İş Ortaklığı

oky

Katkı Sunan Üye
Üyelik
4 Ocak 2008
Mesajlar
482
Konum
Ank
31.07.2019 tarihinde geçici kabul idarece onaylandı.
1- bu işin kar zarar durumuna ait kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilmelidir.
2-2020 yılında kesin hesap yapılması öngörülmektedir. yani 2020 yılında da mükellefiyet devam edecektir. geçici kabulden yapıldığı için, geçici vergi mükellefiyeti açtırmalımıyız?
3-150.000 tl civarı devreden kdv bulunmaktadır. gider yazabilirmiyiz?
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,203
Konum
İSTANBUL
Sayın oky;
31.07.2019 tarihinde geçici kabul idarece onaylandı.

1- bu işin kar zarar durumuna ait kurumlar vergisi beyannamesi ne zaman verilmelidir.

GVK’nun 44.maddesinin 2.fıkrasında, “bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak
yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya
hasılatın elde edildiği yılın karı veya zararının tespitinde dikkate alınır.”
T.C.

GELİR İDARESİ BAŞKANLIĞI

ANKARA VERGİ DAİRESİ BAŞKANLIĞI

(Mükellef Hizmetleri Gelir Vergileri Grup Müdürlüğü)Sayı

:

B.07.1.GİB.4.06.16.01-125[15-11/1]-483

19/04/2012

Konu

:

Geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten sonra, geçici kabulden önceki tarihlerde yapılan işler ile kesin kabulü sağlamak için yapılan işlere ait hakediş ödemelerinden kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hk.

İlgide kayıtlı özelge talep formunda, şirketiniz tarafından ihale edilen "... (Yenileme) Enerji İletim Hattı"nın anahtar teslimi yapım işinin geçici kabul tutanağının 26.07.2011 tarihinde onaylandığı belirtilerek, geçici kabul onay tarihinden önceki işler ile ilgili olarak 18.08.2011 tarihinde onaylanan kesin hesap hakediş tutarından kurumlar vergisi tevkifatı yapılıp yapılmayacağı hususunda Başkanlığımızdan görüş talep etmektesiniz.

193 sayılı Gelir Vergisi Kanununun 42 nci maddesinde; "Birden fazla takvim yılına sirayet eden inşaat (dekapaj işleri de inşaat işi sayılır) ve onarma işlerinde kar veya zarar işin bittiği yıl kati olarak tespit edilir ve tamamı o yılın geliri sayılarak, mezkur yıl beyannamesinde gösterilir." hükmü yer almaktadır.

Aynı Kanunun "İnşaat ve onarma işlerinde işin bitimi" başlıklı 44 üncü maddesinde, inşaat ve onarma işlerinde geçici ve kesin kabul usulüne tabi olan hallerde geçici kabulün yapıldığını gösteren tutanağın idarece onaylandığı tarihin; diğer hallerde işin fiilen tamamlandığı veya fiilen bırakıldığı tarihin bitim tarihi olarak kabul edileceği ve bitim tarihinden sonra bu işlerle ilgili olarak yapılan giderler ve her ne nam ile olursa olsun elde edilen hasılat, bu giderlerin yapıldığı veya hasılatın elde edildiği yılın kâr veya zararının tespitinde dikkate alınacağı belirtilmiştir.

5520 sayılı Kurumlar Vergisi Kanununun 15 inci maddesinin birinci fıkrasının (a) bendinde de; Gelir Vergisi Kanununda belirtilen esaslara göre birden fazla takvim yılına yaygın inşaat ve onarım işleri ile uğraşan kurumlara bu işleri ile ilgili olarak yapılan hak ediş ödemeleri üzerinden vergi kesintisi yapılacağı hükme bağlanmış olup, söz konusu kesinti oranı 2009/14594 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile %3 olarak belirlenmiştir.

Özelge talep formunuz ve eklerinin tetkikinden; geçici kabul tutanağının 26.07.2011 tarihinde, "... (Yenileme) Enerji İletim Hattı"nın anahtar teslimi yapım işi için düzenlenen kesin hesap hakedişinin ise 18.08.2011 tarihinde onaylandığı, söz konusu hakedişin, kesin hesap olarak adlandırılmakla birlikte 21.10.2010 tarihinden 13.05.2011 tarihine kadar yapılan işlere ait olduğu ve bu hakediş ödemesinin geçici kabulden sonra yapıldığı anlaşılmıştır.

Bu itibarla, geçici kabul tutanağının onaylandığı tarihten sonra düzenlenen ve geçici kabulden önceki tarihlerde yapılan işler ile kesin kabulü sağlamak için yapılan işlere ait hakediş belgelerine istinaden yapılan ödemeler üzerinden, 5520 sayılı Kanunun 15 inci maddesine göre vergi kesintisi yapılmaması gerekmekle birlikte zikredilen ödemelerin ilgili geçici vergi döneminde kurum kazancına dahil edilerek vergilendirileceği ise izahtan varestedir.

2-2020 yılında kesin hesap yapılması öngörülmektedir. yani 2020 yılında da mükellefiyet devam edecektir. geçici kabulden yapıldığı için, geçici vergi mükellefiyeti açtırmalımıyız?

İş devam ettiği için geçici vergi mükellefiyeti olmaz. Ayrıca 1 soruda buna göre gözönünde bulundurulmalıdır.

3-150.000 tl civarı devreden kdv bulunmaktadır. gider yazabilirmiyiz?

İş ortaklığında devreden kdv'yi Gider yazmadan önce, eğer iş ortaklığına ait malzeme, demirbaş, tesis, cihaz, araç var ise bunlar iş ortakları adına kesilir. Sonra kalan kdv maliyet ya da gider unsuru olarak gözönünde tutulur
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Aslında 2. sorunuz için ben biraz farklı düşünüyorum. Zira, geçici kabul ile beraber yıllara sari inşaat onarım işiniz "vergilendirme yöntemi" olarak sona ermiştir. Bu tarihten sonra yapacağınız işler (geçici kabule kadar yıllara sari olan ve gecici vergi beyanına tabi olmayan işleriniz de) normal vergilendirme yöntemine tabi olacaktır. Yani hem geçici hem de yıllık beyanının yapılması gerekecektir.
Bu neden geçici kabul yapıldıktan sonra kurum geçici vergi mükellefiyetinizi açtırmanız uygun olacaktır.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,203
Konum
İSTANBUL
yanlız iş 2020 yılında da devam edecek olduğundan geçici olmaz. Yıllara sari işin dışındakiler için geçici vergi beyanı verilir
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
Kamu idaresine karşı yapılan işlerde "geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten" itibaren YSIOI bitmiş olur (vergilendirme yönünden). Bu tarihten sonra kesin kabule kadar yapılan işler ya da geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten önce yapılmış olmasına rağmen ödemesi geçici kabul tutanağının idarece onaylandığı tarihten sonra yapılan hakediş ödemelerinden tevkifat yapılmaz. Dolayısıyla geçici kabulden sonra yapılan ödemelerin ilgili olduğu geçici vergilendirme döneminde beyan edilmesi gerekir.

Fakat kamu idaresinin taraf olmadığı işlerde geçici kabul olsa dahi iş tamamen bitene kadar YSIOI dir. Bu nedenle de bu işe münhasır olmak üzere geçici vergi beyanı söz konusu olmaz.
 

5520

Katkı Sunan Üye
Üyelik
2 Tem 2012
Mesajlar
330
Konum
ankara
2015 ve 2016 sonrasında GİB tarafından verilen YSIOI özelgelerinde bu ayrım görülmektedir.
 
Üst