İşçinin Ödediği Yemek Ücreti Hk

Üyelik
10 Ocak 2017
Mesajlar
7
Konum
Erzurum
Merhaba,

Bir işçinin kendi cebinden ve/veya kredi kartı ile ödeyip, şirkete masraf formu halinde(sürekli) vermiş olduğu fişlerin muhasebe kaydı hakkında desteğinize ihtiyacım bulunuyor.

Bu bahsi geçen fişleri direkt olarak gider yapıp KDV'sini indiriyoruz. Ancak Gelir Vergsi Kanunu Madde 23 Değişik: 25/5/1995-4108/16 md. si şöyle diyor;

"Hizmet erbabına işverenlerce yemek verilmek suretiyle sağlanan menfaatler (işverenlerce,işyerinde veya müştemilatında yemek verilmeyen durumlarda çalışılan günlere ait bir günlük yemek bedelinin 6.000.000 lirayı (19 TL) aşmaması ve buna ilişkin ödemenin yemek verme hizmetini sağlayan mükelleflere yapılması şarttır. Ödemenin bu tutarı aşması halinde, aşan kısım ile hizmet erbabına yemek bedeli olarak nakten yapılan ödemeler ve bu amaçla sağlanan menfaatler ücret olarak vergilendirilir.)"

Bu madde ile benim vermiş olduğum örneğin bir ilgisi var mı?

Konu hakkında desteğinizi rica ederim.
 
Üst