İnşaat Taahhüt İşinde G.Geçici Vergi Beyanı

Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
77
Bir mükellefim 15/08/2006 tarihinde mükellef oldu.Yapı kooperatifine inşaat taahhüt işine başladı.işi daha bitiremedi devam ediyor.

3.dönem gelir geçici vergi beyanı vericekmiyiz,vericeksek nasıl hesaplamalıyım.

Saygılarımla.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Sayın mustafaay;

Anladığım kadarıyla yapılan taahüt işi Yıllara Yaygın İnş.İşi değil bir başka ifade ile aylara yaygın inşaat taahüt işi, tabi yıl içinde başlayıp yıl içinde biten inşaat taahhüt işleri ile ilgili maliye bakanlığının geçici vergi hesaplaması yönünden bir belirlemesi olmamak ile birlikte bahsi geçen inşaat taahhüt işinin Geçici Kabulünün veya fiilen işin bittiği tarihin içinde bulunduğu geçici vergi döneminde Beyannameye dahil edilmesi daha doğru olur.

Burada bir nevi Yıllara Yaygın İnşaat İşlerinde Kar/Zararın İşin Bittiği Yıl hesaplanması usulunü aylara sari inşaat taahhüt işlerinde de işin bittiği Geçici Vergi Döneminde beyannameye dahil edilmesinde bir sakıncası yoktur.

Diğer taraftan 15/08/2006 tarihinde başlanan işiniz ile ilgili maliyetler olmasına rağmen 30/09/2006 tarihi itibariyle hasılat elde edilmemiş olsa gerek ki genelde inşaat taahhüt işlerinde maliyet/hasılat aynı paralelde gerçekleşmemektedir.
 
Üyelik
7 Tem 2005
Mesajlar
204
Konum
İstanbul
Ali Pınar meslektaşıma katılıyorum...
Tahhüt işlerinde eğer iş yıl içinde başlayıp bitiyorsa işin bittiği dönemde kar zarardan söz edilebileceğinden o döneme isabet eden Geçici vergi dönemine dahil edilmelidir..
Eğer iş aynı yıl bitmiyor ertesi yıla sarkıyorsa geçici vergiye hiç bir şekilde dahil edilmemeli dir..

iyi çalışmalar
 
Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
77
sn.ali pınara cevap

Sn.Ali Pınar vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim.Fakat mükellef işin bitmemesine rağmen para tahsilatı yapabilmek için kooperatif fatura istiyor ve 55,000.00 ytl. eylülde fatura kesiyor.Bu durumda gelir geçici vergi beyanını vericekmiyiz yoksa boşmu vereceğiz veya vermiyecekmiyiz.

Aydınlatırsanız memnunu olurum.Teşekkürler.
 
Üyelik
7 Tem 2005
Mesajlar
204
Konum
İstanbul
Sn.Ali Pınar vermiş olduğunuz cevap için teşekkür ederim.Fakat mükellef işin bitmemesine rağmen para tahsilatı yapabilmek için kooperatif fatura istiyor ve 55,000.00 ytl. eylülde fatura kesiyor.Bu durumda gelir geçici vergi beyanını vericekmiyiz yoksa boşmu vereceğiz veya vermiyecekmiyiz.

Gerçi soruyu ali beye sormuşsunuz ama ben genede cevaplamaya çalışayım.

eğer iş bitip geçici kabulu yapılmamışsa o taahhüt işi için kar zarardan söz edilemez dolayısıyla geçici vergiye hiç dahil edilmez alınan para avans niteliğindedir..iş yıl içinde bittiği dönemde geçici vergiye dahil edilir..

Yanlız iş yıllara sari ise hiç bir şekilde o iş için geçici vergi ödenmez çünkü stopaj yapılmaktadır zaten..ancak işin bittiği dönemde yıllara sari iş için yapılan kar genel kara dahil edilir ama Diğer İndirimler kısmında yıllara sari işe isabet eden kısmı kardan indirilir..

iyi çalışmalar
 
Üyelik
30 Ağu 2005
Mesajlar
19
arkadaşlar,

taahhüt konusu iş; aynı yıl içinde başlayıp aynı yıl içinde bitiyorsa, her geçici vergi döneminde geçici vergi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Geçici kabul yapılmasa dahi beyanname verilmesi gerekmektedir. Ayın durum benim başıma gelmişti. her geçici vergi beyan döneminde boşda olsa beyanname verilmesi gerekmektedir.

taahhüt konusu iş; yıllara sari olarak devam ediyorsa, işin bittiği yıl kar zarar doğduğu için geçici kabulun yapıldığı ay döneminde geçici vergi beyannamesi ile beyan edilmesi gerekmektedir.

iyi çalışmalar

cemil kırmızı adana
 
Üyelik
7 Tem 2005
Mesajlar
204
Konum
İstanbul
taahhüt konusu iş; aynı yıl içinde başlayıp aynı yıl içinde bitiyorsa, her geçici vergi döneminde geçici vergi beyannamesi verilmesi gerekmektedir. Geçici kabul yapılmasa dahi beyanname verilmesi gerekmektedir. Ayın durum benim başıma gelmişti. her geçici vergi beyan döneminde boşda olsa beyanname verilmesi gerekmektedir.

Beyanname tabiki verilecektir ama iş bitmemişse eğer
istihkak alınsada taahhüt işi ile ilgili herhangi bir beyanda bulunulmaz..
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Sayın mustafaay;

Kooperatiften para alınması için tarafınza kestirilen fatura KDV açısından beyannamenize dahil edip bu tutarı sayın accounter'in de söylediği gibi avans niteliğinde değerlendireceksiniz.

Yıllara Yaygın İnş.Taahüt İşleri Geçici Verginin Konusuna girmemektedir.
Ancak bir mükellef Yıllara Yaygın işleri yanında diğer işlerinden elde ettiği gelirleri var ise Geçici Vergi Beyannamesine bu gelirlerini dahil edecektir.

Bu anlamda sizin aylara sari işinizin dışındaki işlerinizden elde edilen gelir/giderleri Geçici vergi beyannamenize dahil etmeniz gerekecektir.

Saygılar
 
Üyelik
13 Eyl 2006
Mesajlar
77
tahahüt işinde kdv maliyete eklenirmi ?

sizleri meşgul ettim özür diliyorum.bu taahüt işinde alış faturalarındaki
indirilecek kdv' yi maliyete ekleyip giderleştirebilirmiyiz.
cevaplarınıza şimdiden teşekkür ediyorum.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Sayın mustafaay;

Kooperatife yapmış olduğunuz iş KDV Kanununun aşağıdaki maddesi içerisinde ise KDV Maliyet olarak değerlendirilecek ve satışlarınız da da KDV olmayacaktır.


Madde No Geçici Madde 15
Kapsam


(4369 sayılı Kanunun 62'nci maddesiyle eklenen geçici madde. Yürürlük; 1.1.1998 tarihinden geçerli olmak üzere 29.7.1998 tarihinde) Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak;

a) Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,

b) Sadece 150 m2'yi aşmayan konutlara münhasır olmak üzere kanunla kurulmuş sosyal güvenlik kuruluşları ve belediyelere yapılan inşaat taahhüt işleri,

Katma değer vergisinden müstesnadır.


Bu kapsamda KDV kanununun 30. md.gereği;

İndirilemeyecek Katma Değer Vergisi
Madde No 30

Kapsam
Aşağıdaki vergiler mükellefin vergiye tabi işlemleri üzerinden hesaplanan katma değer vergisinden indirilemez:

a) Vergiye tabi olmayan veya vergiden istisna edilmiş bulunan malların teslimi ve hizmet ifası ile ilgili alış vesikalarında gösterilen veya bu mal ve hizmetlerin maliyetleri içinde yer alan katma değer vergisi,

denilmektedir. Kısaca Kooperatifin inşaat ruhsatının alım tarihi29.7.1998 tarihinden önce ise yapılan hizmette KDV hesaplanmayacak ve bu hizmetleri gerçekleştirmek için alışlarınızda gösterilen KDV de Maliyete eklenecektir.

Saygılar
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
877
Konum
Zonculdak
Syın Mustafa Say

İşin başlama tarihinden yıllara yaygın olduğu belli. (Kooperatifle müteahhit arasında yapılan sözleşmeden de tespit edilebilir). Bu nedenle geçici vergi verilmez. Diğer taraftan KDVK Geçici 15. maddesi 29.7.1998 öncesi başlanan işlerle ve kamu kurumlarına yapılanişlerle ilgilidir. Yani burada KDV muafiyeti yoktur. Dolayısı ile KDV beyannamesi verilir .

Yıllara yaygın işlerde yapılan ödemeler avans mahiyetinde değildir. Çünkü ortada yapılan bir iş vardır ve bu ödeme yapılan ölçümleme ile tespit edilen işin karşılığıdır. Diğer taraftan fatura verildiği anda, avans da olsa KDV tahakkuk ettirilir.

Yani her halükarda KDV hesaplanır ve beyan edilir.
 
Üyelik
25 Kas 2005
Mesajlar
342
Konum
İSTANBUL
Sayın Osman EROL

Yukarıda verdiğim yasa da "Bu Kanunun yayımlandığı tarihten önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak;

a) Konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işleri,29.7.1998 öncesi başlanan işlerle

denilmektedir. Burada ruhsat tarihi öne çıkarılmıştır. Dolayısı ile bugün dahi bu kapsamda kooperatife yapılan taahhüt işleri nedeniyle Ruhsat tarihi göz önüne alınarak KDV hesaplanacak veya hesaplanmayacaktır.

Saygılar
 
Üyelik
14 Şub 2006
Mesajlar
145
Merhabalar

Konut Yapı Kooperatiflerinde KDV konusuna açıklık getirmek istiyorum :


Katma Değer Vergisi Kanunu’nun geçici 15. maddesinin (a) bendinde (4369 sayılı Kanun’un 62. maddesiyle eklenen madde Geçerlilik: 01.01.1998 Yürürlük: 29.07.1998) Bu Kanun’un yayımlandığı tarihten önce bina inşaat ruhsatı alınmış olan inşaatlara ilişkin olarak; konut yapı kooperatiflerine yapılan inşaat taahhüt işlerinin katma değer vergisinden müstesna olduğu belirtilmiştir.

Bu istisnadan 29.07.1998 tarihinden önce kurulmuş olan ve bu tarihten önce bina inşaat ruhsatı almış olan konut yapı kooperatifleri faydalanabilecektir. Bu tarihten sonra kurulan ve daha önce kurulmuş olmakla birlikte bina inşaat ruhsatını bu tarihten sonra almış olan konut yapı kooperatiflerinin bu istisnadan yararlanmaları mümkün değildir. Dolayısıyla, ruhsatın konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması gerekir ve bu istisna konut yapı kooperatifinin yaptırdığı inşaat taahhüt işini kapsamaktadır.

Ayrıca bu istisnadan yararlanabilmek için;
- Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,
- İşin konut yapı kooperatifine yapılması,
- Yapılan işin inşaat işi olması ve taahhüde dayanması gerekmektedir.

BU DURUMDA KDV' DEN İSTİSNA YAPILAN TESLİMDE KDV İADESİ VAR MI?
Bu işle ilgili alımlarımıza ilişkin faturalardaki KDV’ yi KDV Kanunu' nun 30/a maddesi hükmü gereği indiremeyeceğiz. Dolayısıyla, gider veya maliyet unsuru olarak dikkate almak gerekmektedir.


İNŞAAT RUHSATI 29.07.1998 TARİHİNDEN SONRA İSE :

KDV Kanun' un oran listesindeki (I) sayılı listenin 12 numaralı sırasında yer alan “konut yapı kooperatiflerine inşaat taahhüt işlerinde” katma değer vergisi oranı (% 1)' dir.

Ancak (% 1) oranının uygulanabilmesi için bazı şartlar aranmaktadır.

1- Kooperatifin konut yapı kooperatifi olması,
% 1 oranlı uygulamadan sadece konut yapı kooperatifleri ve bunlar tarafından kurulan üst birlikler yararlanabilmektedir.

2- İşin konut yapı kooperatifine yapılması.
Eğer iş konut yapı kooperatifine yapılmıyor ise % 1 oranından faydalanılamayacaktır.

3- İnşaat yapı ruhsatının münhasıran konut yapı kooperatifi adına düzenlenmiş olması.

Dolayısıyla bu teslim %1 KDV' li teslim olduğundan, indirimli orana tabi teslim kapsamında KDV iadesi almak mümkündür. Yani yüklenilen KDV ile teslim KDV' si arasındaki farkı iade almak mümkündür.[/bS]

Sonuç olarak, Sayın Mustafa Ay

İş yapacağınız konut yapı kooperatifinin ruhsat tarihi çok önemlidir. Onu inceleyip, yukarıdaki anlatılanlara göre %1 veya %0 teslim yapacaksınız.
0 KDV ile teslim yaptığınız takdirde, girdilerinize ilişkin KDV' leri gider ya da maliyet yazmalısınız. %1' lik teslim yaptığınız takdirde, bu indirimli orana tabi bir teslim olacak ve KDV iadeniz çıkabilecektir.
 
Üst