zirve

İmza Yetkilisi Olarak, Mali Müşavir Olma

Üyelik
12 Haz 2006
Mesajlar
4
Merhaba,
Firmamda imza yetkilisiyim. Kaç yıl içinde ne şartlarda SMMM olabilirim? Ya da olabilir miyim? Kulaktan dolma edindiğim bilgilere göre böyle bir hak tanınmış imza yetkililerine.
 
Üyelik
15 Mar 2006
Mesajlar
55
muhterem, firma sizin mi?...Yoksa çalışan mısınız?....İmza yetkiliyim derken neyi kastediyosunuz.Herhangi bir meslek ünvanınız yokken nasıl oluyor da firma beyannamelerine imza atabiliyorsunuz.SMMM olmanın koşulları bellidir.4 yıllık eğitim veren ilgili fakülteleri bitirir, staja başlama sınavına girer, bu sınavı verirseniz 2 yıl smmm stajı yapar ve bunun sonunda da mesleki yeterlilik sınavlarına girersiniz.Bu sınavları da verirseniz smmm olursunuz.bunun istisnası öğretim üyeliğidir mesela.Belli bir süre öğretim üyeliği yaparak sınavsız smmm ruhsatı alan
akademisyenler var....Sizin durumunuz hiçbirine uymuyor.En azından şu anlattıklarınız itibariyle....Durumunuzu biraz daha detaylandırırsanız yardımcı olabiliriz
 
Üyelik
6 Tem 2005
Mesajlar
46
Konum
şanlıurfa
TÜRKİYE SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLER VE YEMİNLİ MALİ MÜŞAVİRLER ODALARI BİRLİĞİ
SERBEST MUHASEBECİ MALİ MÜŞAVİRLİK VE SERBEST MUHASEBECİLİK STAJ YÖNETMELİĞİ
(23.08.1997 Tarih ve 23089 Sayılı R.G.)

İKİNCİ BÖLÜM
Staja İlişkin Esaslar
Madde 9:
b) Kamu kuruluşlarının veya bilanço esasında defter tutan kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanların bu hizmetlerinde geçen süreleri staj süresinden sayılır.
Kamu kuruluşlarının muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlar bu hizmet sürelerini kurumlarından alacakları hizmet cetveli, imza sirküleri ve yazı ile belgelendirirler.
Bilanço esasında defter tutan özel kuruluşların muhasebe birimlerinde birinci derece imza yetkisini haiz, muhasebenin fiilen sevk ve idare edilmesinden veya mali denetiminden sorumlu bulunanlar ise çalıştıkları müessesede bu şartlarla sorumlu olarak yeterli süreyi kapsayacak şekilde çalıştıklarını, Ticaret Sicili Gazetesi, imza sirküleri, SSK, işe giriş bildirgesi ve 4 aylık dönem bordrosu ile mali denetimden sorumlu olunduğuna ilişkin belge ile belgelendirirler Birlik'çe gerekli görülen hallerde başkaca belgelerde istenebilir.


Lakin önce staj başlatma sınavından başarılı olmanız gerekmektedir.
 
Üyelik
12 Haz 2006
Mesajlar
4
firma sahibiyim. 4 yıllık işletme fakültesini bitirdim. sirkülerdeki imza bana ait. bu koşullarda SMMM olmak için staj başlatma sınavına girmem mi gerekiyor? Eğer gerekiyorsa, sınava girdikten sonraki staj süresi belirlenirken ne dikkate alınıyor? Staja başlama mı, yuksa işletmemin kuruluşu mu?
 
Üyelik
15 Mar 2006
Mesajlar
55
dostum firma sahibi isen bağkurlusun demektir.bir defa buradan kaybettin.çünkü oda senden bağkurlu olmadığına dair yazı isteyecek.ssk lı olmak durumundasın.ve ayrıca firma sahibi olarak imza sirkülerinin olması staj için bir anlam ifade etmez.senin yetkin temsil ve ilzama yöneliktir.stajını olumlu yönde etkilemez.
 
N

nane

Ziyaretçi
Yasaklar

Madde 45 - Serbest muhasebeciler, serbest muhasebeci malî müşavirler bu ünvanlarla, yeminli malî müşavirler ise bu ünvan ve tasdik yetkisiyle; 2 nci maddede yazılı işlerin yürütülmesi amacıyla gerçek ve tüzelkişilere tâbi ve onların işyerlerine bağlı olarak hizmet akdi ile çalışamazlar, ticarî faaliyette bulunamazlar, meslekle ve meslek onuru ile bağdaşmayan işlerle uğraşamazlar. Yeminli malî müşavirler, eşi (boşanmış dahi olsa) usul ve füruundan biri ve 3 üncü dereceye kadar (bu derece dahil) kan ve sıhrî hısımlarının veya bunların ortak oldukları firmaların işlerine bakamazlar, yukarıda sayılan yakınlıktaki akrabaları olan serbest muhasebecilerin ve serbest muhasebeci malî müşavirlerin baktığı işleri tasdik edemezler. Bilirkişilik, tasfiye memuru, hayrî ve ilmî kuruluşların yönetim kurulu üyeliği görevleri meslekle bağdaşmayan işler sayılmaz. Birden çok meslek mensubu çalışmalarını; serbest muhasebecilik, serbest muhasebeci malî müşavirlik veya yeminli malî müşavirlik ortaklık bürosu veya şirket şeklinde birleştirebilirler. Bu bürolarda yapılan faaliyetler ticarî faaliyet sayılmaz. Şirket şeklinde çalışılması halinde, yapılan işlerden doğacak cezaî sorumluluk işi yapan meslek mensubuna aittir
 
Üyelik
30 May 2006
Mesajlar
251
ozoksel' Alıntı:
firma sahibiyim. 4 yıllık işletme fakültesini bitirdim. sirkülerdeki imza bana ait. bu koşullarda SMMM olmak için staj başlatma sınavına girmem mi gerekiyor? Eğer gerekiyorsa, sınava girdikten sonraki staj süresi belirlenirken ne dikkate alınıyor? Staja başlama mı, yuksa işletmemin kuruluşu mu?

selam,
smmmhasan arkadaşımız size bilgiyi vermiş aslında. smmm olabilmeniz için yasada adı geçen imza yetkisi farklıdır.
hangi amaç için SMMM olmak istediğiniz önemli bence.
SMMM'nizin aldığı ücret cebimde kalsın diye bir düşünceye hakimseniz baştan yanılırsınız onu söylemek isterim çünkü SMMM olmak o kadar kolay değil inanın.olmak için de bayağı br para ve zaman ve de emek harcayacaksınız.
* bir kere şirketteki hisselerinizi ve imza yetkinizi başkasına devredeceksiniz.
* smmm stajınız için Staj Yönetmeliği 9/b maddesine göre staj yapacağım derseniz imza yetkili muhasebenin sevk ve idaresinden sorumlu sıfatıyla müdür maaşıyla 2 sene çalışacaksınız. hatta öncesinde emin değilim ama bir yeterlik sınavı bile yapılabilir sizin için.
sonra, SMMM yeterlik sınavlarına gireceksiniz. sınırlı ölçüde sınav hakkınız ve süreniz var ayrıca.
sınavlarda başarılı olursanız ruhsat almaya hak kazanacaksınız.
ruhsat da çok pahalı ve sınav harçları da öyle.
sonra stajınızı şirkette yaptığınızdan gözetmen notunuz olmayacak ve daha çok çalışmanız gerekecek.
anlayacağınız epeyce zor, emek ve para isteyen bir süreç.

----
kolaylıklar dilerim.
 
Üyelik
4 Nis 2006
Mesajlar
350
Sn ozoksel

C_emre arkadaşımızın söyledikleri aynen doğru ancak ilk önce staja başlama sınavını kzanmanız gerekiyor.
 
Üst