İlginç Bir Sorun,Yorumlarınızı Bekliyorum!

Üyelik
31 Tem 2006
Mesajlar
85
galiba üzerinde en çok yorum yapılması gereken işlerden birisi de yıllara yaygın inşaat ve onarma işleri (YYİO) olsa gerek. İlginç bir problem daha:
YYİO işlerimiz var. İşletmemize kayıtlı taşıtımızın yakıt giderleri eğer taşıt sadece bir şantiyeye tahsis edilmişse o şantiyenin maliyetine,diğer işlerde ortak kullanılıyor ise 770 nolu hesaba alınıp yıl sonlarında gider dağıtımı YYİO işi maliyetlerine aktarılıyor. Yani akaryakıt giderlerinin tamamı, böyle durumlarda tamamen cari yıl gelir tablosunda giderleştirilemiyor. Peki diyelim ki bu taşıt kaza yaptı ve hasar giderleri fatura ile belgelendirilerek gider yazıldı.

a) hasar gideri dağıtıma tabi tutulmalı mı?
b) sigorta firmasından alınan tazminat o yılın gelir mi sayılır;yoksa taşıtın tahsis edildiği şantiye ile ilişkilendirilerek iş bitiminde mi beyan edilmeli?

Benim şahsi yorumum, gelir ve gider arasında paralellik sağlanması bakımından eğer hasar gideri olağandışı gider sayılarak dağıtıma tabi tutulmayacaksa problem yok.Ama (GVK.43.md.) müşterek giderler kapsamında ise dağıtıma tabi tutulacak.Bu durumda hasar tazminat gelirinin de taşıtın tahsis edildiği şantiyenin geliri ile birlikte beyan edilmesi gerektiğini düşünüyorum.
Buna BENZER bir konu ile Danıştay Kararı hatırlıyorum. YSİO işlerinden elde edilen istihkakların bankada değerlendirilmesi sonucu oluşan faiz gelirinin istihkakın ait olduğu işin bitim yılındaki kazancıyla beraber beyan edilmesi gerektiği yönünde. yorumlarınız için teşekkürler
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Benim bu işlemdeki görüşüm aracın hasar giderini aktifleştirmek, Sigorta gelirini ise o yıl gelir yazıp vergilendirmek.

Gelir gider arasında paralellik kuruyorsunuz ama gider ve gelir arasında parallelik kurmanız daha mantıklı olur.

2 yaklaşımım var.

Siz o geliri sağlamak için mi gider yaptınız? yani sigortadan para almak için mi kaza yaptınız? hayır.

hasar gideri ve tazminat geliri birbirine bağlı değildir ki.

araç sigortasız olsaydı gideri hangi hesaba yazacaktınız?
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
193
Merhaba,

Öncelikle hasar gideri aktifleşmez.

Bir bakım giderinin aktifleştirileceği durumlar vardır. Ama, hasar gideri için bu durum yoktur.

Öte yandan, oluşan hasar olağanüstü bir durumdur. Kaza oluşumu için hiç bir zaman olağan yorumu yapılamaz.

O nedenle de kaza sonucunda oluşan hasarın giderilmesi, olağan dışı gider olarak muhasebeleşir.

Araç sigortalı ise, sigorta tazminatı olağandışı gelir olarak işlem görür.

Oluşan gelir ve gider de o yılın gelir tablosunda yer almalıdır.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
nusret kurdoğlu,

araç gideri aktifleşir.

Neden?

Sorudaki firma inşaat işi yapmaktadır ve yıllara sair inşaat işine alınan (170 hs) giderler de aktifleşmiştir.

Yani gideri 170 hesaba alınız,
Geliri de olağandışı gelir yazınız demek istedim.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
193
Sayın Butterfly Effect

Sorudaki firmanın yıllara yaygın inşaat işi yaptığı açık. Hasar gören aracın o inşaat işinde kullanıldığını da kabul edelim.

Ama, bu durum, olağan üstü bir olay olan kaza giderinin o inkaatın maliyetine atılmasını gerektirmez. O giderin, işin maliyetiyle bir bağı yoktur.

Bir kazanın olağan bir olay olduğu hiç bir zaman kabul edilemez. Olağan dışı bir giderdir oluşan gider.

Dolayısıyla da, o gider 740 ve oradan da 170 - 177 hesaplara atılamaz.

Gelir tablosu ilkelerine göre de bağıntılı gelir ve giderler daima karşılıklı yer alırlar. 60 - 61 grubundaki gelirlerin maliyetleri 62 grubunda, 67 grubundaki gelirlerin maliyetleri de 68 grubunda..
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Sayın Kurdoğlu,

Aslında olağandışılık çok geniş bir kavram, herhangi bir aktif kıymet için kaza vs... durum olması ihtimalini bütçenize koyarsanız o olağandışı değildir artık. Ve her işletmeci bunu göz önüne alır.

Bir aracın kazası olağan dışı değildir. bir masrafı (kaza masrafı dahi olsa) daire fiyatına yükleyip müşteriden tahsil etme yoluna gidebilirseniz bu olağan dışı değildir. Ama inşaatınız bir sebepten çökerse aynı inşaatı dikmek için aynı masrafı yaparsanız bu çarpı iki masrafı daire fiyatına yükleyemezsiniz. benim inşaatım çöktü o yüzden 100 milyarlık daire 200 diyemezsiniz. Olağan dışılık böyle bişeydir.

Demekki sizin mantıgınızla hastalanan işçilerin tedavi masrafları da 68 grubunda izlenir (çünkü hsatalık da olağan dışıdır) aynı şekilde tehlike sınıfı yüksek sektörlerdeki yüksek SSk prim farkı da, çalışanlara verilen moral yemekleri...gibi teamüllerin dışındaki tüm masraflar 68 grubudur.

Ya da şöyle sorayım o kaza geçiren araç sizin inşaatınızın şantiyesine ait olsa bunu 68 yoluyla zarar yazıp cebinizden mi ödersiniz yoksa daire maliyetlerine yükleyip müşteriden mi tahsil edersiniz. ?

Ayrıca kaç kişi kaza geçiren ya da geçirmeyen aktiflerin tamir masraflarını 68 grubunda izliyor. ?
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
193
74-HİZMET ÜRETİM MALİYETİ

Bu grup hizmet işletmeleri ile ilgilidir. Hizmet işletmelerinde 71, 72 ve 73 gruplarında yer alan hesaplar kullanılmaz. Bu hesaplar yerine bu gruptaki hesaplar kullanılır. Hizmet işletmelerinin üretim maliyetlerinin izlenmesinde kullanılan hesaplar bu grupta yer alır.

740- Hizmet Üretim Maliyeti:

Hizmet işletmelerinde üretilen hizmetler için yapılan giderlerin fiili tutarları bu hesabın borcuna kaydedilir. Dönem sonlarında bu hesap "741 Hizmet Üretim Maliyeti Yansıtma" hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır.


77- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ

Bu grup yönetim fonkiyonu ile ilgili gider, yansıtma ve fark hesaplarından oluşur.

770- GENEL YÖNETİM GİDERLERİ:

Bir işletmenin yönetim fonksiyonları, işletme politikasının tayini, organizasyon ve kadro kuruluşu, büro hizmetleri, kamu ilişkileri, güvenlik, hukuk işleri, personel işleri, kredi ve tahsilatı da kapsayan muhasebe ve mali işler servislerin giderleri bu hesaba borç kaydedilir. (2 Numaralı Genel Tebliğ ile değiştirilen şekli) Dönem sonlarında bu hesap, 771- Genel Yönetim Giderleri Yansıtma Hesabı ile karşılaştırılarak kapatılır. 112


68- OLAĞANDIŞI GİDER VE ZARARLAR

İşletmenin olağan faaliyetlerinden bağımsız olan ve bu nedenle sık sık ve düzenli olarak ortaya çıkması beklenmeyen işlem ve olaylardan kaynaklanan gider ve zararların yer aldığı hesap grubudur.


Sayın butterfly effect

Bir giderin olağan veya olağan dışı olup olmadığını MSUGT zaten tanımlamış. Yukarıya 74, 77 ve 68 grupları ile ilgili tanımlamaları aktardım.

Ayrıca bazı tanımları illa MSUGT'nin yapması da gerekmez. Bir kaza, dünyanın her yerinde olağanüstü bir olaydır. (Özel durumlar, örneğin yarış sektörü hariç) İlk akla gelen ulaştırma sektöründe bile, 50 - 100 otobüs filosu olan bir işletmede dahi, yılda iki kaza fazla sayılır. Onlarda bile kaza sayısı bir kaç yılda birdir.

Personelin tedavi masrafı, zaten işletmelerin değil, SSK'nın yükümlülüğündedir. Onun dışında yapılan fazladan giderler de yönetim fonksiyonudur.

Personelin moral değerlerini yükselten yemek v.b. giderler de yönetim fonksiyonudur.

Ama, yineliyorum, kaza olağan bir olay değildir.
 
Üyelik
4 Ocak 2006
Mesajlar
1,112
Kaza olağanüstü bir giderdir kabul ediyorum. MSUGT'ye göre 689'larda izleyeceğim.

Ama,

Bu tutarı 689'dan inşaat maliyetinde aktifleştirmeme engel nedir.

Zaten bütçe yaparken yöneticiler 100 lira giderim olur 10 lira da olağanüstü giderim olsa derler ve satış fiyatını buna göre belirlemezler mi?

Kaza masrafı olağanüstüdür ama maliyeti ilgilendirir bence?
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
193
Güzel,

Bir adım ileriye gittik.

Şimdi de, 689 hesaba yazılan tutarların bu hesaptan nereye aktarılacağını çözersek, aktifleştirme konusunu da sonuçlandırmış oluruz.

"690- DÖNEM KARI VEYA ZARARI

Dönem sonlarındaki sonuç hesaplarında yer alan gelir ve gider hesaplarının aktarıldığı hesaptır. Gelir hesapları bu hesabın alacağına, gider hesapları borcuna kaydedilir. Hesabın kalanı vergiden önceki dönem karı veya zararı gösterir."

MSUGT'deki bu açıklama sanıyorum bu konuyu da çözecektir.
 

Benzer konular

Üst