İşten Çıkarma

NrN

Üyelik
27 Eyl 2006
Mesajlar
41
arkadaşlar merhaba bi sorum olucak.. işten çıkartılan birini bordroda işten çıkış nedenini kaç olarak işaretlicez çok acil cvp verirseniz sevinirim!! işsizlik parası alıcak..
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,281
Konum
İstanbul
Ynt: işten çıkarma (acil)

4-Belirsiz süreli iş sözleşmesinin İşveren tarafından feshi

İşkura verilen belgeyede yukarıdaki cümlenin yanında 4857-17 İşveren yazısını düşmeyi unutmayınız.
Kolay gelsin.
 
Üyelik
16 Eki 2006
Mesajlar
451
Konum
izmir
Ynt: İşten Çıkarma

merhaba sayın zindan emin olmamakla beraber sizden teyid almak isterim işsizlik için 4857 saylı iş kan.mad.25 olarak yenilenmedimi acaba..
 
Üyelik
6 Haz 2005
Mesajlar
240
Ynt: İşten Çıkarma

mrb.
yenilemeden kastınızı anlayamadım.
madde 25 te belirli yada belirsiz süreli iş sözleşmelerinin işveren tarafından haklı sebeplerle fesh edilmesini anlatır.
işsizlik alabilmesi için madde 17 olması gerekir.
 

ZİNDAN

Moderator
Forum Yönetimi
Üyelik
6 Eyl 2006
Mesajlar
7,281
Konum
İstanbul
Ynt: İşten Çıkarma

4.I.3.1. İşten Ayrılma Nedeninin İncelenmesi

Sigortalı işsizin işsizlik ödeneğine hak kazanabilmesi için, İAB?nin 4 üncü bölümünde yer alan, ?Sigortalının Çalışma Bilgileri? başlığı altındaki işten çıkış nedeninin 4447 sayılı Kanunda belirtilen 51 inci madde hükümlerine uygun olması gerekir.

İAB?nin Sigortalının İşyerinde Çalışma Bilgileri Başlığının işten çıkış nedeni bölümüne, sigortalının işten çıkış nedeni 4447 sayılı İşsizlik Sigortası Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen nedenlerden birisi ise bu nedenin Kanun maddeleri belirtilerek veya nedenin açık ve anlaşılır şekilde yazılması (Örneğin 4857/17, 4857/24, 4857/25/I/III/IV, 4447/51/a, 4447/51/b vb.) sağlanacaktır.

İşten Ayrılma Bildirgesine yazılan 4857/17 madde işverenlerin istifa halinde de bildirge düzenleme ihtimali olduğundan işveren tarafından feshedilip edilmediğinin belirlenmesi gerekmektedir. Ayrıca; Kanun maddesi belirtilmeden sadece ?işverence fesih? veya ?işveren tarafından fesih? şeklinde bildirgede yer verilen fesih gerekçelerine dayalı olarak ödeme işlemi yapılmamalı, söz konusu feshin işveren tarafından 4857/25-II bendi kapsamında ahlak ve iyi niyet kurallarına aykırı davranış dolayısıyla yapılmış bir fesih olma ihtimali bulunduğundan, Kanun kapsamında yapılmış bir fesih olup olmadığı hususunda işverenden açıklık getirmesi talep edilmeli, alınacak cevaba göre işlem yapılmalıdır.

4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesi kapsamında hizmet akdi sona eren sigortalı işsizlerin işlemlerine, Kuruma başvurdukları tarihi izleyen ayın sonunda işsizlik ödeneklerini alacak şekilde başlanır.

İşveren, hizmet akdi 4447 sayılı Kanunun 51 inci maddesinde belirtilen haller dışında (örneğin: istifa, emeklilik, evlilik, işçinin hatası ve kusuru nedeniyle hizmet akdinin sona ermesi durumları) sona eren sigortalı işsizler için İAB düzenlemek zorunda değildir. ?Kendi İsteğiyle Ayrıldı? gerekçesi aksi işveren tarafından tanzim edilmiş somut bir belge ile ispatlanana kadar istifa olarak değerlendirilecektir. Ancak, bu nedenlere dayalı olarak bildirge düzenleyerek Kuruma veren işverenlerin bildirgeleri alınır ve 4.I.3.5?de belirtilen esaslar doğrultusunda dosyalanır.

İşten ayrılma bildirgelerinin işten çıkış nedeni bölümüne ?deneme süresi? ya da ?4857/15. madde? yazılan sigortalılara işsizlik ödeneği ödenmez. Ancak, aynı işveren yanında iki aydan (toplu iş sözleşmesinde hüküm bulunması halinde dört aydan) fazla çalıştığı anlaşılan durumlarda işverenle irtibata geçilerek 4857 sayılı İş Kanununun 15 inci maddesi hatırlatılır, alınacak cevaba göre işlem yapılır.

Hizmet akitleri askıya alınan işçilerin, hizmet akitleri sona ermiş sayılmadığından bu durumdaki işçiler için işverenler ?İşten Ayrılma Bildirgesi? düzenlemeyeceklerdir. İş akdi askıya alınanlara hizmet akitleri sonlandırılmadığı için işsizlik sigortası hizmetleri verilmez.

İşsizlik ödeneğine hak kazanabilmek için, hizmet akdinin başvuru sırasında; grev, lokavt veya ilgili kanunlardan doğan olağanüstü hal, seferberlik hali, doğal afetler, kısa süreli askerlik, sivil savunma hizmetleri gibi çalışma ödevleri nedeniyle askıya alınmamış olması ve sigortalı işsizin herhangi bir sosyal güvenlik kuruluşundan yaşlılık aylığı almaması gerekir.

İşsizlik ödeneğinin hesaplanmasındaki gerekli en az 600 günlük prim ödeme süresi içindeki işten ayrılma nedenlerinin (İşsizlik sigortası hizmetlerinden yararlanma talebinde bulunulan fesih nedeni dışında) 4447/51 inci madde hükümlerine uygun olup olmadığına bakılmaz.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında olan işyeri veya işyerinin bir bölümü hukuki bir işleme dayalı olarak başka birine devredildiğinde, devir tarihinde işyerinde veya bir bölümünde mevcut olan iş sözleşmeleri hak ve borçları ile devralana geçtiğinden, devreden işverenlerin İAB düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. Hizmet akdi sona erdiğinde devralan işveren hizmet süresinin esas alındığı haklarda, işçinin devreden işveren yanında işe başladığı tarihe göre işlem yapacaktır. Bu nedenle, sigortalı işsizin çalıştığı sürelere ilişkin tüm bilgiler, düzenlenecek olan İAB?de yer almalıdır.

4857 sayılı İş Kanunu kapsamında, işveren bir işçiyi holding bünyesinde veya aynı şirketler topluluğuna bağlı başka bir işyerinde veya yapmakta olduğu işe benzer işlerde çalıştırılması koşulu ile başka bir işverene iş görme edimini yerine getirmek üzere devrettiğinde geçici iş ilişkisi gerçekleşmiş olur. Bu halde iş sözleşmesi devam ettiğinden işverenin İAB düzenleme yükümlülüğü bulunmamaktadır. İşverenin İAB düzenleme zorunluluğu bulunmadığı durumlarda işverene idari para cezası uygulanmayacaktır.

Herhangi bir askeri veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler bu ödevin sona ermesinden itibaren mücbir sebepler hariç 30 gün içinde Kuruma başvurmak zorundadır. Bu şekilde işinden ayrılan sigortalı işsizler için işverenler İAB düzenleyeceklerdir. Herhangi bir askeri veya kanuni ödev dolayısıyla işinden ayrılan sigortalı işsizler için İAB düzenlemeyen işverenlere idari para cezası uygulanmaz.

4817 sayılı Yabancıların Çalışma İzinleri Hakkındaki Kanuna istinaden çalışma iznine sahip ve kendilerinden işsizlik sigortası primi kesilen yabancılar İşsizlik Sigortası Kanununda öngörülen diğer şartları taşımaları halinde işsizlik sigortası hizmetlerinden yararlandırılırlar.

Hizmet akdinin sona erdiği tarih dikkate alınarak, 4857 sayılı Kanunun yürürlük tarihinden sonra hizmet akdi sona ermiş olmakla birlikte İAB?de 1475 sayılı Kanun maddelerinin yazılmış olması halinde, 1475 sayılı İş Kanununun 13. maddesi 4857 sayılı Kanunun 17. maddesi olarak, 1475 sayılı İş Kanununun 16. maddesi 4857 sayılı Kanunun 24. maddesi olarak, 1475 sayılı İş Kanununun 17. maddesinin I ve III. bentleri 4857 sayılı Kanunun 25. maddesinin I,III ve IV. bentleri olarak değerlendirilecektir. 4857/17, 18, 19, 20, 21, 22 ve 29 uncu maddelere göre yapılan fesihler 4447/51 inci maddesinin (a) bendi kapsamında değerlendirilmelidir.

Sigortalı işsizlerin iş kaybı tazminatı veya işsizlik ödeneği ile birlikte iş kaybı tazminatı talebiyle başvurmaları halinde; hizmet akdinin fesih nedeni olarak, Bildirge Bilgileri sekmesi altında, Hizmet Akdinin Sonlanma Nedeni hanesinde yer alan, Kuruluşun Özelleştirilmesi, Kuruluşun Özelleştirilmeye Hazırlanması, Kuruluşun Küçültülmesi, Kuruluşun Faaliyetlerinin Kısmen Durdurulması, Kuruluşun Faaliyetlerinin Tamamen Durdurulması, Kuruluşun Süreli Kapatılması, Kuruluşun Süresiz Kapatılması, Kuruluşun Tasfiye Edilmesi ve Kuruluşun Devredilmesi gerekçelerinden uygun olan kullanılarak bildirge girişi yapılmalıdır. Söz konusu gerekçeler işsizlik ödeneği talebiyle başvuran sigortalı işsizlere ait girilen bildirgelerde kullanılmamalıdır.
 

Benzer konular

Üst