İşe İade Tazminatı - Yargıtay Kararı

  • Konbuyu başlatan nane
  • Başlangıç tarihi
N

nane

Ziyaretçi

Yargıtay 9. Hukuk Dairesi
Esas No : 2007/29949
Karar No : 2008/7007
Tarih : 31.03.2008

İŞE İADE TAZMİNATININ KIDEME GÖRE BELİRLENMESİ, HAKİMİN GENEL HUKUK BİLGİSİYLE ÇÖZÜMLEYEBİLECEĞİ KONULARDA BİLİRKİŞİYE BAŞVURULAMAYACAĞI

4857 sayılı Yasa?nın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır.
Mahkeme çözümü özel veya teknik bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurabilir, ancak Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez.
İstemin Özeti: Davacı işçi, iş sözleşmesinin geçerli sebep olmadan feshedildiğini ileri sürerek feshin geçersizliği ile işe iadesine ve buna bağlı tazminat ile boşta geçen süre ücretinin hüküm alana alınması isteğinde bulunmuştur.
Davalı işveren iş sözleşmesinin geçerli nedenle feshedildiğini belirterek davanın reddine karar verilmesini talep etmiştir.
Mahkemece feshin geçerli nedene dayanmadığı gerekçesi ile feshin geçersizliğine ve davacı işçinin işe iadesine, işe başlatma tazminatının 8 aylık ücret tutarı olarak ve çalıştırılmadığı süre için en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının belirlenmesine karar verilmiştir.
Hüküm davalı tarafından temyiz edilmiştir.
Karar: Davalı işverence feshin geçerli nedene dayandığı kanıtlanmadığından mahkemece feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine karar verilmiş olması dosya içeriğine uygun olup, davalının bu yöne ilişkin temyiz itirazları yerinde değildir.
4857 sayılı Yasa?nın 21. maddesinin birinci fıkrasında işe başlatmama tazminatının alt ve üst sınırları gösterilmiş olup; bu sınırlar arasında işçinin kıdemi, fesih sebebi gibi hususlar nazara alınarak bir belirleme yapılmalıdır. Hizmet süresi ve fesih nedenine göre yıllık hizmeti davacı için anılan tazminatın üst sınırdan belirlenmesine karar verilmesi hatalıdır. Dosya içeriğine göre söz konusu tazminatın davacının 5 aylık ücreti tutarı olarak belirlenmesi uygun görülmüştür.
Öte yandan, Hukuk Usulü Muhakemeleri Kanunu?nun 275. maddesinde belirtildiği gibi, mahkeme çözümü özel veya teknik bir bilgiyi gerektiren hallerde bilirkişinin görüşüne başvurabilir. Hâkimlik mesleğinin gerektirdiği genel ve hukuki bilgi ile çözümlenmesi mümkün olan konularda bilirkişi dinlenemez. Somut uyuşmazlıkta davacının davranışlarından kaynaklanan haklı ya da geçerli nedenle iş sözleşmesinin feshi konusunda mahkemece bilirkişi raporu alınmıştır. Mahkeme hâkiminin genel hukuk bilgisi ile çözümlenmesi mümkün olan bu konuda bilirkişi dinlemesi yönüne gitmesi anılan usul kuralına aykırıdır.
Belirtilen nedenlerle, 4857 saydı İş Kanun?un 20/3. maddesi uyarınca, hükmün bozulmak suretiyle ortadan kaldırılması ve aşağıdaki gibi karar verilmesi gerekmiştir.
Yukarıda belirtilen nedenlerle; (?) Asliye Hukuk (İş) Mahkemesinin kararının bozularak ortadan kaldırılmasına, işverence yapılan feshin geçersizliğine ve davacının işe iadesine, davacının yasal sürede işe başvurmasına rağmen, işverenin süresi içinde işe başlatmaması halinde ödenmesi
gereken tazminat miktarının işçinin 5 aylık ücreti olarak belirlenmesine, davacının işe iade için işverene süresi içinde başvurması halinde hak kazanılacak olan ve kararın kesinleşmesine kadar en çok dört aylık ücret ve diğer haklarının davacıya ödenmesi gerektiğinin belirlenmesine, oybirliğiyle karar verildi.
 

keremcem

Tanınmış Üye
Üyelik
5 Ara 2007
Mesajlar
5,829
Konum
izmir
Ne mahkemesini, ne zaman kazandiniz?
4 tane mesajınız var, kopyala yapıştır şeklinde. Tam olarak durumu anlatırsanız, yanıt vermek isteyenler de konunun ne olduğunu anlayıp ona göre yanıt verebilirler.
 
Son düzenleme:
Üst