resim

İmza Sirküleri

Üyelik
13 Eyl 2011
Mesajlar
54
Konum
İstanbul
Merhabalar,

Ben 2003 yılında eski çalışmış olduğum işyerimden imza yetkisi aldım ve ticaret sicilinden tescil edildi. Ve akabinde noterden imza sirkülerimi çıkarttım.2008 yılında da işten ayrıldım. Şimdi bana o döneme ait imza sirkülerimin fotokopisi gerekiyor ve bulamıyorum. O zamanki ticaret sicil gazetesi elimde mevcut buna istinaden İmza sirkülerinin çıktığı noterden örneğini talep edebilir miyim? bulunabilir mi ve yetkin sona ermiş diye bana bir örneğini vermemezlik yapabilirler mi? Ve ben bu örneği başka noter aracılığıyla talep edebiliyorum diye duymuştum doğrumu hatırlıyorum. Yardımcı olursanız sevinirim.
 
Üyelik
11 Eki 2008
Mesajlar
196
Konum
kocaaeli
Noterlik Kanunu madde 94 sizin sorunuzu açıklıyor. İlgili noterden suret tasdik ücreti karşılığı talep edebileceğiniz gibi başka bir ildeyseniz o ildeki noter aracılığı ile de getirtilmesini isteyebilirsiniz.Madde 94 – Noterler tarafından yapılan işlemlerin örnekleri, ancak ilgililerine, kanuni mümessil veya vekillerine yahut da mirasçılarına verilir.
Bu örnek, masrafı verilmek suretiyle o yerdeki noter eliyle diğer bir şehirdeki noterlikten de getirtilebilir.
Ancak, Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre açılmadıkça, vasiyeti yapandan veya bu konuda özel yetkiyi kapsıyan, noterlikten onaylı vekaletnameyi taşıyan vekilinden başkasına, vasiyetnamelerin örneği verilemez.
 
Üyelik
13 Eyl 2011
Mesajlar
54
Konum
İstanbul
Noterlik Kanunu madde 94 sizin sorunuzu açıklıyor. İlgili noterden suret tasdik ücreti karşılığı talep edebileceğiniz gibi başka bir ildeyseniz o ildeki noter aracılığı ile de getirtilmesini isteyebilirsiniz.Madde 94 – Noterler tarafından yapılan işlemlerin örnekleri, ancak ilgililerine, kanuni mümessil veya vekillerine yahut da mirasçılarına verilir.
Bu örnek, masrafı verilmek suretiyle o yerdeki noter eliyle diğer bir şehirdeki noterlikten de getirtilebilir.
Ancak, Türk Kanunu Medenisi hükümlerine göre açılmadıkça, vasiyeti yapandan veya bu konuda özel yetkiyi kapsıyan, noterlikten onaylı vekaletnameyi taşıyan vekilinden başkasına, vasiyetnamelerin örneği verilemez.
Yardımcı olduğunuz için teşekkür ederim. Fakat farklı illerde olmak gerekir mi aynı il içerisinde farklı noterden talep etsem getirtilemez mi?
 
Üyelik
13 Eyl 2011
Mesajlar
54
Konum
İstanbul
Örnek verme şekilleri:Madde 95 - a - İbrazdan örnek:İlgili tarafından ibraz edilip, örneğin çıkartılması ve onaylanması istenilen bir belgenin usulünce örneğinin çıkartılarak verilmesine ibrazdan örnek çıkarma denir.İbrazdan örneklerin altına (ibraz edilenin aynıdır) ibaresini kapsayan bir şerh konulur..İbrazdan örnek vermede, örneklerden bir nüshası dairede saklanır. Bu nüshaya ilgilinin imzası (ibraz ettiğim aslına uygundur) şerhinin altına alınır. ibraz edilen aslına örneğin tarih ve yevmiye numarası yazılıp, noter mühürü ile mühürlenir.Aslında bir bozukluk olan belgelerin, örneklerinde bu bozukluğun açıklanması şarttırİbraz olunan belgenin örneği ilgili tarafından dışarıda da çıkartılıp, onama için noterliğe ibraz olunabilir.Bu takdirde örnek ile asıl belge noterlikçe karşılaştırılır. Asıl ve örneğin yekdiğerine uygunluğu şerhte belirtilir.Her ne suretle olursa olsun çıkartılan örneklerde belgenin belirli bir kısmının örneği de ilgilinin isteği ü.zerine çıkartılabilir. Bu takdirde bu husus açıkça yazılırb - Daireden örnek:0 noterlikte yapılmış bir işlemin ilgilisinin isteği üzerine yeteri kadar örneği çıkartılıp aslına uygunluğu onaylandıktan sonra ilgiliye verilmesine, daireden örnek verme denirCiltbentde saklı işlemin örneği istenilenden bir fazla çıkarılır, bunların altına (işbu örnek dairede saklı tarih ve yevmiye nolu aslının veya nüshasının aynıdır) şerhi konur. Bu şerhin altına noterlik mühürü basılarak, yetkili tarafından imza edilir. Örneğin birinci sayfasının baş tarafına (örnektir) damgası basılır veya yazı ile (örnektir) ibaresi yazılır ve örneğe o günkü tarih ile yeni yevmiye numarası konur. Fazla çıkarılan nüsha dairede saklanır.Şerhlerde kaç örnek verildiği herhalde belirtilir ve dairede kalan nüshaya ilgilinin imzası alınırc - Yabancı dilde yazılı kağıttan örnekÖrneği istenen kağıt yabancı dilde yazılmış ise, evvela bu kağıt usulünce tercüme olunur. Sonra, yabancı dildeki k örneği çıkartılıp gerekli şerh verilmek suretiyle onaylanır. Ayrıca, gerek ilgilisine verilen, gerekse dairede saklanan nüshalara tercüme edilmiş nüshaların birer adedi de eklenir.d - Yazıdan başka usullerle örnek çıkarmaİlgili ister veya noter gerekli görürse fotokopi, teksir makinası, fotoğraf veya benzeri usullerle de örnek çıkartılabilirBu takdirde, tarifede gösterilen ücretler alınır ve diğer hususlarda yazılı örnek verilmiş gibi hareket olunur.e - Başka bir noterlikten örnek getirtme (Aracılık)Giderleri başvurulan notere verilmek sureti ile ve bu noterlik aracılığı diğer bir yerdeki noterlikten de bir işlemin örneği getirtilebilir. Bu gibi hallerde, başvurulan noter, diğer yerdeki notere ilgilinin isteğini yazı ile bildirmekle beraber, acele hallerde -telgraf, teleks veya telefonla durumu haber verir ve yazının gönderildiğini de açıklar.Örnek çıkarma ve onaylama giderlerinin tümü ile birlikte gerekli haberleşme masraflarını da ilgiliden tahsil eder. İşlemin gerektirdiği harç, vergi ve noterlik giderlerini, örneği çıkaran notere gönderir. Kendisi ücret tarifesi ile saptanan aracılık ücretini alır.
 

Benzer konular

Üst