zirve

İnşaat Müteahhitliği olarak adi ortaklıkta ortağın birinin ortaklıktan ayrılması

Üyelik
17 Eki 2006
Mesajlar
2
Konum
Aksaray
Arkadaşlar adi ortaklık olarak 2 ortaklı inşaat müteahhitliği bir mükellefimiz var. Bu adi ortaklıkta işletmede ortakların ikisinin adına tapulu bitmiş olan daireleri var ve ayrıca iksininde adına arsa ve arazi tapuları var. Bu 2 ortaklıktaki ortağın birinin çıkması durumunda,
- Dairelerin fatura durumu nasıl olacak.
- Tapuda da satışı olması gerekiyor mu.
- Birde 200.000.00,- (İkiyüzbinTL) devreden kdv durumu ne olacak.
Nasıl bir yol izleyeceğiz. Yardımcı olursanız çok sevinirim...
 
Üyelik
27 Eki 2010
Mesajlar
336
Konum
ZONGULDAK
Ynt: İnşaat Müteahhitliği olarak adi ortaklıkta ortağın birinin ortaklıktan ayrılması

yapmanız gereken en masrafsız yol. ortaklıkta kalacak ortağın akrabası(eş,çocuk ana baba) ortaklıktan ayrılan kişinin hissesini noterde düzenlenecek bir hisse devir sözleşmesi ile devri alsın ve siz devreden adına iş bırakma devir alan adına ise işe başlama bildiriminde bulununuz. aşağıdaki özelgedende anlayacağınız üzere kdv vb. sorun çıkmaz.
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

Ankara Vergi Dairesi Başkanlığı

(Mükellef Hizmetleri Usul Grup Müdürlüğü)

Sayı : B.07.1.GİB.4.06.18.02/32229-

Konu : Adi ortaklıkta, hisse devrinde KDV

uygulaması ve belge düzeni hakkında.

??????? ve ORT.

??????????..???../ANKARA

İlgi: ../../2006 tarihli ve ?.. sayılı dilekçeniz.İlgi dilekçenizde; ?.. Vergi Dairesi Müdürlüğünün ? ? ?. vergi numarasında adi ortaklık olarak faaliyet gösterdiğiniz, ??????.. ve ????????.?ndan oluşan ortaklıkta, ortaklardan birisinin 31/12/2006 tarihi itibariyle ayrılması ve 01/01/2007 tarihi itibariyle ortaklıktan ayrılan kişinin yerine bir veya birkaç kişinin alınması halinde, adi ortaklık statünüzün değişip değişmeyeceği ile ortaklıktan ayrılma ve yeni ortak alımında katma değer vergisinin hesaplanıp hesaplanmayacağı hususlarında Başkanlığımızdan görüş talebinde bulunulmuştur.

3065 sayılı Katma Değer Vergisi Kanununun 1/1?inci maddesine göre; Türkiye?de ticari, sınai, zirai faaliyet ve serbest meslek faaliyeti çerçevesinde yapılan teslim ve hizmetler katma değer vergisine tabidir.

25 Seri No.lu Katma Değer Vergisi Genel Tebliğinde; adi ortaklıklarda, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayan hisse devri işlemlerinin katma değer vergisine tabi olmayacağı, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuran devir işlemlerinde ise vergi uygulanacağı açıklamasına yer verilmiştir.

Öte yandan, 213 sayılı Vergi Usul Kanununun 229 uncu maddesinde ?Fatura, satılan emtia veya yapılan iş karşılığında müşterinin borçlandığı meblağı göstermek üzere emtiayı satan veya işi yapan tüccar tarafından müşteriye verilen ticari vesikadır.? hükmü yer almaktadır.

Buna göre, bir adi ortaklıkta ortaklardan biri veya birkaçının hisselerini diğer ortak veya ortaklara devretmesi, bu şekilde ortaklıktan bazı ortakların ayrılması veya ortaklığa yeni ortakların alınması halinde, mevcut adi ortaklık, ortak sayısındaki değişiklik dışında aynen devam ediyorsa, bu hisse devri işlemlerinde vergi uygulanmayacaktır.

Bu itibarla, söz konusu iki ortaklı ortaklıkta, ortaklıklardan birinin 31.12.2006 tarihi itibariyle ortaklıktan ayrılması ve ayrılan kişinin yerine aynı tarih itibariyle bir veya birkaç kişinin ortak olarak alınması halinde, ortaklığın sona ermesi sonucunu doğurmayacağından katma değer vergisi hesaplanmasına ve Vergi Usul Kanunu uyarınca fatura düzenlenmesine gerek bulunmamaktadır.

Ancak, 31/12/2006 tarihi itibariyle ortaklardan birisinin ayrılması ortaklığın sona ermesi sonucunu doğuracağından, fatura düzenlenerek katma değer vergisi hesaplanması gerekmektedir.

Ayrıca, ortaklık adına vergi numarası verilmesinde esas alınan ortağın ayrılması durumunda ortaklık numarası değişmeyeceğinden, kullanılmamış fatura ve sevk irsaliyelerinin yeni ortağın kaşesi vurulmak suretiyle kullanılması mümkün bulunmaktadır.

Bilgi edinilmesini rica ederim.
 
Üst