İhraç Kayıtlı Satışlar

Üyelik
9 Kas 2007
Mesajlar
34
11 ayda 3 tane ihraç kayılı satış yaptık (tekstil penye imalatı) faturalarını kesdik ilk kez yaptığımız için bu konu hakkın da pek bilgimiz yok yardımlarınız için şimdiden tşk ederim

SORU:1 Kdv beyannamesini verirlken normal hesaplanan kdv sini göstercekmiyiz yoksa ihrac kayırtlı satışlar kısmında mı göstermeliyiz

soruı :2 vergi dairesine mahsup talabinde bulunmak istiyoruz hesaplanan kdv tutarımız 3 dosyanın
toplamı 6.170 ,00 YTL kadar bunun için nasıl bi yol izlememiz gerekir

SORU:3 vergi dairesina nasıl bi dosya vermem gerekio bunun için dilekçe örnekleri nelerdir dosya içinde olması gereken evraklar nelerdir

soru:4 verigi dairesine ne kadar zaman için de başvurmamız gerekir

saygılar
 
Üyelik
18 Mar 2006
Mesajlar
374
Ynt: İhraç kayıtlı satışlar

SORU:1 Kdv beyannamesini verirlken normal hesaplanan kdv sini göstercemiyiz yoksa ihrac kayırtlı satışlar kısmında mı göstercez

HESAPLANAN KDV. SİNİ GÖSTERECEKSİNİZ. AYRICA SATIŞ MATRAHINI İHR. KAYITLI SATIŞ KISMINDA VE KDV. NİZİ YÜKLENECEK KDV KISMINDA GÖSTERECEKSİNİZ..

soruı :2 vergi dairesine mahsup talabinde bulunmak istiyoruz hesaplanan kdv tutarımız 3 dosyanın
toplamı 6.170 ,00 YTL kadar bunun için nasıl bi yol izlememiz gerekir

KARŞI TARAF İHRACATI GERÇEKLEŞTİRDİĞİNDE SİZE NOTER ONAYLI G.Ç.B VERECEK .. BEYAN + GÇB + FATURANIZ VE İHRACATÇI FİRMA FATURASI + LİSTELER EKİNDE V.D NE MÜRACAT EDECEKSİNİZ..
SONRA MAHSUP TALEBİNİZİ İÇEREN DİLEKÇE VERECEKSİNİZ..

soru:4 verigi dairesine ne kadar zaman için de başvurmamız gerekir

İHRACAT 90 GÜN İÇİNDE GERÇEKLEŞMİŞ OLMALI. SİZ DE İHR. GERÇEKLEŞTİKTEN SONRA MÜRACAT EDİNİZ..
 
Üyelik
9 Kas 2007
Mesajlar
34
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlar

vergi dairesine nasıl bi dosya dilekçe vermem gerekir örnek olarak yararlanacağım bi site varmı yada atabilirmisiniz elinizde varsa
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlar

84 SERİ NO'LU KATMA DEĞER VERGİSİ GENEL TEBLİĞİ

Resmi Gazete Sayısı 24592
Resmi Gazete Tarihi 23/11/2001

...........
v. İhraç kaydıyla satışlarda

- Gümrük beyannamesi (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği),

- (05.07.2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile değişen hali) ihraç kayıtlı teslimin gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi(*),

- İhraç kaydıyla satışlara ilişkin fatura fotokopisi veya liste,

- Bavul ticareti kapsamında ihracat yapanlara satış yapılması halinde, ihracatçıdan temin edilen ve münhasıran 4389 sayılı Bankalar Kanunu hükümlerine göre faaliyette bulunan bankalar veya özel finans kurumlarınca düzenlenmiş döviz alım belgesi aslı veya ilgili banka veya özel finans kurumu şubesince onaylanmış örneği .

vi. Sınır ve kıyı ticaretinde

- Sınır ve/veya kıyı ticareti yetki belgesi (bir defa verilmesi yeterlidir.),

- Tahakkuk varakası (aslı veya noter, gümrük idaresi ya da yeminli mali müşavirce onaylı örneği),

- İhracatın gerçekleştiği döneme ilişkin olarak indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösterir tablo,

- Satış faturalarının bir örneği veya listesi,

(05.07.2002 tarihli ve 24806 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan 86 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliği ile eklenen fıkra) Bu bölümde sayılan işlemlerlerle ilgili olarak nakden veya mahsuben iade talep edilmediği takdirde indirilecek katma değer vergisi listesi ile ihraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin tablonun ibrazına gerek bulunmamaktadır.

1.1.3.1. Belge İbraz Edenlerin Yapacakları İşlemler

Aranılan belgelerin fotokopilerinin verilmesi halinde, bu fotokopilerin aslının aynı olduğuna dair bir şerh verilerek kaşe tatbiki ve imzalanması suretiyle firma yetkililerince onaylanması gerekir.

İndirilecek katma değer vergisi listesinin, satıcıların adı veya unvanına göre alfabetik sırada veya alış tutarlarına göre; fatura veya benzeri belgenin tarihi, numarası, satıcının adı, soyadı veya unvanı, bağlı olduğu vergi dairesi ve vergi kimlik numarası, mal veya hizmetin cinsi, miktarı, bedeli ve hesaplanan katma değer vergisi tutarına (aynı satıcıdan birden fazla sayıda alınan belgelerde, belge adedi itibarıyla toplamları yazılır) yer verilerek (2) örnek olarak düzenlenmesi, her sayfanın altına "Listelerde yer alan bilgilerin doğruluğunu taahhüt ve herhangi bir yanlışlık olduğunun tespiti halinde uygulanacak müeyyideleri kabul ederim." şerhi konularak, işletme yetkilileri tarafından isim ve unvan kaşeleri kullanılmak ve düzenleme tarihi belirtilmek suretiyle imzalanması gerekir. Şu kadar ki, tutarı Vergi Usul Kanununun 232 nci maddesinde yer alan ve ilgili yılda uygulanmakta olan haddin altında kalan mal veya hizmet alımları bu listede tek kalemde gösterilebilir. Satış faturalarına ilişkin listelerin de bu bilgileri (serbest bölgelerle yurt dışındaki müşterilere düzenlenen faturalarda vergi dairesi ve vergi kimlik numarasına yer verilmeyeceği tabiidir.) içerecek şekilde düzenlenmesi gerekir.

İhraç edilen malın bünyesine giren vergi miktarına ilişkin hesaplamaları gösteren tabloda ise, ihraç edilen mal veya hizmet nedeniyle iadesi talep edilen tutarın hangi girdiler nedeniyle yüklenildiği (örneğin, mamul mal alımları, hammadde alımları, yardımcı malzeme alımları, hizmet alımları, genel gider, amortismana tabi iktisadi kıymet gibi) ve ne şekilde hesaplandığı gibi unsurlara yer verilir.

Vergi dairesinin uygun görmesi halinde listelerin disket veya CD olarak verilmesi de mümkündür.
...................


Dilekçe örnekleri için
http://www.gib.gov.tr/dilekce/dilekce.html
 

Benzer konular

Üst