zirve

İş Güvenliği Talimatı ve Taahhütnamesi

Üyelik
11 Nis 2007
Mesajlar
411
İŞÇİNİN :
Adı ve Soyadı :
Doğum Yeri ve Yılı :
Sigorta Sicil No. :
GÖREVİ :
İŞ GÜVENLİĞİ TALİMATI VE TAAHHÜTNAMESİ


Yukarıda kimliği yazılı___________oğlu ___________________'nın işyerimizde aşağıda belirtilen şartlara muhakkak surette riayet ederek çalışacağına dair bu talimat ve tutanak muhteviyatı, tarafların serbest irade ve arzusu tahtında tanzim ve imza edilmiştir. 1- İşyerinde alınmış iş güvenliği tedbirlerine tamamen uyacağım. Talimat ve ikaz levhalarının yerlerini değiştirmeyeceğim.
2- İşyerinin iş güvenliği tedbirlerini belirten ikaz ve levhaları gördüm ve okudum, bu levhalardaki ikazları daima dikkate alacağım. Güvenlik önlemi almadan hiçbir işe girişmeyeceğim,güvensiz ve tehlikeli davranışlarda bulunmayacağım.
3-Yetkililerin verdiği İş Güvenliğine ait sözlü ve özel talimatları da harfiyen ve aksamadan yerine getireceğim, getirteceğim.
4- Bana verilen görevi bana tarif edildiği şekilde yapacağım. Kendi işimden başka bir işe karışmayacağım. Amirimin verdiği talimata uyacağım. Yetki, bilgim ve görevim dışında iş yapmayacağım, verilen talimatı tatbik edip bunun dışında kendiliğinden iş yapmayacağım.İşim olmayan yerlere girmeyeceğim.
5- Kablo ve elektrik aksamına dokunmayacağım.Arızayı yetkili elektrikçiye bildireceğim. Elektrik motorları, cihazları ve kabloları ile sigortaları kurcalamayacağım, dokunmayacağım.Açık uçlu ,topraklamasız,yıpranmış veya fişsiz kablolarla çalışmayacağım.Elektrikle ilgili hususlara ancak yetkili elektrikçiler veya elektrik mühendisleri müdahale edebilir.
6-Her türlü arıza ve aksamayı derhal yetkilisine bildireceğim.Çalışmama engel güvensiz ortamlarda yetkiliye haber vererek giderilmesini sağlayacağım.İnşaatta ,makinelerde,tesisatta,alet ve edavatta göreceğim noksan,kusurlu ve tehlikeli durumları amirime şefime bildireceğim,onarılmayan kullanmayacağım.
7- Göze çapak veya parça kaçması ihtimali olan bütün işlerde, iş gözlüğünü muhakkak takacağım, asla gözlüksüz çalışmaya başlamayacağım.(beton dökümü,kaynak ve spiral işleri, vb..)
8-Vinç ve kaldırma araçları ve muharrik araçlar hareket ve tahdit sahasında bulunmayacağım. Bunlara asla asılmayacağım, binmeyeceğim. Yük asansörüne binmeyeceğim.Kaldırılan yüklerin altına girmeyeceğim.vinç hiyap veya kaldırma mak. De İşaretçi olmadan çalışma yapmayacağım.
9-Beton pompası ile beton dökerken pompadan ilk beton çıkışında emniyet mesafesinde bulunacağım.(en az 4 m).Beton dökümü sırasında pompa operatörüne görevlendirilmiş işaretçi dışında işaret vermeyeceğim, yönlendirmeyeceğim.(acil durumlar ve kaza uyarıları hariç-işaretçinin fark edemediği durumlar-örn:dur işaretleri)
10-Çalıştığım makine, tezgah ve cihazı öğretilenden başka türlü çalıştırmayacağım, imal amacı dışında bir imalat için kullanmayacağım.
11-El aletlerini ve bilumum araç ve gereci yalnız yapımına özgü işlerde kullanacağım.İş bitiminde çalışır halde elektrikli alet ve makine bırakmayacağım.
12-Çekiç, keski gibi el aletlerinin bozulan ve çapaklanan başlarını taşlamadan kullanmayacağım.
13-Eli zedeleyebilecek kadar hasara uğramış, saplı veya arızalı el alet ve takımları kullanmayacağım.
14-Sağlam ve düşmeye mani olacak korkulukları bulunmayan geçit ve platformlardan geçmeyeceğim.
15- İşyerimden ve çalışma sahamdan izinsiz ayrılmayacağım.. Amirimden izinsiz işyerinde misafir, hemşeri, akraba kabul etmeyeceğim.Bana gösterilen yerlerde ziyaretçimle görüşeceğim.
16-İşyerinde asla şaka ve laubali hareket ve davranışlarda bulunmayacağım, iş disiplini ve ciddiyeti ile çalışacağım. Kazaya neden olacak davranışlarda bulunmayacağım.
17-Sabahları iş başlangıcında ve akşamları giderken yaptığım iş çevresinde düzensiz malzeme koymayacağım ,atmayacağım.
18-Çivili tahtalar ,ucu sivri parçaları ,yaralanmaya sebep olacak malzemeleri açıkta bırakmayacağım.İş malzemelerini düzgün istifleyeceğim.İş giysilerimi baret ve eşyalarımı sahada gelişigüzel koymayacağım.
19-Ambar, malzeme, depo veya bulundurma yerlerinden yetkilisinin izni ve çıkış emri olmadan hiç bir malzeme, araç, gereç v.s. almayacağım. 20-İşyerinde kavga etmeyeceğim ve huzursuzluk çıkarmayacağım.İşyerine sarhoş olarak gelmeyece-ğim.işyerinde alkol almayacağım. 21-İşçi koğuşundaki talimatlara uyacağım .koğuşa tehlikeli patlayıcı yanıcı maddeleri sokmayacağım.
22-Açık kamyonlara özellikle yük ve malzeme üzerine binmeyeceğimi, ehliyetsiz hiçbir araç ve makineyi kullanmayacağım.
23-Gece çalışmalarında yetersiz ışıklandırma ve güvensiz durumlarda yetkililere haber vererek sorunlar giderildikten sonra çalışma yapacağım. 24-Ne kadar önemsiz gözükürse gözüksün ;yaralanmaları , kazaları ve ilkyardım gerektiren olayları amirinize bildireceğim.
25-Kalıp malzemelerine zarar vermeyeceğim ve işim bitince bakımını yapacağım.iş bitimi dağınık olarak yerlerde malzeme bırakmayacağım.
26-Sağlam ve güvenli olmayan ve düşmeyi engelleyecek korkulukları bulunmayan yerlerde (iskele,balkon ve merdivenlerle döşemelerdeki boşluk ve deliklerde) gerekli olan önlemleri almadan çalışmayacağım.emniyet kemeri kullanmam gereken yerlerde kullanacağım bu konudaki talimatlara uyarılara uyacağım.
27 - İşimin icap ettiği kişisel emniyet malzemesinin işyerinde bulunduğunu biliyorum. İşimin türüne göre bana teslim edilen koruyucu malzemeyi iş zamanında daima kullanacağım, bu malzemeyi eskitir veya kırarsam veya kaybedersem, amirime hemen haber vererek yenisini isteyeceğim, işimin icap ettirdiği koruyucu malzemeyi almadan işbaşı yapmayacağım.
29-Mesai saatleri içinde muhakkak surette bana verilen iş elbisesi ve ayakkabısı ile dolaşacağım ve çalışacağım, iş elbisemi yırtık ve sökük bulundurmayacağım.Baretsiz şantiyede çalışmayacağım.Islak elbiselerle çalışmayacağım.
30-Aşağıda belirtilen kişisel koruyucu araç ve gereçleri sağlam durumda ve muhakkak surette kullanmak üzere teslim aldım. Arızalanan olursa derhal müracaat ile yenisi ile değiştireceğim.
a-(1 ) Adet Emniyet Bareti d-(1 ) Adet İş Tulumu ve Tişortu
b-(1 ) Adet İş Ayakkabısı e-( 1 ) Adet emniyet kemeri
c-(1 ) Adet İş Eldiveni f -( 1 ) Adet koruyucu halat ve halat firenleme sistemi
Yukarıdaki maddeleri tamamen okuyup anladım, işim ile ilgili hususlarda bunların tatbiki gerekenlerini tatbik ve riayet ile yetkim haricinde olanlar için derhal yetkilisine veya işverene müracaat edeceğim. Aksi takdirde doğabilecek her türlü hukuki ve cezai sorumluluklar ile tazminatlar bana ait olacaktır.
İşbu talimat tutanağını tamamen okuyup anlayarak ve İş Güvenliği kaidelerine ve talimatlarına harfiyen riayet edeceğimi bildirerek imza ediyorum.
İŞYERİ YETKİLİSİ(ADI VE SOYADI ?İMZA) İŞÇİNİN (ADI VE SOYADI ?İMZA)
 
Üst