İşçilerin istirahat parası için hesaplama nasıl?

Üyelik
16 Haz 2009
Mesajlar
399
Konum
Adana
İşçilerin istirahat parası için hesaplama nasıl?

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir. Hastalık nedeniyle meydana gelen istirahatlerde ilk 2 günün parasını Sosyal Güvenlik Kurumu ödemez. O nedenle SGK sizin örneğinizde hesabı doğru yapmış

Mayıs ayında 10 gün istirahat aldım. İstirahat parası olarak 277.20 TL verdiler. Bunun nasıl hesap edildiğini anlayamadım. Yardımcı olur musunuz?
2009 yılı prim ödemelerim şöyle:
Ocak 30 gün 1.560 TL
Şubat 26 gün 1.352 TL (2 gün raporlu)
Mart 30 gün 1.560 TL
Nisan 30 gün 1.560 TL
Mayıs 20 gün 1.040 TL (10 gün raporlu)
H.H.Dede

Sayın okurum, 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince eski adıyla SSK?lı yeni adıyla 4/A?lılar için üç tür istirahat parası vardır ki kanundaki ismi ?geçici iş göremezlik ödeneği?dir.
1- İş kazası veya meslek hastalığı geçirmişlerse başkaca bir şart olmaksızın bu sebeple istirahatli (raporlu) kaldıkları her bir gün için,
2- Hastalık sebebiyle istirahat (rapor) alınması halinde ise raporun başladığı tarihten önceki bir yıl içinde en az doksan gün prim ödenmiş olması şartıyla geçici iş göremezliğin üçüncü gününden başlamak üzere her gün için,
3- Sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün prim ödenmiş olması ön şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilave edilerek çalışmadığı her gün için, geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
Ödeneğin hesaplanması yatarak ve ayakta farklıdır

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve sigortalı kadının analığı halinde verilecek geçici iş göremezlik ödeneği, yatarak tedavilerde günlük kazancın yarısı, ayakta tedavilerde ise üçte ikisidir.

Miktarı
İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık hallerinde verilecek ödeneklerin hesaplanmasında esas tutulacak günlük kazanç;
? İş kazasının veya doğumun olduğu tarihten, meslek hastalığı veya hastalık halinde ise iş göremezliğin başladığı tarihten önceki 12 aydaki son üç ay içinde hesaplanacak prime esas kazançlar toplamının, bu kazançlara esas prim ödeme gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

ÇALIŞMAYA BAŞLANAN AY İŞ KAZASI OLURSA

? 12 aylık dönemde çalışmamış ve ücret almamış olan sigortalı, çalışmaya başladığı ay içinde iş kazası veya meslek hastalığı nedeniyle iş göremezliğe uğrarsa verilecek ödeneklerin veya bağlanacak gelirlerin hesabına esas günlük kazanç; çalışmaya başladığı tarih ile iş göremezliğinin başladığı tarih arasındaki sürede elde ettiği prime esas günlük kazanç toplamının, çalıştığı gün sayısına bölünmesi suretiyle hesaplanır.

? Çalışmaya başladığı ilk gün iş kazasına uğraması halinde ise aynı veya emsal işte çalışan benzeri bir sigortalının günlük kazancı esas tutulur. Ayrıca, rapora konu olan kişinin normal ücretlerinin yanında bir de prim, ikramiye gibi sürekliliği olmayan ödemelerde almışsa bu ödemelerin de dikkate alınması halinde, ödeneğe esas alınacak günlük kazanç, ücret toplamının ücret alınan gün sayısına bölünmesiyle hesaplanacak günlük kazanca, yüzde 50 oranında bir ekleme yapılarak bulunan tutardan çok olamaz.
Hastalık sebebiyle meydana gelen istirahatlerde ilk 2 günün parasını SGK ödemez (işveren de ödemek zorunda değildir ama isterse atıfet (yardım) kabilinden ödeyebilir) ve sizin raporunuz ayakta istirahat olduğundan günlük ödeneğiniz 52 liranın üçte ikisi yani 34.66 liradır. 8 gün için bu rakam 8 X 34.66=277.28 liradır. Yani size ödenen rakamı SGK doğru hesaplamış ve ödemiş.

Şirketi kapatıncaya kadar Bağ-Kur?lusunuz

20.04.2009 tarihi itibarıyla işyerimizi kapattık ama şirketi maddi durumlardan dolayı kapatamadık. Şimdi Bağ-Kur ve vergi borcu nedeni ile SSK?lı bir işte çalışabilir miyim? Çalışırsam ne gibi sorunlarım olur? Hem SSK hem de Bağ-Kur?um devam eder mi yoksa tercih yapmam mı lazım? Bizim gibilerin durumları nasıl olacak? İsmi saklı

Sayın okurum, işyerinizi kapatmışsınız ama şirketiniz (faal olmasa bile) hâlâ açık, o nedenle 5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu gereğince eski adıyla Bağ-Kur?unuz yeni adıyla (4/B sigortanız) devam ediyor. Bu durumda bir işe girerseniz siz Bağ-Kur?lu olduğunuz için işverenin normalde sizi SSK?ya işçi olarak bildirmesi gerekmez, sizin için prim ödemesi de gerekmez, sizi sadece ücret bordrosuna dahil edecekler ve gelir ve damga vergisi kesip net ücretinizi verecekler. Ancak, işverene Bağ-Kur?lu olduğunuzu söylemezseniz (SGK?ya işe giriş verdiğinde internetten görecektir ama beni SSK?lı yap derseniz) sizi SSK?lı yapacak ve sizin adınıza her ay Sosyal Sigortalar Kurumu?na (SGK) prim ödeyecektir. Bu arada siz de Bağ-Kur?a her ay (veya birkaç ayda bir) dilekçe verip benim adıma yatan SSK primlerini Bağ-Kur borcumdan düş diyebilirsiniz.

TASFİYE BAŞLARSA SSK?LI OLACAKSINIZ

5510 sayılı Sosyal Sigortalar ve Genel Sağlık Sigortası Kanunu?nun 9?uncu maddesinin 8?inci sırası; ?8) (3) numaralı alt bent kapsamında iflas veya tasfiye durumu ile münfesih duruma düşen şirketlerin ortaklarından 4?üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi kapsamında çalışmaya başlayanların, çalışmaya başladıkları tarihten,? itibaren 4/B sigortası biter? demektedir. ww
Yani şirketinizin tasfiyesini başlatmanız halinde bu tarihten itibaren SSK?lı bir işe girdiğiniz andan itibaren Bağ-Kur sigortanız biter ve SSK sigortanız başlatılır.

Ali Tezel

Habertürk/17.06.2009
 
Üst