İş Sözleşmesinde İşçi Lehine Madde

stajer66

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
347
Konum
Ankara
iş şözleşmesinde sadece işçi aleyhine sözleşme maddesi eklenebilrmi kanunlarda belirtilen maddelerin dışında mesala ihbar süresinin 3 aya çıkartabilrimi
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
Re: iş sözleşmesinde işçi lehine madde

olabilir.ama şunu hatırlatayım artan ihbar süresi işvereni bağlar işçinin kendi isteğiyle ayrılaması halinde uyacağı ihbar süresi kanundaki kadardır
 

stajer66

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
347
Konum
Ankara
sayın muro ve forumdaşlar soruyu ilk önce yanlış yazmışım özür dilerim. şimdi cevaplayabilirmisiniz. (aleyhine yazmam gerekirden lehine yazmışım.)
 
Üyelik
7 Haz 2005
Mesajlar
2,171
Konum
İstanbul
stajer66' Alıntı:
sayın muro ve forumdaşlar soruyu ilk önce yanlış yazmışım özür dilerim. şimdi cevaplayabilirmisiniz. (aleyhine yazmam gerekirden lehine yazmışım.)
Merhaba,
Deneme süresi, İş Yasamızın 15. maddesine göre (Toplu İş Sözleşmeleri dışında) en fazla iki ay olarak tesbit edilebilir. İş Sözleşmesi ile 2 aydan uzun deneme süreli tesbit edilirse ve 2 ay 1 gün sonra iş sözleşmesini feshederseniz çalışanın yargıya gitmesi durumunda yargı tarafından bu hüküm geçersiz sayılarak İhbar Tazminatına hükmedilecektir.

Kod:
     Deneme süreli iş sözleşmesi
     MADDE 15 - Taraflarca iş sözleşmesine bir deneme kaydı konulduğunda, bunun süresi en çok iki ay olabilir. Ancak deneme süresi toplu iş sözleşmeleriyle dört aya kadar uzatılabilir.
     Deneme süresi içinde taraflar iş sözleşmesini bildirim süresine gerek olmaksızın ve tazminatsız feshedebilir. İşçinin çalıştığı günler için ücret ve diğer hakları saklıdır.
 

stajer66

Katkı Sunan Üye
Üyelik
30 Tem 2005
Mesajlar
347
Konum
Ankara
sayın başkan cevabınız için teşekkür ederim. Peki işveren sözleşmeye şöyle bir madde koyabilir mi "işçinin işten ayrılması durumunda aynı sektörde faaliyet gösteren bir firmada 1 yıl çalışamaz"
 
Üyelik
30 May 2005
Mesajlar
630
çalışma hakkı kişinin en doğal hakkı olduğundan bunu engelleyici bir madddenin konulması ve tarflarca imzalanması halinde mahkemeye gidilmesi halinde maddenin iptal edileceği kanısındayım
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
1982 anayasası
IV. Çalışma ve sözleşme hürriyeti

MADDE 48.– Herkes, dilediği alanda çalışma ve sözleşme hürriyetlerine sahiptir
 
Üyelik
1 Haz 2005
Mesajlar
26
buyurun arkadaşlar.yalnız söz konusu karar ve davranış işyerinde kalifiye personel ve/veya üst düzey yöneticiler için geçerli olur düşüncesindeyim.personel şirketten ayrılıp rakip firmaya geçer ve eski şirketi bundan zarar görür ise konu önem kazanır.


T.C.
Y A R G I T A Y
9.HUKUK DAİRESİ

Y A R G I T A Y İ L A M I

ESAS NO : 1997/6252
KARAR NO : 1997/l0506YARGITAY KARARI

Taraflar arasında hizmet sözleşmesinin 9. maddesinde "İşçi, iş bu
sözleşmenin sona erme tarihinden itibaren iki yıl süre ile başka bir şarap
firmasında her ne ünvan altında olursa olsun çalışamaz. Kendisi adına veya
üçüncü şahıslar adına şarap, üretim dağıtım, pazarlama ve satış işini
yapamaz. TTK hükümleri saklı kalmak kaydıyla bu yasağa aykırı davranılması
halinde işçi kayıtsız ve şartsız olarak 500.000.000 TL ödeyecektir"
denilmektedir. Davacı işveren nezdinde davalı işçi satış elamanı olarak
çalışmış olup, bir süre sonra kendi isteği ile işyerinden ayrılmış olup, yine
şarapçılık konusunda faliyette bulunan D... Şarapçılık AŞ.'ne ait işyerinde
tanıtma ve pazarlama elamanı olarak çalışmaya başlamıştır.
Davacının bu davranışı Borçlar Kanununun 348 ve müteakip maddeleri
doğrultusunda ferdi hizmet sözleşmesindeki rekabet memnuniyetine aykırı
davranışı oluşturur. Ne varki sözleşmede öngörülen cezai şart miktarı çok
fahiş olup Borçlar Kanununun l6l/Son maddesi uyarınca gerekli indirim
yapılarak hakkaniyete uygun bir miktara hükmedilmelidir.
Yazılı şekilde hatalı değerlendirme ile isteğin reddine karar verilmiş
olması isabetsiz görülmüştür.
SONUÇ: Temyiz olunan kararın yukarıda gösterilen nedenle BOZULMASINA,
peşin alınan temyiz harcının istek halinde ilgiliye iadesine, 29.5.l997
gününde oybirliğiyle karar verildi.
 
Üst