İnsan Kaynakları Bölümünün Güvenirliği -2

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi
Dr. Uğur TANDOĞAN [email protected] 14.10.2008 Dünya

İşletmelerde çok değerli bir kaynakla uğraşan bir bölüm vardır: İnsan kaynakları bölümü. Bu değerli kaynağın yönetiminde bölümün güvenirliği hayati değer taşır. Geçen haftaki yazımızda Patrick DiDomenico'nun, "HR.com <http://HR.com>" sitesindeki makalesinden yola çıkarak insan kaynakları bölümünün güvenirliğine zarar veren eylemleri tartışmaya başlamıştık. Ve şunları sıralamıştık: 1-Bir grup veya bir kişi ile sürekli görünmek. 2-Sorulara dayanaksız cevap vermek. 3-Bir yöneticinin duygusal davranışına göre karar vermek. 4-Kritik durumlarda sessiz kalmak. 5-Büyük projeler başlatmak konusunda çekimser olmak. Bu hafta aynı konuya devam ediyoruz.

6-Esas işi bilmemek

İşletmelerin bir amacı vardır. Ya bir hizmet üretirler, ya da bir ürün. Her şey, her girdi bu amacı gerçekleştirmek içindir. İnsan kaynakları bölümü, bu üretimdeki en önemli, insan denen girdiden sorumludur. Çünkü bu girdi üretimin her aşamasında yer alır.

İş ile bunu yapacak kişinin iyi eşleştirilmesi gerekir. Bu nedenle, insan kaynakları bölümü üretimin her aşamasını, üretimin her yönünü çok iyi bilmelidir. Eğer insan kaynağı yöneticisi esas işten bihaberse, esas işi yapan kişilerle de gereken iletişimi kuramaz. Aynı dili konuşamaz. Böyle bir insan kaynakları yöneticisine fazla güvenilmez.

7-Hukuk bilgisinden yoksun olmak

Çalışanların işletme ile ilişkilerinde hukuksal boyut önemli yer tutmaktadır. Alınacak yanlış bir karar, atılacak yanlış bir adım, bir yanlış davranış işletmeyi yasa karşısında zor duruma düşürebilir. Bu yanlış davranışın sadece insan kaynakları bölümü tarafından yapılması gerekmez. Diğer bölümlerin de bu konuda dikkatli olmaları gerekir. İnsan kaynakları bölümü hukuk bilgisi ile işletmedeki herkese yol gösterici olmalıdır. Eğer insan kaynakları yöneticisi sorulan bir konuda yanlış bilgi verir, ya da "Al benden de o kadar, ben de bilmiyorum" derse güven kaybeder.

8-Kişisel ve gizli bilgiyi yaymak

İnsan kaynakları bölümü çalışanlar hakkındaki her tür resmi bilginin toplandığı yerdir. Bunun ötesinde kişilere ait özel bilgiler de bu bölümde toplanır. Kişiler bazen insan kaynakları yöneticisini bir tür psikolojik danışman gibi görüp özel yaşamlarındaki sırlarını da paylaşabilirler. Bunlar, duyulan güvenin sonucudur. Durum böyle iken, "Benden duymuş olmayın ama..." diye çalışanlara ait kişisel ve gizli bilgiler ulu-orta telaffuz edilmeye başlanırsa güvenirlik torbasının dibi çıkarılmış olur.

9-Şirketteki söylentilere, konulara, oluşumlara yabancı kalmak

İnsanın olduğu yerde her şey olur. Olan her şeyden insan kaynakları yöneticisinin haberi olması gerekir. "Neme lazım, ben işime bakarım" deyip kendi fildişi kulesinde kalamaz. Çünkü yabancı kaldığı söylentiler, oluşumlar bazen daha büyüyecek bir sorunun öncül depremleri, çıkacak yangının dumanları olabilir. Bunlardan önceden haberdar olursa gereken tedbirleri alabilir. İnsan kaynakları yöneticisi her ana işletmedeki havayı koklamalıdır.

Eğer insan kaynakları yöneticisi, olan biteni "En son duyan" kişi ise, olan olmuştur demektir.

10-Kestirme iş yapmak

Her işin doğru düzgün yapılması için belli bir bütçenin harcanması gerekir. Bu bütçede zaman vardır, özen vardır. Ama bunları ödemeden, bütçenin hakkını vermeden iş yapılırsa muhakkak bir yerden bir şey patlak verir. Bazen kestirme sanılan yol en uzun yol olur. Bir işi kısa yoldan , kestirmeden yapayım deyince insanın ayağına dolanır; başa iş açabilir. Kestirmeden, yalap şalap yapılan işler insan kaynakları bölümünün güvenirliğini sıfırlar.

Sonuç

Bazen insan kaynakları yöneticilerinden yakınmalar duyarım "Bu şirkette insan kaynakları bölümüne değer verilmiyor." Kimse durduğunuz yerde size değer vermez. İyi profesyonel kendi değerini kendi yaratır ve korur. Bu değerin en önemli bileşeni güvenirliktir; korumak için özen gösterilmelidir.

Her işin doğru düzgün yapılması için belli bir bütçenin harcanması gerekir. Bu bütçede zaman vardır, özen vardır. Ama bunları ödemeden, bütçenin hakkını vermeden iş yapılırsa muhakkak bir yerden bir şey patlak verir. Bazen kestirme sanılan yol en uzun yol olur. Bir işi kısa yoldan , kestirmeden yapayım deyince insanın ayağına dolanır; başa iş açabilir. Kestirmeden, yalap şalap yapılan işler insan kaynakları bölümünün güvenirliğini sıfırlar.
 

Benzer konular

Üst