zirve

İşten Ayrıldıktan Sonra Doğum Yapan Bayan Doğum Parası Alabilir mi?

Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Çalışmakta iken ve yasal olarak doğum iznini hak etmeden bayan işçiye çıkış verilmesi halinde , bayan doğum yaptıktan sonra doğum parası alabilir mi?
 
Üyelik
3 Nis 2008
Mesajlar
266
Ynt: İşten Ayrıldıktan Sonra Doğum Yapan Bayan Doğum Parası Alabilir mi?

4 üncü maddenin birinci fıkrasının (a) bendi ile (b) bendinde belirtilen muhtarlar ile aynı bendin (1), (2) ve (4) numaralı alt bentleri kapsamındaki sigortalı kadının analığı halinde, doğumdan önceki bir yıl içinde en az doksan gün kısa vadeli sigorta primi bildirilmiş olması şartıyla, doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki sekiz haftalık süreye iki haftalık süre ilâve edilerek çalışmadığı her gün için,

çalışmadığı her gün dediği için ssk lı olarak çalışmakta iken doğum nedeniyle işe ara vermek zorunda kalınması halinde iş göremezlik ödeneği (doğum parası) alınabilecektir diye düşünüyorum.

Görüşlerinizi bekliyorum.
 
O

Ogün Güneş

Ziyaretçi
Ynt: İşten Ayrıldıktan Sonra Doğum Yapan Bayan Doğum Parası Alabilir mi?

İş kazası, meslek hastalığı, hastalık ve analık sigortasından sağlanan haklar (1)
MADDE 16- (Değişik: 17/4/2008-5754/10 md.)
....
Hastalık ve analık sigortasından sigortalıya hastalık veya analık hallerine bağlı olarak ortaya çıkan iş göremezlik süresince, günlük geçici iş göremezlik ödeneği verilir.
Analık sigortasından sigortalı kadına veya sigortalı olmayan karısının doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe, bu Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının (a) ve (b) bentleri kapsamındaki sigortalılardan; kendi çalışmalarından dolayı gelir veya aylık alan kadına ya da gelir veya aylık alan erkeğin sigortalı olmayan eşine, her çocuk için yaşaması şartıyla doğum tarihinde geçerli olan ve Kurum Yönetim Kurulunca belirlenip Bakan tarafından onaylanan tarife üzerinden emzirme ödeneği verilir.
Sigortalı kadına veya sigortalı olmayan eşinin doğum yapması nedeniyle sigortalı erkeğe emzirme ödeneği verilebilmesi için, Kanunun 4 üncü maddesinin birinci fıkrasının;
a) (a) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi bildirilmiş olması,
b) (b) bendi kapsamında olanlar için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün kısa vadeli sigorta kolları primi yatırılmış ve genel sağlık sigortası primi dahil prim ve prime ilişkin her türlü borçlarının ödenmiş olması,
şarttır.
Emzirme ödeneğine hak kazanan sigortalılardan 9 uncu maddeye göre sigortalılığı sona erenlerin, bu tarihten başlamak üzere üçyüz gün içinde çocukları doğarsa, sigortalı kadın veya eşi analık sigortası haklarından yararlanacak sigortalı erkek, doğum tarihinden önceki onbeş ay içinde en az 120 gün prim ödenmiş olması şartıyla emzirme ödeneğinden yararlandırılır.
 
Üyelik
3 Kas 2007
Mesajlar
823
Ynt: İşten Ayrıldıktan Sonra Doğum Yapan Bayan Doğum Parası Alabilir mi?

Doğum işgöremezlik ödeneği
işyerinde çalışırken ve toplam 120 gündür çalışıyorum doğum a 10 hafta kala yani izne doğum iznine ayrılacakken işveren işten çıkışımı verdi yani doğum için istirahat başlamadan işten çıkarılmış oldum
şimdi ben sgk dan işgöremezlik ödeneği alabilirmiyim
söylenenlere göre eğer istirahat süresi başladıktan sonra işten çıkarılmış veya çıkmış olsaydım alabiliyormuşum fakat istirahat süresi başlamadan işveren çıkışımı verdi
eğer doğum için işgöremezlik ödeneği alamazsam benim burda ne suçum var işveren 2 hafta kala (istirahata başlamadan) işten çıkardı
şimdi ben işte bulamam vede böyle çalışamam
iş göremezlik ödeneği alabilirmiyim
Çok teşekkürler cvbnızı merakla bekliyorum
Sevil sordu. [ 4/15/2009 9:06:43 AM]


KARŞILIKLAR

GEÇİCİ İŞGÖREMEZLİK
Sayın Sevil
Malesef alamazsınız. Sigortalı kadının analığı halinde, kendisi için doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödemiş olması koşuluyla, sigortalı kadının analığı halinde doğumdan önceki ve sonraki sekizer haftalık sürede, çoğul gebelik halinde ise doğumdan önceki on haftalık sürede, çalışmadığı her gün için geçici iş göremezlik ödeneği verilmesi öngörülmüştür.
Gebelik istirahatının (Doğum öncesi 8 veya çoğul gebelik halinde 10 hafta) başladığı tarihte, sigortalılık niteliği devam eden kadın sigortalıya, doğumdan önceki bir yıl içinde en az 120 gün analık sigortası primi ödemiş olması koşuluyla, doğum öncesi 8 veya çoğul gebelik halinde 10 haftalık sürede herhangi bir nedenle hizmet akdi sona erse dahi, doğum öncesi ve doğum sonrası istirahatlarına ait analık geçici iş göremezlik ödeneklerinin verilmesi gerekmektedir.
Selam ve sevgiler
AHMET KIZIL karşılık verdi. [ 4/22/2009 1:48:38 PM]
 
Üst