İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

Üyelik
3 Şub 2009
Mesajlar
28
firmamız ihraç kayıtlı aldığı malı aynı ay içinde iade etti ilk kayıtı 153 -320 kayıt ettim sonraki kayıt


320 100
191 18

153 100
391 iade kdv 18


kayıt böyle olcak ve beyannamede ilave edilecek kdv ve ind kdvde görünecek doğrumudur bilenlerden yardım istiyorum ve ba bs verirken iki beyannamede görünecek dimi arkadaşlar
 
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
104
Konum
İstanbul
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

Belki işinize yarar :)

T.C.
İSTANBUL VALİLİĞİ

İl Defterdarlığı
Katma Değer Vergisi Gelir

MüdürlüğüTARİH : 30.04.2003

SAYI : KDV.MUK.B.07.4.DEF.0.34.18.11.2185

KONU : İhraç kayıtlı satılan malın iadesinde KDV?nin

ne şekilde beyan edileceği.


?????? TİC LTD ŞTİ

İlgi dilekçeniz ile 3065 Sayılı KDV Kanunu?nun 11/1-c bendi kapsamında ihraç kayıtlı mal teslimi hükmüne göre düzenlemiş olduğunuz faturalarda ihracatçı firmadan KDV tahsil edilmediğini, vergi dairenizce de ödenecek KDV?lerinin tecil edildiğini ancak bazı durumlarda ihracat gerçekleşmeden (3 aylık süre dolmadan) ihracatçı firma tarafından ihraç kayıtlı teslim ettiğiniz malların iade edilebildiğini, ihracatçı firmanın düzenlemiş olduğu iade faturalarında KDV hesaplandığı ve bu tutarın tarafınızdan talep edildiği, fakat ihracatçı firmanın iade faturasındaki KDV tutarını beyannamelerindeki tecil edilecek KDV tutarından düştüğünüzü, ihracatçı firmanın iade ettiği bu mallara ait KDV?ni iade faturalarının düzenlendiği dönem KDV beyannamesinde hesaplanan KDV içinde beyan ettiğini bildirdiği, bu durumda ne tür bir işlem yapacağınız hakkında tarafımız görüşü sorulmaktadır.3065 Sayılı Katma Değer Vergisi Kanunu?nun 1/1. maddesine göre, Türkiye?de yapılan ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesindeki mal teslimi ve hizmet ifaları katma değer vergisine tabi bulunmaktadır.Aynı Kanunun 11/1-c bendinde;?İhraç edilmek şartıyla imalatçılar tarafından kendilerine teslim edilen mallara ait katma değer vergisi ihracatçılar tarafından ödenmez. Mükelleflerce tahsil edilmeyen ancak ilgili dönem beyannamesinde beyan edilecek olan bu vergi, vergi dairesince tarh ve tahakkuk ettirilerek tecil olunur.Söz konusu malların teslim tarihini takip eden ay başından itibaren 3 ay içerisinde ihraç edilmesi halinde ise tecil edilen vergi terkin olunur.İhracatın yukarıdaki şartlara uygun olarak gerçekleşmemesi halinde, tecil olunan vergi, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun 51. maddesine göre belirlenen gecikme zammının %50 fazlası ile birlikte tahsil olunur. Ancak ihraç edilmek şartıyla teslim edilen malların Vergi Usul Kanunu?nda belirtilen mücbir sebepler nedeniyle ihraç edilmemesi halinde, tecil edilen verginin tecil edildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanunun 48. maddesine göre ilgili dönemler için geçerli tecil faizi ile birlikte tahsil edileceği.? açıklanmıştır.Yine Kanunun ?Matrah ve İndirim Miktarlarının Değişmesi? başlıklı 35. maddesinde; ?Malların iade edilmesi, işlemin gerçekleşmemesi, işlemden vazgeçilmesi veya sair sebeplerle matrahta değişiklik vuku bulduğu hallerde, vergiye tabi işlemleri yapmış olan mükellefler bunlar için borçlandığı vergiyi, bu işlemlere muhatap olan mükellef ise indirim hakkı bulunan vergiyi değişikliğin mahiyetine uygun şekilde ve değişikliğin vuku bulduğu dönem içinde düzeltir. Şu kadar ki, iade olunan malların fiilen işletmeye girmiş olması ve bu girişin defter kayıtları ile beyannamede gösterilmesi şarttır? hükmü yer almaktadır.Buna göre, firmanızca ihraç kayıtlı satılan ancak süresinde ihracı gerçekleşmediğinden ihracatçı firma tarafından iade edilen mallarla ilgili tecil edilen vergi tarafınızca, tahakkuk ettirildiği tarihten itibaren 6183 Sayılı Kanuna göre belirlenen gecikme zammının %50 fazlası ile birlikte vergi dairesine yatırılacaktır.Öte yandan, ihraç kaydıyla teslim edilen malların teslim edildiği vergilendirme döneminde ihracatçı tarafından iade edilmesi halinde 35. maddedeki şartlar dahilinde düzeltme işlemleri yapılacak iadenin daha sonraki dönemlerde yapılması halinde ise fatura düzenlenecek ve düzenlenen faturada %18 KDV hesaplanacaktır. Hesaplanan bu KDV tarafınızdan ödenerek takvim yılı aşılmamak kaydıyla kanuni defterlerinize kaydedildiği dönemde indirim konusu yapılabilecektir.Bilgi edinilmesini ve gereğini rica ederim.
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

normal kdv li fatura keseceksin normal iade yapacaksın

120............118
600.............................100
391...............................18

iade ise normal kdvli fatura ile

610..............100
191................18 (alış iade)
120.................................................118

evet ba bs de gözükecek karşılıklı mutabık olun
 
Üyelik
3 Şub 2009
Mesajlar
28
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

apaçi malı iade eden benim alıştan iade benim merak ettiğim beyannamede 391 ve 191 karşılıklı bu rakam görünecekmi
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

evet dediğiniz gibi yapın çok önemli değil 391 ve 191 i gösterin bence
veya hiç göstermeyin
320
153
yapın kdv yi hiç karıştırmayın
ikiside olur bence sonuç hep aynı
 
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
104
Konum
İstanbul
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

araştırmalarıma göre,

eğer dönemi geçmiş olursa iade kaydı
---------- -----------------
610
191
120
---------- -----------------
eğer dönem içinde olursa iade kaydı
---------- -----------------
601
192
120
391.02 diğer kdv
---------- -----------------
 
Üyelik
3 Şub 2009
Mesajlar
28
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

arkadaşlar malı ihraç kaytılı alanda iade edende benim firmam malı ben iade ettim ihraç kayıtlı satış değil ,benim işlemim alış ve aynı malı aynı ay iade işlemi
 
Üyelik
9 Eyl 2007
Mesajlar
1,454
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

ters kayıt yapın (hiç kdv yi bulaştırmayın)
320
153

veya istersen
kdv li
yap
320
191
153
391
istediğini seç
 
Üyelik
26 Ocak 2009
Mesajlar
15
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

eksen arkadaşım ihraç kayıt altında alınan bir malın kdv si işlenmedğinden dolayı firmanız diğer bir firmaya bunun iadesi söz konusu olursa; bunun için dönem içi veya değil fark etmez kdv göstermeniz söz konu değildir. kısacası kayıtlar

ihraç kayıtlı alış ;
153 (B)

320 (A)

iade sonrası kayıt ise

320 (B)

153(A)

umarım yardımcı olamilmişimdir. iyi günler
 
Üyelik
9 Şub 2010
Mesajlar
148
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

kolay gelsin arkadaşlar,
iki ay önce ihraç kayıtlı sattığımız mal müşteri tarafından iade edildi bunula ilgili satış yaptığım döneme ait kdv yi düzeltme vermem gerekir mi ya da nasıl işlem yapmalıyım?
saygılarımla;
 
Üyelik
21 Ara 2010
Mesajlar
2
Ynt: İhraç Kayıtlı Satışlarda Mal İadesi

Eğer aynı ay içersinde iade edilecek ise... İhraç kayıtlı olarak almış olduğunuz faturayı iptal ettirmeniz, işlemlerinizi kolaylaştırır.
 

Benzer konular

Üst