İnşaat Hk.

Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
260
Hayırlı haftalar

Müteahhit firmayız.İş yaptığımız firmadan avans alacağız ve karşı taraf bizden vergi kesecek.Bu vergiyi geçici vergiden düşebilirsiniz dediler.
İnşaat bitiminde oluşacak karın vergisinden kesmek gerekmiyormu?
Şuan firmanın başka faaliyetlerinden dolayı karı vergisi çıkıyor bu vergiden düşmek doğru olurmu?

teşekkürler
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
sayın beyhan serin size de hayırlı haftalar
ihale işlerinde, yüklenici firmalarda, taşeron firmaların yaptıkları hizmetlere karşılık hakediş bedelleri üzerinde %07,5 oranında damga vergisi kesintisi yapılmaktadır. size avans veren firma kaynaktan kesinti yaparak yaptığı kesintiyi muhtasar beyannamesiyle beyan edecektir.
siz de yapılan kesinti kadar 740 nolu hesabın altında açacağınız hakediş veya avans üzerinden hesaplanan damga vergisi giderlerinde izlemenizi öneririm
 
Üyelik
8 Haz 2005
Mesajlar
788
Sayın beyhanserin
Müteahhitlikten dolayı karşı tarafın sizden kesinti yapması yıllara sair inşaat işlerinden dolayı kesilmektedir.
Yıllara sair yaptığınız işin gelirini ve giderini iş bitmeden kar zarar hesabında kullanmayacaksınız ayrıca sizin adınıza kesilen kesintileri iş bitmeden veya sözleşmenizi fesh etmeden verginizden düşemezsiniz.
 
Üyelik
30 Haz 2005
Mesajlar
362
Sayın Beyhanserin,

Anladığım kadarıyla bahsettiğiniz kesinti GVK nın 94/3. maddesinde belirtilen kesinti...

Bu durumda kesilen vergileri iş bitip kar/zararı beyan etmeden iade alamayacağınız gibi, diğer işler nedeniyle ortaya çıkan üzerinden hesaplanan vergiden de mahsup edemezsiniz.
 
Üyelik
4 Eki 2005
Mesajlar
282
arkadaşlar açıklamalarımız yanlış anlaşılmalara sebep oluyor şimdi arkadaşın ifade ettğiğ şu kendileri müteahit firma ve iş yaptıkları firmadan avans alıyorlar avansı veren firma %0 7,5 oranında damga vergisi kesintisi yapacak müteahit firma ile işveren firma arasında yıllara sri inşaat ve onarım sözleşmesi varsa zaten bu müteahit firma geçici vergiye tabi değildir bu firma yıl içerisindeki gider hesaplarını 740 nolu hesaptan izler dönem sonunda 740 nolu hesabın bakiyesini 741 nolu yansıtma hesabının alacağından 170 nolu yıllara yaygın inşaat ve onarım maliyetleri hesabına aktarır işin bitiminden sonra kar ve zarar hesabı oluşur.
 
Üyelik
3 Haz 2005
Mesajlar
260
Sayın AKTÜRK

Firmamız sadece müteahhitlik faaliyetiyle uğraşmıyor başka faaliyetleride var.Bu faaliyetlerinden dolayıda vergi çıkıyor .Benim öğrenmek istediğim müteahhitlik faaliyetimizden dolayı aldığımız avanstan kesilen GV kesintisini diğer faaliyetimizden doğan vergiden düşebilirmiyiz?
 
Üyelik
31 May 2005
Mesajlar
461
Konum
İstanbul
Sayın Serin,


Gelir Vergisi Kanunu’nun 94. maddesi I/3 numaralı bendinde, "42. madde kapsamına giren işler dolayısıyla bu işleri yapanlara (Kurumlar dahil) ödenen istihkak bedellerinden" % 5 vergi tevkifatı yapılacağı belirtilmiştir.

Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde kar veya zarar, işin bittiği yıl tespit edilmekte ve tamamı bu yılın geliri sayılarak beyan edilmektedir. Yıllara sari inşaat ve onarma işlerinde istihkak bedellerinden kesilen vergiler, işin bittiği yıla ilişkin olarak verilecek beyannamede hesaplanan vergiden mahsup edilmektedir. Ayrıca, bu nedenle anılan işler nedeniyle yapılan gelir vergisi stopajı nihai vergilemeye dönüşmez.

Yine, D.V. kanunun I sayılı listesinden "Avanslar" çıkarıldığından, verilen avanslara Damga vergisi kesintisi yapılmayacaktır.

Ayrıca, G.V.K.'nun 42-43-44. maddelerini incelemenizi öneririm.

Saygılar.
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Merhabalar

Konu o kadar açık ki münakaşaya deymez. Mükerrer 120. maddesnin 3. fıkrası aşağıdadır.

"Hesaplanan geçici vergi, üç aylık dönemi izleyen ikinci ayın (5035 sayılı Kanunun 48'nci maddesiyle değiştirilen ibare, Yürürlük; 1.1.2004) onuncu günü akşamına kadar bağlı olunan vergi dairesine beyan edilir ve aynı süre içinde ödenir. Aynı dönem içinde tevkif edilmiş bulunan gelir vergisi (42 nci maddede belirtilen kazançlardan yapılan tevkifat hariç) hesaplanan geçici vergiden mahsup edilir."
-----------------
 
Üst