turkcell

İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Üyelik
31 Mar 2012
Mesajlar
3
Konum
İstanbul
Muhterem arkadaşlar,

Bazı ihalelerde ihale yapan idarenin vermiş olduğu iş güvenliği el kitaplarında bazı güvenlikle ilgili maddelerinde ''işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü'' ne atıf yapmaktadır. Ancak biliyorum ki 1974 yılında çıkartılan bu tüzük şu an yürürlülükte değil... Peki ben yine de buradaki maddeleri dikkate mi alayım yoksa tüzük yerine hazırlanan yönetmelikleri mi ? (Çünkü yönetmelikle tüzük birbirine bazı konularda hilaflıdır). Tam bir ikilem içinde kaldım. Yardımcı olursanız sevinirim.

Erdinç
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Ynt: İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Yerinde bir soru olsa gerek.
-4857/Geçici madde: 2- 1475 sayılı Kanuna göre halen yürürlükte bulunan tüzük ve yönetmeliklerin BU KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAYAN HÜKÜMLERİ YENİ YÖNETMELİKLER ÇIKARILINCAYA KADAR YÜRÜRLÜKTE KALIR.
-Peki bu yeni yönetmeliklerin tamamı çıktı mı?
-4857/Madde:78- Sağlık ve güvenlik Tüzük ve Yönetmelikleri
"..........çalışma şartlarının düzenlenmesi amacıyle tüzük ve yönetmelikler çıkarır."
-4857/Madde:105 -İş sağlığı ve güvenliği hükümlerine aykırılık
"..........78ci maddesinin birinci fıkrasında belirtilen tüzük ve yönetmeliklerdeki hükümlere uymayan işveren veye işveren vekiline ALINAMAYAN HER İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ ÖNLEMİ İÇİN ELLİ MİLYON LİRA PARA CEZASI VERİLİR....her ay için aynı miktar para cezası uygulanır."
Bildiğim kadarıyle ,1475 dayanak olarak Bakanlar Kurulu Kararı ile "İş sağlığı ve iş güvenliği Tüzüğü"ve ayrıca "Yapı işleri........"hk tüzük vardı.
Yukarıda ki bilgiler ışığında,4857 ye aykırı olmayan tüzük hükümleri yürürlükte diyebilirmiyiz yada sn.ileti sahibinin dediği gibi öceyi yok farzedip mevcut yönetmelik hükümlerini mi baz alacağız?
Kaaatim sözkonusu tüzüklerin yürürlüğünün tamamen sona ermiş olduğuna dair kesin hükme sahip değilim.

Konu önemli sağlıklı bir sonuca ulaşabilmek için lütfen paylaşalım.
 
Üyelik
31 Mar 2012
Mesajlar
3
Konum
İstanbul
Ynt: İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Sayın Şeref Bey,

Gerçekten bu konu muallakta... 4857 sayılı kanunun 77 ve 81. maddelerine göre yaklaşık 32 tane yönetmelik çıktı (tam bu sayı da olmayabilir). Tüm çıkan yönetmeliklere baktığımızda hepsi 4857 sayılı iş kanuna atıfta bulunmaktadır. İş Sağlığı ve Güvenliği Gn. Md. sitesinde incelediğimde ise 1475 sayılı tüzükten şu an mülga olmayan güncel bir yönetmelikte bulamadım. Bir kaç kişiye daha danıştım onlar da tam emin değiller. Mesela idarelerden birisini örnek verecek olursa İSKİ müteahhitlerine verdiği iş güvenliği dökümanlarındaki maddelerin bir kısmı İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünden alınmadır.

Aynı şekilde Yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü de mülga olmuş gibi duruyor. Bunun yerine ''yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliği'' kullanılmaktadır. Ancak bunun bakanlık nezdinde tatmin edici bir açıklaması olmadığı için biz iş güvenlikçiler tam nerede duracağımızı bilemiyoruz/bilemiyorum. Mesela KBB yaptırdığı işlerde ise bu yönetmelik baz alınmaktadır. Bana göre de doğrusu bu görünüyor.

Ayrıca işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün bazı maddelerinin hala hayatımızda olduğu söylenmektedir. Bunlar hangileridir? İnşallah yanlış birşey yapmayız.
Şimdiden kolay gelsin...

Erdinç
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Ynt: İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Haklısınız.
-1475/iş sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü....................4857/iş sağlığı ve güvenliği hizmetleri yönetmeliği
-1475/yapı işlerinde iş sağlığı ve güvenliği tüzüğü......." /yapı işlerinde sağlık ve güvenlik yönetmeliği
Şimdi çıkan bu yönetmelikler,sözkonusu bu tüzüklerin karşılığımı(yani tüzük veye tüzük hükümleri nin yürürlüğü tamamen sona erdimi yada bu konuda yeni çıkan tüzük varmı(yok biliyorum)
Bildiğim kadariyle, kanun ve tüzüklerin uygulanmasına ilişkin ayrıntıları gösteren düzenleyici işlemlere yönetmelik,Kanunlar da belirtilen husususların nasıl yapıldığını/yapılacağını gösteren düzenleyici işleme de tüzük diyebiliriz ve tüzük çıkarma yetkisi bakanlar kuruluna ait,yönetmelik ise ilgili kuruluş veya bakanlık tarafından yürürlüğe konulur ve yürtülür diye biliyorum.
Bu yönden bakıldığında,sanki sözkonusu tüzükler çıkan bu yönetmeliklerin önünde,değilse de çıkan yönetmeliklerin bahsekonu tüzükleri tam olarak karşıladığı (yani yerine geçtiği)ne ilişkin yahut bu tüzüklerin yürürlükten kalkmış olduğuna dair resmi bilgi ve belgeye rastlamadım.
 
Üyelik
31 Mar 2012
Mesajlar
3
Konum
İstanbul
Ynt: İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Hem işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü hem de yapı işlerinde işçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğünün dayanağı 1475 sayılı iş kanunu...4857 sayılı iş kanunu önceki kanunu mülga haline getirdiğine göre bence tüzüklerin tüm maddeleri geçersiz hale gelmektedir.
 
Üyelik
3 Ocak 2011
Mesajlar
1,478
Ynt: İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Tüzükler ilgili yönetmelikler yayınlanarak iptal edilmişti.
 
Üyelik
28 Ağu 2011
Mesajlar
59
Ynt: İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Merhabalar,
İş sağlığı ve güvenliği tüzüğü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı?nın 2/6/2005 tarihli ve 35033 sayılı yazısı üzerine, Bakanlar Kurulu?nca 7/4/2006 tarihinde kararlaştırılmıştır.
MADDE 1 ? 31/1/1973 tarihli ve 7/5734 sayılı Bakanlar Kurulu Kararı ile
yürürlüğe konulan İşçi Sağlığı ve İş Güvenliği Kurulları Hakkında Tüzük yürürlükten
kaldırılmıştır.
MADDE 2 ? Danıştayca incelenmiş olan bu Tüzük yayımı tarihinde yürürlüğe
girer.
MADDE 3 ? Bu Tüzük hükümlerini Bakanlar Kurulu yürütür. denilmekte fakat nereye neyi dayandıracağız o meçhul.
Bu karardan benim çıkardığım şudur; Bu tüzük kaldırılmış olup geçerliliğinin olmadığı buna dayalı kararlar bakanlar Kurulu tarafından şekillendirilebileceği yönünde sizce bu başka nasıl olabilir
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Ynt: İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

Sn.Üyeler

"Alo 170" aranarak bahsekonu tüzüklerin YÜRÜRLÜK DURUMU SORULDU, el cevap "sözkonusu tüzükler YÜRÜRLÜKTE dir"denildi.Bilgilerinize sunulur...
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,753
Konum
ankara
Ynt: İşçi sağlığı ve iş güvenliği tüzüğü

NOTLAR:

1.İlk iletimde belirtmiş olduğum 4857/M-78:"sağlık ve güvenlik tüzük ve yönetmelikleri"değil,bu madde Değişik 15/05/2008-5763/3.mad.ile "iş sğlığı ve güvenliği yönetmelikleri"başlığı altında metne işlendiği şekilde değiştirilmiştir.

2.Bugün çsgb ile tekrar görüştüm,bahsekonu tüzüklerin akibetini sordum,"evet yürürlükte"denildi,sebeb olarak,yine ilk iletimde ifade etmiş olduğum 4857/Geçici madde 2."1475 sayılı kanuna göre HALEN YÜRÜRLÜKTE BULUNAN TÜZÜK VE YÖNETMELİKLERİN BU KANUN HÜKÜMLERİNE AYKIRI OLMAYAN HÜKÜMLERİ YENİ YÖNETMELİKLER ÇIKARILINCAYA KADAR YÜRÜRLÜKTE KALIR.
Sanırım sorunun ve aynı zamanda cevabın kaynağı da burası olsa gerek.Neden;
a.sorun:yeni yönetmelikler çıktığı HALDE,hala bu tüzükler ve tüzüklerin" bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri "neden yürürlükte olsun-kalsın?
b.cevap:sanırım çıkan yönetmelikler,bahsekonu tüzükleri karşılamıyor,bu düşünceyi doğrular nitelikte 5763 ile M.78 de değişiklik yapılmış ancak 77.maddeye bilerek dokunulmamış böylelikle 77.maddenin son fıkrası ile bahsekonu tüzüklerin geçici 2.madde de olduğu gibi , bu Kanuna aykırı olmayan hükümleri perçinlenmiş olmalı.

3.4857/5.Bölüm"İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ"
M-77."işverenlerin ve işcilerin yükümlülükleri"son fıkra;"Bu bölümde ve iş sağlığı ve güvenliğine ilişkin TÜZÜK ve YÖNETMELİKLERDE YER ALAN HÜKÜMLER işyerlerindeki çıraklara ve stajyerlere de uygulanır."denilmekte,yeni tüzük(ler)de çıkmadığına ve çıkan yönetmelik ve hükümleri bahsekonu tüzük ve hükümlerini karşılamadığına göre, İPTAL yönünde açık,net,anlaşılır bir durumda olmadığına göre,anlaşılan yürürlük hali devam ediyor...
 
Üst