İhtar

Üyelik
9 Ağu 2005
Mesajlar
10
merhabalar işçim ay içerisinde 4 gün işe gelmemiş işe gelmememe tutanağı tuttum

yapmam gereken nedir. ?

ihtar çekmem gerkliyse bi örnek vere bilirmsiniz.
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
EK: İŞE GELMEME DURUMUNDA İŞÇİNİN İŞYERİNDEKİ EN SON ADRESİNE GÖNDERTİLECEK NOTER TEBLİGATI
6 İHTARNAME

Sayın :
Doğum Tarihi ve Yeri :
Baba Adı :
SSK Sigorta Sicil No :
T.C Kimlik No :
Adres :......................................adresinde kurulu .........................ünvanlı işyerimizde ...............görevinde çalışmaktasınız.

.../.../..., .../.../...., ve .../..../.... tarihlerinde amirlerinizden herhangi bir izin almaksızın veya amirlerinize bilgi vermeksizin işe gelmediğiniz tespit edilmiştir. Hakkınızda yapılacak işlemlere esas olmak üzere;

• Sağlık mazeretinizin olması halinde hastaneden alacağınız bir belgenin,
• İş gelmenizi önleyecek haklı bir sebebin olması halinde bunu belgeleyecek resmi bir evrakın,
3 gün içinde .......................Şti ............................Müdürlüğüne ibrazını, aksi takdirde, kabul edilebilir bir mazeretle işe gelmediğinizin anlaşılması halinde iş akdinizin 4857 sayılı İş Kanununun /25-II (g) bendine göre bildirimsiz ve tazminatsız olarak fesh edileceği hususunda bilginizi rica ederim.


Sayın Noter;

Üç nüshadan ibaret iş bu ihtarnamenin bir nüshasının muhataba tebliğini, bir nüshasının dairenizde saklanmasını, bir nüshasının da tebliğ şerhini havi olarak tarafımıza iadesini rica ederiz.

ilgili ihtarı noter aracılığı ile çekiniz.
 
Üst