Üyelik
27 Haz 2005
Mesajlar
25
İş kanununun 22. maddesinde açıklık getirmiş.
(Çalışma koşullarında değişiklik ve iş sözleşmesinin feshi

MADDE 22. - İşveren, iş sözleşmesiyle veya iş sözleşmesinin eki niteliğindeki personel yönetmeliği ve benzeri kaynaklar ya da işyeri uygulamasıyla oluşan çalışma koşullarında esaslı bir değişikliği ancak durumu işçiye yazılı olarak bildirmek suretiyle yapabilir. Bu şekle uygun olarak yapılmayan ve işçi tarafından altı işgünü içinde yazılı olarak kabul edilmeyen değişiklikler işçiyi bağlamaz. İşçi değişiklik önerisini bu süre içinde kabul etmezse, işveren değişikliğin geçerli bir nedene dayandığını veya fesih için başka bir geçerli nedenin bulunduğunu yazılı olarak açıklamak ve bildirim süresine uymak suretiyle iş sözleşmesini feshedebilir. İşçi bu durumda 17 ila 21 inci madde hükümlerine göre dava açabilir.

Taraflar aralarında anlaşarak çalışma koşullarını her zaman değiştirebilir. Çalışma koşullarında değişiklik geçmişe etkili olarak yürürlüğe konulamaz.)

Amma velakin, personeli çıkartmak yerine, biz başka bir iş veriyoruz. Verilen bu işin kendisine uygun olmadığını söyleyerek çıkıyor.
Kanunlarla birlikte, kısaca yorumlarınızı da yaparsanız sevinirim.
Teşekkürler.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
İş mahkemelerinde bu durum biraz farklı seyretmektedir.

Bu durumdaki bir işçiyi kıdem ve ihbar ödemeden işten çıkartabilmeniz için önceden bu durumu o kişiye yazılı olarak ihtaren bildirmiş olmanız gerekmektedir.

Ayrıca, aynı olayın tekerrür etmiş olması gerekir.

Bir başka husus ise bu durumdan dolayı işyerinin zarar ettiğinin ve bu zararın işçinin ücretinin belirli bir kısmını ( rakama bakmam gerekiyor ) aşması gerekiyor.

İşçinin yazılı savunmasının alınması, bu savunmada eğer işyerinin kusuru belirtilmişse, bu kusurların aslında olmadığı veya kusurların telafi edildiği halde işçinin tutumunun hala devam ettiğinin ispatı gerekiyor.

Unutulmaması gerkeen en önemli husus, haklı fesih hakkını kullanan tarafın bu durumu ispatla sorumlu olduğudur. ( Sizin için yeterli olan deliller bir başkası için yeterli olmayabilir )

Dikkatli davranılması gerekir...
 
Üst