İhracat Ve Kdv

Üyelik
4 Haz 2015
Mesajlar
4
Konum
İSTANBUL
A firması olarak yurt dışına yıl içinde 1 veya 2 defa mal ihracatı yapıyoruz. KDV Beyanımızda beyan ediyoruz ama iade talebinde bulunmuyoruz. Yapılan ihracattan dolayı KDV'nin gider yazılması veya indirim olarak kayıtlarımıza almamız mümkün'mü kanunen uygulama şekli nasıldır.
 
Üyelik
26 Haz 2006
Mesajlar
485
Konum
GAZİANTEP
Mükellefler Kendilerine yapılan teslim ve hizmetler dolayısıyla hesaplanarak düzenlenen fatura ve benzeri vesikalarda gösterilen katma değer vergisinden KDV Kanununun 30. ncu maddesinde yer alan, İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi dışındaki vergileri indirim yolu ile giderme hakkına sahiptir.
İndirim konusu yapılmayan bu vergiler, Gelir ve Kurumlar Vergisi Kanunları çerçevesinde işin mahiyetine göre gider veya maliyet unsuru olarak dikkate alınabilmektedir.
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
91
Konum
10
yüklendiğiniz kdv yi iade almıyorsanız devreden kdv içinde tutmuş olursunuz. iade almamak sizin tercihiniz olan bir durum. bu nedenle iade almak istemediğiniz kdv yi gider olarak yazamazsınız.
 
Üyelik
4 Haz 2015
Mesajlar
4
Konum
İSTANBUL
KDV Genel Tebliğinde şöyle bir bilgiye ulaştım ilerleyen zamanlarda bir başka kişiye faydası olur diye paylaşıyorum.

D. DİĞER HUSUSLAR
1. İade Hakkının İndirim Yoluyla Kullanılması
iade hakkı doğuran işlemleri bulunan mükelleflerin bu işlemler dolayısıyla yüklendikleri
vergileri nakden veya mahsuben iade olarak talep etmek yerine indirim yoluyla giderme tercihinde
bulunmaları mümkündür.
Tercihini bu yönde kullanan mükellefler tarafından iade hakkı doğuran işlem bedelleri KDV
Beyannamesinin “Tam istisna Kapsamına Giren İşlemler” ve “Diğer iade Hakkı Doğuran işlemler”
tablolarında beyan edilir; ancak tabloların "Yüklenilen KDV" veya "iadeye Konu Olan KDV"
sütunlarına "0" (sıfır) yazılır.
Bu şekilde beyanda bulunan mükelleflerin, iade için istenenler hariç, iade hakkı doğuran
işlemi tevsik eden belgeleri beyanname ekinde ibraz etmeleri gerekir.
Ancak, mükelleflerin iade hakkı doğuran işlemleri nedeniyle iadesini talep ettikleri tutarın bir
kısmının iade alınıp kalan kısmının indirim yoluyla giderilmesi tercihinde bulunmaları mümkün
değildir.
KDV iade alacağını indirim yoluyla giderme tercihinde bulunan mükelleflerin daha sonra bu
tercihten vazgeçerek nakden veya mahsuben iade talep etmeleri halinde aradaki dönemler için
düzeltme beyannamesi vermeleri gerekir. Tercih değişikliğinin yapıldığı dönemde iade için istenilen
belgeler de verilir.
3065 sayılı Kanunun (11/1-c) ve geçici 17 nci maddeleri kapsamındaki ihraç kaydıyla
teslimlerden doğan KDV iade alacaklarının, indirim yoluyla telafi edilebilmesi mümkündür. Bu tercihi
yapan mükellefler, tecil edilemediği için iadesi gereken KDV tutarlarını en erken ihracatın
gerçekleştiği dönem beyannamesinin “indirimler” kulakçığının “indirimler” tablosunda 107 kod
numaralı satır aracılığıyla indirim konusu yapabilirler ve bu işlem için indirilecek KDV listesi
vermezler.
 
Üyelik
8 Ocak 2015
Mesajlar
14
Konum
İstanbul
Sorumda indirim yoluyla giderme tercihinde bulunamayacağınızı belirtmedim. Sadece mükelleflerin daha sıklıkla tercih ettikleri mahsuben ve nakden iade yolunu da göz önünde bulundurmanız gerekebileceğini ifade ettim.
 
Üst