İşletme defterinin işlenmesi.

Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
84
Konum
istanbul
merhaba,
işletme defterini işlerken, gelir-gider olarak mı , yoksa alınan emtia-satılan emtia olarak mı işleyeceğimizin kıstasları nelerdir. mesela demir doğrama işleri, çiğ köfte bayileri, lokantalar.. nasıl işlenir.
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
992
Ynt: işletme defterinin işlenmesi


 
Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
84
Konum
istanbul
Ynt: işletme defterinin işlenmesi

işletme defterinin bu şekilde olduğunu biliyorum. ama benim öğrenmek istediğim, mesela bir demir doğrama dükkanının, lokantanın vs. üretim yapan işletme defterlerinin mal alışlarını gider kısmına mı yoksa emtia kısmına mı kaydedeceğimiz.
 
Üyelik
29 Mar 2007
Mesajlar
84
Konum
istanbul
Ynt: işletme defterinin işlenmesi

cevabınıza teşekkür ederim, ancak bununla ilgili bir kanun maddesi vs. varmıdır. yeni bir mükellefin defterini işleyeceğim zaman mihenk taşı olarak kullanabileceğim.
 
Üyelik
10 Ara 2009
Mesajlar
992
Ynt: işletme defterinin işlenmesi

Sayın abcd;
işletme defteri örneğini incelerseniz satırların iki sütuna bölündüğünü görürsünüz bir tanesi genel gider içindir diğeri emtia içindir ki bu emtilar sonraki senelere üretim durumuna göre veya satışa göre devir eder.

İşletme Hesabı
Madde 194-
İşletme hesabının sol tarafını gider, sağ tarafını hasılat kısmı teşkil eder.
1. Gider kısmına: Satın alınan mallar veya yaptırılan hizmetler karşılığında ödenen veya borçlanılan paralar ve işletme ile ilgili diğer bütün giderler;
2. Hasılat kısmına: Satılan mal bedeli veya yapılan hizmet karşılığı olarak tahsil edilen paralarla tahakkuk eden alacaklar ve işletme faaliyetinden elde edilen diğer bütün hasılat;
Kaydolunur.
Gayrimenkuller ve tesisat gibi amortismana tabi olan kıymetler işletme hesabına intikal ettirilmez. şu kadar ki, 189'uncu maddeye göre amortisman kaydı tutulmak şartiyle bu kıymetler üzerinden her yıl ayrılan amortismanlar gider kaydolunabilir. Gider ve hasılat kayıtlarının en az aşağıdaki malümatı ihtiva etmesi şarttır.
1. Sıra numarası;
2. Kayıt tarihi;
3. Muamelenin nev'i;
4. Meblağ.
 
Üst