İşten Ayrılan Personelden Kesilen İhbar Tazminatı Muhasebe Kaydı

Üyelik
3 Tem 2012
Mesajlar
29
Konum
Eskişehir
Sayın üstadlarım,


İşten kendi isteğiyle ayrılan personelden ihbar tazminatı kesilmesi durumunda hesaplama yapılırken giydirilmiş brüt ücretinden gelir vergisi ve damga vergisi kesilip kalan net rakam üzerinden mi maaşından kesinti yapılacak; yoksa vergi kesilmeden direk giydirilmiş ücret üzerinden ihbar tazminatını keseceğiz.

Sorunun devamı;

Maaşı ihbar tazminatını ödemeye yetmiyorsa, kalan bakiye için de ödeme yapamıyorsa nasıl bir kayıt olur? AGİ'de kesintiye tabi midir? Muhasebe kaydı nasıl olacak? Sadece ihbar tazminatı pusulası belge olarak yeterli midir?

Örnek;
Maaşı Net:2000
AGİ:200
Kesinti Yapılacak İhbar Tazminatı: 3000 TL

Lütfen yanıtlarsanız çok sevinirim.
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,663
Konum
İSTANBUL
Sayın onadron

Örnek;
Maaşı Net:2000
AGİ:200
Kesinti Yapılacak İhbar Tazminatı: 3000 TL

Soruda bir hata yok değil mi ? Adamın net maaşı 2.000.- TL İhbat tazminatı 3.000.- TL ? Zira 2.000.-TL'nin Brütü bile ihbar tazminatı kadar etmiyor. Burada bir yanlışlık olmasın.Onun için soruya yine de cevap vereyim sonra senin durumunu konuşuruz

İşçi ile işveren kendi aralarında anlaşırsa (yani bir ikale sözleşmesi yaparak) işçi ihbar süresine ait ücretini peşinen öder veya alacağına mahsup ettirerrek işten ayrılır. İleride olaşabilecek uyuşmazlığı önleme açısından bunun ikale sözleşmesi ile yapılması uygun olur.

İşçi ile işveren anlaştığı taktirde işçinin ödemesi gereken tutarı işverenin ödemesi gerekseydi nasıl hesaplanacaksa işçinin ödeyeceği ihbar tazminatı da öyle hesaplanacak.İhbar tazminatı hesabında; ücretliye süreklilik arz eden bir şekilde sağlanan ve para ile ölçülebilen ayni ve nakdi tüm menfaatlerin brüt tutarı dikkate alınacaktır. Örneğin; fazla mesai ödemeleri süreklilik arz eden bir ödeme olarak kabul edilmemektedir. Ancak, her yıl mutad bir şekilde ödenen ikramiyeler ihbar tazminatı hesabında dikkate alınacaktır. Her yıl mutad bir şekilde ödenen primler..v.b. ihbar tazminatı hesabında dikkate alınacaktır.

Bilindiği gibi ihbar tazminatı ödemeleri gelir vergisi ve damga vergisi kesintisine tabiidir. Ancak, gerek gelir vergisi madde 94'de ve gerekse damga vergisi Kanununda kesinti yapmaktan sorumlu tutulan kişiler arasında ücretliler sayılmamıştır. Ayrıca, söz konusu Kanun metinlerinde kesintiye tabi tutulması zorunlu olan unsurlar ücret olarak belirtilmiştir. Dolayısıyla, bu örnekte ücretli tarafından işverene ödenecek tazminat söz konusu Kanun metinlerinde sayılmamıştır. Diğer bir söyleyişle yasal bir dayanak yoktur. Kaldı ki, kesinti yapılsa dahi, bu kesintiyi kim, hangi beyanname ile ve nereye beyan edecektir? Tazminatı alan işverenin bu durumda herhangi bir kesinti yapma sorumluluğu olmadığı açıktır.İhbar tazminatı ücretli tarafından aynen ödenecek, hiçbir kesintiye tabi olmayacak ve işveren tarafından gelir olarak kayıtlarına intikal ettirilecektir.

İşçinin herhangi bir alacağı yok ise;

----------------------------- / ---------------------------------

102 BANKALAR

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR

VE KARLAR

---------------------------- / ----------------------------------

İşçinin bir alacağı varsa, alacağın mahsubu ve kalan kısmın nakden tahsili;

----------------------------- / ----------------------------------

102 BANKALAR

335 PERSONELE BORÇLAR

679 DİĞER OLAĞANDIŞI GELİR

VE KARLAR

---------------------------- / --------------------------------
 
Üyelik
3 Tem 2012
Mesajlar
29
Konum
Eskişehir
Ferhat Bey, cevabınız için çok teşekkür ederim.

Rakamlar öylesine rakamlardı kafada canlandırmak içindi.

Sadece anlamadığım, hesaplama yapılırken işçiden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek mi? Kesilecekse nereye ödenecek, hangi beyanname ile...

Kesilmeyecekse işçinin aleyhine olacak.İşçi brüt ücret üzerinden tazminatı ödeyeceğinden vergi kesintisi de olmayacağından daha fazla ödeme söz konusu olacak.

Hangisi olmalı acaba??
 

ferhat

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
6,663
Konum
İSTANBUL
Ferhat Bey, cevabınız için çok teşekkür ederim.

Rakamlar öylesine rakamlardı kafada canlandırmak içindi.

Sadece anlamadığım, hesaplama yapılırken işçiden gelir vergisi ve damga vergisi kesilmeyecek mi? Kesilecekse nereye ödenecek, hangi beyanname ile...

Kesilmeyecekse işçinin aleyhine olacak.İşçi brüt ücret üzerinden tazminatı ödeyeceğinden vergi kesintisi de olmayacağından daha fazla ödeme söz konusu olacak.

Hangisi olmalı acaba??

Yukarıda yazdığım gibi işçi vergi mükellefi olmadığı için ihbar tazminatını olduğu gibi hesaplayıp firmanız Gelir kaydedecek. Yani vergi kesintisi yok. İhbar tazminatı adı üzerinde tazminat yani karşılıklı bir anlaşmanın sonlandırılması . Tazminatların doğası gereği bir tarafın bu bedellere katlanması
 
Üst