resim

İşçi Sayısı 1-9 Olan İşletmeler

Üyelik
12 Şub 2013
Mesajlar
45
Konum
bursa
Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alıp işçi sayısı 1-9 arası olan işletmelerin işsağlığı ve güvenliği ile ilgili masrafları devlat karşılacak karşılamasına da nasıl karşıyılacak acaba.İşleyiş nasıl olacak bilgisi olan?
 

şeref aydemir

Tanınmış Üye
Üyelik
25 Kas 2011
Mesajlar
4,749
Konum
ankara
Bilgim yok ama konuyla ilgili olarak,anılan Kanun un ,bahsekonu 7 nci maddesi gereği çıkarılacak yönetmelik sanırım yürürlüğe girmedi!..
(girmiş ise lütfen belirtelim)
 

AKDENİZ36

Katkı Sunan Üye
Üyelik
9 Ağu 2010
Mesajlar
216
Konum
DİYARBAKIR
9 işçi olduysa yüzde 11 (5510) indirimden yararlanmayacak işveren ama iş güvenliği hizmetinden faydalanacak-devlet karşılayacak
10 kişi olursa yüzde 11 (5510) indiriminden yararlancak ama iş güvenliği hizmetinden maliyet karşısına çıkacak

yasa zaten karmaşık birde maliyet muhasebesinide iyi bilmek lazım
 
Üyelik
12 Şub 2013
Mesajlar
45
Konum
bursa
Sayın Akdeniz söylediklerinizi nerede bulabilirim acaba.taradım ama bulamadım.yardımcı olursanız sevinirim.
 

AKDENİZ36

Katkı Sunan Üye
Üyelik
9 Ağu 2010
Mesajlar
216
Konum
DİYARBAKIR
İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin desteklenmesi

MADDE 7- (1) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için, Bakanlıkça aşağıdaki şartlarla destek sağlanabilir:

a) Kamu kurum ve kuruluşları hariç ondan az çalışanı bulunanlardan, çok tehlikeli ve tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri faydalanabilir. Ancak, Bakanlar Kurulu, ondan az çalışanı bulunanlardan az tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin de faydalanmasına karar verebilir.

b) Giderler, iş kazası ve meslek hastalığı bakımından kısa vadeli sigorta kolları için toplanan primlerden kaynak aktarılmak suretiyle, Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından finanse edilir.

c) Uygulamada, Sosyal Güvenlik Kurumu kayıtları esas alınır.

ç) Bu Kanun ve diğer mevzuat gereğince yapılan kontrol ve denetimlerde; istihdam ettiği kişilerin sigortalılık bildiriminde bulunmadığı tespit edilen işverenlerden, tespit tarihine kadar yapılan ödemeler yasal faizi ile birlikte Sosyal Güvenlik Kurumunca tahsil edilir ve bu durumdaki işverenler, sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz.

d) Uygulamaya ilişkin olarak ortaya çıkabilecek tereddütleri gidermeye, uygulamayı yönlendirmeye ve doğabilecek sorunları çözmeye Bakanlık yetkilidir.

(2) Aşağıdaki konular ile bunlara ilişkin usul ve esaslar, Maliye Bakanlığının uygun görüşü alınarak Bakanlıkça çıkarılan yönetmelikle belirlenir:

a) İş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin uygulanması.

b) Destek sağlanacak ondan az çalışanı bulunan işyerlerinin özellikleri göz önünde bulundurularak; Sosyal Güvenlik Kurumu tarafından ödenecek iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti, destek olunacak kısmı ve ödenme şekli.

c) Destekten faydalanabilecek işyerlerinin taşıması gereken şartlar.

ç) İş sağlığı ve güvenliği hizmeti verecek kuruluşların özellikleri.

(3) Etkinlik ve sürekliliğin sağlanması amacıyla; Bakanlık tarafından Sağlık Bakanlığı, Bilim, Sanayi ve Teknoloji Bakanlığı ve ilgili meslek kuruluşlarıyla iş birliği yapılabilir.
yasa budur ama 5510 onun türev yasalarınıda hesaba katmal lazım
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,269
Konum
İstanbul
Burada da yeterli açıklama ve bilgi yok arkadaşlar. Ancak anlaşılan devlet 1 kişi bile çalıştırıyorsa tehlikeli işyerleri bir İş Sağlığı ve Güvenliği Uzmanı ve İşyeri Hekimi ile anlaş ve hizmeti almaya başla diyor, ben de sana bir teşvik vereyim, ödeyeceğin primi daha az öde diyor.
Yapılmadı düşünülen uygulama bu mudur? Bilgisi olan var mıdır?
Şimdi tehlikeli işler ile uğraşan ve 1-10 arası işçisi olan müşterilerimiz var, ne bilgisi vermemiz gerekir bunlara, 01.Ocak'ta kesin başlayacak mı? Başlamayacak mı? Teşvik olacak mı? Olmayacak mı?
 

AKDENİZ36

Katkı Sunan Üye
Üyelik
9 Ağu 2010
Mesajlar
216
Konum
DİYARBAKIR
bu yasanın uygulanmasına yönelik hiç bir hareketlilik yok büyük ihtimalle süre uzatılacağa benziyor İSMMO sayfasında Türmob sayfasındada sgk sayfasındada herhangi bir hazırlık yok sadece bazı mükelleflere 01 01 2014 uygulamasını hatırlatan yazılar geliyor

eğer yasa 01 01 2014 te uygulanacak olsaydı PTT gişelerinde e devlet şifresi için bir yoğunluk olurdu o da yok
 
Üyelik
12 Şub 2013
Mesajlar
45
Konum
bursa
24 Aralık 2013 SALI

Resmî Gazete

Sayı : 28861

YÖNETMELİK

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığından:

İŞ SAĞLIĞI VE GÜVENLİĞİ HİZMETLERİNİN DESTEKLENMESİ

HAKKINDA YÖNETMELİK

BİRİNCİ BÖLÜM

Amaç, Kapsam, Dayanak ve Tanımlar

Amaç ve kapsam

MADDE 1 – (1) Bu Yönetmeliğin amacı, kamu kurum ve kuruluşları hariç olmak üzere ondan az çalışanı bulunanlardan, tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerine, iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin yerine getirilmesi için sağlanacak desteğin usul ve esaslarını belirlemektir.

Dayanak

MADDE 2 – (1) Bu Yönetmelik, 20/6/2012 tarihli ve 6331 sayılı İş Sağlığı ve Güvenliği Kanununun 7 nci maddesine dayanılarak hazırlanmıştır.

Tanımlar ve kısaltmalar

MADDE 3 – (1) Bu Yönetmelikte geçen;

a) Genel Müdürlük: İş Sağlığı ve Güvenliği Genel Müdürlüğünü,

b) Hizmet sunucusu: İş sağlığı ve güvenliği hizmeti vermek üzere Genel Müdürlükçe yetkilendirilmiş kişi, kurum veya kuruluşları,

c) İSG-KATİP: İş sağlığı ve güvenliği hizmetleri ile ilgili iş ve işlemlerin Genel Müdürlükçe kayıt, takip ve izlenmesi amacıyla kullanılan İş Sağlığı ve Güvenliği Kayıt, Takip ve İzleme Programını,

ç) Kurum: Sosyal Güvenlik Kurumunu,

ifade eder.

İKİNCİ BÖLÜM

Destek Kapsamına Giren İşyerlerinin Belirlenmesi ve Başvuru

Destekten yararlanacak işyerlerinin tespiti

MADDE 4 – (1) Destekten yararlanacak işyerlerinin tespitinde, Kurum tarafından tescil edilmiş işyeri kayıtları esas alınır.

(2) Destekten Türkiye genelinde ondan az çalışanı bulunan tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinin işverenleri faydalanır. Çalışan sayısının ondan az olup olmadığının tespitinde aşağıdaki şartlar aranır:

a) Aynı işverenin Türkiye genelinde birden fazla tescilli işyerinin bulunması halinde, aynı işveren tarafından 31/5/2006 tarihli ve 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanununun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında Türkiye genelinde tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerlerinde çalıştırılan toplam sigortalı sayısı esas alınır.

b) İşverenden iş alan alt işverenlerce çalıştırılan sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

c) İşyerinde çeşitli nedenlerle ay içinde çalışması bulunmayan ve ücret ödenmeyen sigortalılar toplam çalışan sayısına dahil edilir.

ç) Her bir ayda Kuruma verilmiş asıl ve ek nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısından, iptal nitelikteki aylık prim ve hizmet belgelerinde kayıtlı sigortalı sayısı düşülür.

d) Ay içinde işe giren veya işten çıkan sigortalılar da sigortalı sayısına dahil edilir.

e) 5/6/1986 tarihli ve 3308 sayılı Mesleki Eğitim Kanununda belirtilen aday çırak, çırak ve işletmelerde mesleki eğitim gören öğrenciler çalışan sayısının tespitinde dikkate alınmaz.

(3) İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır.

ÜÇÜNCÜ BÖLÜM

Destek Bedellerinin Tespiti, Ödenmesi ve Hizmetin

Alınacağı Kurum ve Kuruluşlar

İş sağlığı ve güvenliği hizmet bedellerinin tespiti

MADDE 5 – (1) Ondan az çalışanı bulunan işverenlere sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelleri işyerinin tehlike sınıfı ve Kuruma bildirilen sigortalı sayısı ile sigortalıların çalıştıkları gün sayısı esas alınarak her bir işyeri için ayrı ayrı tespit edilir.

(2) Tehlikeli ve çok tehlikeli sınıfta yer alan işyerleri için sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin sigortalı başına günlük miktarı 16 yaşından büyük sigortalılar için belirlenen prime esas kazanç alt sınırının günlük tutarının sırasıyla %1,4 ve %1,6’sıdır.

(3) Sağlanacak iş sağlığı ve güvenliği hizmet bedelinin tutarı, ikinci fıkrada belirtilen yüzdelerin aylık prim ve hizmet belgesi ile bildirilen prim ödeme gün sayısı ile çarpılması suretiyle tespit edilecektir.

Başvuru ve desteğin ödenme şekli

MADDE 6 – (1) Genel Müdürlük sözleşme yapan ve ödeme kapsamında olan işyerlerinin dördüncü maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde tespit edilmesini sağlamak amacıyla Kuruma İSG-KATİP’e erişim yetkisi sağlar.

(2) Kurum, kapsama giren işverenlere sağlanan hizmetin bedelini, beşinci maddede belirtilen usul ve esaslar çerçevesinde; üçer aylık dönemler halinde hesaplar. Dönem sonundaki tutarları takip eden ikinci ayın sonunda işverene öder.

(3) Kuruma yasal süresi içerisinde ödenmemiş prim ve prime ilişkin borcun bulunması halinde, destek tutarları bu borca mahsup edilir.

(4) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanmak için başvuru yapılır. Yapılacak başvuru ve ödeme ile ilgili uygulamaya ilişkin diğer hususlar Bakanlığın uygun görüşü doğrultusunda Kurum tarafından belirlenir.

Destek hizmetinin alınacağı kişi, kurum veya kuruluşlar

MADDE 7 – (1) Bu Yönetmelik kapsamındaki işyerleri, iş sağlığı ve güvenliği ile ilgili destek hizmetlerini 29/12/2012 tarihli ve 28512 sayılı Resmî Gazete’de yayımlanan İş Sağlığı ve Güvenliği Hizmetleri Yönetmeliği uyarınca hizmet sunucusundan alır.

DÖRDÜNCÜ BÖLÜM

Çeşitli ve Son Hükümler

Yükümlülükler

MADDE 8 – (1) Kapsama giren işverenlerce destekten yararlanılabilmesi için aylık prim ve hizmet belgelerinin yasal süresi içinde Kuruma verilmesi şarttır.

Müeyyideler

MADDE 9 – (1) Kurumun denetim ve kontrol ile görevlendirilmiş memurlarınca yapılan tespitler veya diğer kamu idarelerinin denetim elemanlarınca kendi mevzuatları gereğince yapacakları soruşturma, denetim ve incelemeler neticesinde ya da bankalar, döner sermayeli kuruluşlar, kamu idareleri ile kanunla kurulan kurum ve kuruluşlardan alınan bilgi ve belgelerden veya mahkeme ilamına istinaden çalıştırdıkları sigortalıları Kuruma bildirmedikleri tespit edilen işverenler, tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl süreyle faydalanamaz ve kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır.

(2) Birden fazla işyeri bulunan işverenlere ait işyerlerinde kayıt dışı çalışanı bulunduğunun tespiti halinde, gerek tespitin yapıldığı işyeri için, gerekse diğer işyerleri için kayıt dışı çalışanın işe başladığı aydan itibaren yapılan ödemeler Kurumca yasal faizi ile birlikte geri alınır ve söz konusu işverenler tespitin yapıldığı ayı takip eden aydan başlanılarak sağlanan destekten üç yıl boyunca yararlanamaz.

Denetim

MADDE 10 – (1) Bu Yönetmelik kapsamında sağlanan destekle ilgili olarak gerektiğinde Bakanlık ve Kurum denetim elemanları tarafından denetim yapılır.

Yürürlük

MADDE 11 – (1) Bu Yönetmelik 1/1/2014 tarihinde yürürlüğe girer.

Yürütme

MADDE 12 – (1) Bu Yönetmelik hükümlerini Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı yürütür.
 
Üyelik
12 Şub 2013
Mesajlar
45
Konum
bursa
İşyerinin, İSG-KATİP’e kayıtlı onaylanmış ve devam eden iş sağlığı ve güvenliği hizmetlerinin verilmesine ilişkin, hizmet sunucusu ile yapılmış bir sözleşmesinin olması şarttır demekte yönetmelikte o zaman 01.01.2014 tarihinden önce sözleşme yapmak gerekiyor.İŞG-KATİP'e hizmet verenlerin yani ortak sağlık ve güvenlik birimlerinin giriş yapması gerekmiyor mu?
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,223
Konum
Manisa
Şu işi kanunla en azından kanuna bağlı tek bir tebliğ/yönetmelikle halletseler ölürler. Kanun çıkalı epey oldu ve yıl sonu yaklaşılırken yönetmelik çıktı. Ancak burada da sgk kurumunun yapacağı açıklamaya yönlendirme yapılmış!
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,269
Konum
İstanbul
Sgk'nın çıkaracağı uygulamaya ilişkin yönetmelikte büyük ihtimal Mayıs ayında çıkaracaktır, ilk teşvikin ödenmesi mayısta olacak anlaşılan. Yine son güne bırakır onlarda.

Ama anladığım kadarı ile verilecek teşvik tehlikeli işyerleri için 1.021,50*0,014=14,30 TL işçi başına teşvik verecekler.
İş sağlığı ve güvenliği uzmanı bu fiyata bakar mı? Yol parası bile değil?
 
Üyelik
20 Ara 2013
Mesajlar
37
Konum
osmaniye
Çalışan başı 14-16 lira destek

Özellikle küçük işyerleri için iş sağlığı ve güvenliği personeli istihdam etmek ilave bir maliyet getirecek. İşte bu maliyet göz önünde bulundurularak, 10'dan az işçisi olan tehlikeli ve çok tehlikeli işyerlerine devlet tarafından çalışan başına destek sağlanacak. Bu destek tehlikeliişyerinde çalışan başına 14,2 lira, çok tehlikeli işyerinde yine çalışan başına 16,3 lira olacak. İşveren önce ortak sağlık güvenlik birimine ödemeyi yapacak. Üçer aylık dönemler halinde de Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan çalışan sayısına ve tehlike sınıfına göre hak ettiği destek ödemesini alacak.

Örnek: 8 işçinin çalıştığı bir döküm atölyesi iş sağlığı ve güvenliği açısından çok tehlikelikapsamda yer alıyor. Bu işyerinin sahibi, bugünkü asgari ücretle devletten her ay için 130,64 lira destek alacak. Eğer işyerinde çalışan sayısı 10 ve üzerine çıkarsa, işyeri destek alamayacak.

Örnek: 5 işçinin çalıştığı hamam işyeri tehlikeli kapsamda yer alıyor. 2014/Ocak itibariyle bu hamamın sahibi, her ay için Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı'ndan 71 lira destek alacak

ALLAH KOLAYLIK VERSİN...
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,269
Konum
İstanbul
Çalışan sayısı 1-10 olan işyerlerimiz için İSG uzmanları ile ve OSGB ile görüşmeler yapıyorum, işçi sayısını duyunca kimse fiyat teklifi bile yapmaya yanaşmıyorlar. Doktorlar 2-3 çalışan için işyerine gitmek istemiyorlar, biz ne yapabiliriz diye sitem bile ediyorlar. Eeee peki ne olacak bu az çalışanı olanlar, ceza var dediğimde de devletin yaptığı iş işte, biz ne yapalım diyorlar :)

Az çalışanı olan işletmelere bakıyorum, bir çok yer bi haber bu İSG Kanunundan, umursamıyorlar, umursayanlarda kimse ile anlaşamıyorlar, kimisi yüksek fiyat dan dolayı (700-800 tl diyorlar) kimisi de anlaşabileceği bir yer bulamıyor?

Ne olacak :) bu durum?
Hiç kimsenin sesi çıkmıyor? Herkes anlaştı galiba, yoksa süresi mi uzatıldı?
 
Üyelik
18 May 2010
Mesajlar
3,920
Konum
istanbul
sn zindan; olayı taraflardan gözlemleyip kısa ve öz güzel özetlemişsin. Son olarak muhasebeci yönü de var. her şekilde değnek bize de dokunuyor
 

AKDENİZ36

Katkı Sunan Üye
Üyelik
9 Ağu 2010
Mesajlar
216
Konum
DİYARBAKIR
iş güvenliği yasası uygulanmadan yürürlükten kalktı :) kimse ne soruyor ne uyguluyor kaç defa aradım iş güvenliği kurumlarını hiç bir ciddiyeti yok cezası da öyle gözden kaçacak gibi değil

devlet 20 milyon veriyor iş güvenliği uzamanı çalışan işçi kadar x asgari ücret talep ediyor

bu yasa ne dir neden çıkarıldı anlam veremedim uygulayan insan yok
 

merkür2

Tanınmış Üye
Üyelik
27 Tem 2012
Mesajlar
5,223
Konum
Manisa
Hele bir işyerinde işkazası, hele (kimsenin başına gelmesini istemem ama) ölümlü bir kaza olur ise tüm cezaların ardı ardına kesilip incir ağacı dikecekleri kesin.
 

AKDENİZ36

Katkı Sunan Üye
Üyelik
9 Ağu 2010
Mesajlar
216
Konum
DİYARBAKIR
bu yasadan anladığım kadarıyla iş güvenliği kanunu uygulama istesende zaten uygulayamassın çünkü ne hekim var ne de iş güvenliği uzamanı var,ne de maddiyat var

ben istediğim işletmeye işgüvenliğini yerine getirmediği için istediğim zaman ceza gönderebilirim yeterki benim karşımda olmasın şartı

ben bunu anladım artık dürüst işletmeler değilde dengeyi sağlayan işletmeler piyasada
 
Üyelik
23 Eyl 2010
Mesajlar
159
Konum
hatay
üstadlar ne yaptınız bu mevzu ile ilgili? iş güvenliği uzmanı ve işyeri hekimleriyle anlaştınız mı? Süreci nasıl yürütüyorsunuz?
 
Üst