zirve

İnşaat Ve Taahhüt İşlerinde Hak Ediş Ve KDV Uygulaması

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
5,895
Konum
İSTANBUL
İnşaat ve taahhüt işlerinde hak ediş ve KDV uygulaması nasıl yapılmaktadır ?Taahhüt işlerinde teamülen ve taraflar arasında serbestçe kararlaştırılan tarihler itibariyle müteahhit tarafından hak ediş raporları düzenlenmektedir. Bu raporlarda müteahhit, hak edişin ilgili bulunduğu zaman diliminde yaptığı işleri, şantiyeye getirdiği veya sarfettiği malzemeleri liste eder, her bir kalemin bedelini önceden karşılaştırılan fiyatlara göre hesaplayarak kaydeder, kesinti ve ilaveleri de belirtmek suretiyle hakediş tutarını hesaplar. Bu hakediş raporu işveren tarafından incelenir, gerekirse düzeltmeler yapılır ve onaylanır. KDV de hakediş raporunun onaylandığı anda doğar.KDV Kanunu?nun 34 seri no.lu Tebliği gereği; hakediş belgesi Vergi Usul Kanunu?nda düzenlenen bir belge olmadığından, hakediş belgesi düzenlenen işlerde katma değer vergisinin indirim konusu yapılabilmesi için ayrıca fatura düzenlenmesi ve bu faturada verginin gösterilmesi gerekmektedir.KDV?nin doğması ile fatura düzenlenmesi ve faturada hesaplanan KDV?nin ilgili dönem beyannamesine dahil edilmesi sonucu yüklenilen KDV?nin de beyan edilmesi gerekeceğinden iadenin de; iş bitiminde hakedişlerin birleştirilmesi suretiyle toplu olarak talep edilmesinin daha uygun olacağı kanaatindeyiz.
 
Üst